Information letter – 3/2022 – Jäsentiedote

Lataa tulostettava jäsentiedote PDF tiedostona.

Download printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Ilmoittautuminen Metsätieteiden päivään 2022 ”Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen” on auki
 • Registration to the Forest Sciences’ Day “Measurement and valuation of biological diversity” is open
 • Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa ‑keskustelutilaisuus 1.12.2022
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran syyskokous 1.12.2022
 • Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science on 1 December 2022
 • Uusia jäseniä
 • New members

__________

Ilmoittautuminen Metsätieteiden päivään 2022 ”Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen” on auki

#metsätiede2022

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/S/025F0FA21FB648CD

Metsätieteiden päivä järjestetään 30. kerran 26.10.2022 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen Metsätieteellisen Seuran 75-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1984 ja vuodesta 1995 alkaen tilaisuus oli vuosittainen nimellä Metsätieteen päivä. Nyt 30. kerralla palautamme monikollisen nimen Metsätieteiden päivä korostaaksemme metsäntutkimuksen monitieteistä luonnetta.

Vuoden 2022 teema on ”Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen”. Metsien monimuotoisuus muodostaa niiden toimintaa tukevan, yhteenliittyneen elämän verkon. Tämä verkko mahdollistaa metsäekosysteemien toiminnan, toipumisen häiriöistä, sopeutumisen muuttuvaan ympäristöön ja kestävän puuntuotannon. Metsätieteiden päivässä pohdimme ovatko kaikki elämän verkon solmut yhtä tärkeitä. Kysymme kuinka ”repaleisena” verkko vielä kannattelee metsän elämää. Arvioimme voiko ihminen luonnonhoidon keinoin paikata elämän verkkoa. Tarkastelemme miten näitä ilmiöitä voidaan mitata. Ennen kaikkea esitämme kysymyksen mikä on monimuotoisuuden arvo luonnolle, taloudelle ja yhteiskunnalle. Aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous, jossa monimuotoisuustutkimuksen parhaat asiantuntijat pohtivat mm. näitä kysymyksiä:

9.00-9.05Metsätieteiden päivän avausvarapuheenjohtaja Marjo Palviainen, Suomen Metsätieteellinen Seura
9.05-9.20EU:n biodiversiteettistrategiakansainvälisten asioiden neuvos Teemu Seppä, Maa- ja metsätalousministeriö
9.20-9.50Monimuotoisuuden arvottamisen ja suojelun ekologinen perustalehtori Panu Halme, Jyväskylän yliopisto
9.50-10.20Monimuotoisuuden taloudellinen arvottaminenpuheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli
10.20-10.40Kahvitauko
10.40-11.10Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden yhteiskunnallinen merkitystutkimusjohtaja Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus
11.10-11.40Monimuotoisuus valtakunnan metsien inventoinneissajohtava tutkija Kari T. Korhonen, Luonnonvarakeskus
11.40-12.00YleiskeskusteluAamupäivän puhujat

Aamupäivän yhteiskokouksessa emme nosta esille kaikkia kysymyksiä, emmekä saa kaikkeen vastausta. Siksi lounaan jälkeen Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa on metsien monimuotoisuutta tarkastellaan ekologian, metsänhoidon, mittaamisen ja suunnittelun, taloustieteen, logistiikan ja ihmistieteiden näkökulmista. Iltapäivän lopuksi on vapaamuotoinen tilaisuus, jossa jaetaan Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitukset ansioituneille metsäntutkijoille ja näemme valokuvaesityksen syyskuun alun retkeilyltä Viroon. Päivän päättää kahden webinaarivuoden jälkeen taas suosittu buffet, jonka ääressä käydään vilkasta metsätieteellistä keskustelua.

12.00-13.15Lounastauko
13.15-14.30Rinnakkaiskokousten ensimmäinen osa
14.30-15.00Kahvitauko
15.00-16.00Rinnakkaiskokousten toinen osa
16.15-17.00Iltatilaisuus
17.00- n. 20Buffet

Sekä aamupäivän yhteiskokous että kaikki iltapäivän rinnakkaiskokoukset järjestetään hybridimallilla, joka mahdollistaa etäosallistumisen kaikille ilmoittautuneille.

Iltapäivän rinnakkaiskokousten aiheet

 • Metsäbiologian kerho: Monimuotoisuutta luonnonhoidolla: miten arvioida, arvottaa ja hyödyntää luonnonhoidon tuloksia?
 • Metsäekonomistiklubi: taloustieteen näkökulmia metsien monimuotoisuuteen
 • Metsänhoitoklubi: Monimuotoisuus metsänhoidossa
 • Metsäsuhdeklubi: Monimuotoiset metsät ja metsäsuhteet
 • Taksaattoriklubi: Monimuotoisuuden mittaus ja huomioiminen metsien käytössä
 • Teknologiklubi: Metsäoperaatioiden ympäristötehokkuus

Tutustustu koko ohjelmaan.

Metsätieteiden päivä on kaikille ilmainen Metsämiesten säätiön tuen ansiosta.

__________

Registration to the Forest Sciences’ Day “Measurement and valuation of biological diversity” is open

#metsätiede2022

Register: https://link.webropolsurveys.com/S/025F0FA21FB648CD

Forest Sciences’ Day will be organised for the 30th time on 26 October 2022 in the Viikki Campus of the University of Helsinki. The Day was organised for the first time in 1984 in connection to the 75th anniversary of the Finnish Society of Forest Science. Since 1995, the Day was organised annually under the name Forest Science Day. We will recover the name in plural, Forest Sciences’ Day, now on the occasion of the 30th event for emphasising the multidisciplinary nature of forest sciences.

The topic of the year 2022 will be “Measurement and valuation of biological diversity”. Diversity of forests forms the interconnected fabric of life that supports their functions. The fabric of life enables the functioning of forest ecosystems, resilience to disturbances, adaptation to environmental changes and sustainable timber production. In the Forest Sciences’ Day we will review if all nodes in the fabric of life are equally important. We will ask how much the fabric of life may be disturbed before it cannot support the life of a forest. We will evaluate if people can repair the fabric of life by means of nature management. We will have a look on the methods for measuring these phenomena. Above all, we will ask what is the value of the forest diversity for the nature, economy and society. During the morning, we will have a plenary session, in which the best experts of diversity science will answer to these and other questions:

9.00-9.05Opening wordsvice-chair Marjo Palviainen, Finnish Society of Forest Science
9.05-9.20EU biodiversity strategySenior Ministerial Adviser Teemu Seppä, Ministry of Agriculture and Forestry of Finland
9.20-9.50Ecological basis for valuation and conservation of biological diversitySenior Lecturer Panu Halme, University of Jyväskylä
9.50-10.20Economic valuation of biological diversityChair Markku Ollikainen, Finnish Climate Change Panel
10.20-10.40Coffee break
10.40-11.10Societal significance of biological diversity and ecosystem servicesResearch Director Eeva Primmer, Finnish Environment Institute
11.10-11.40Biological diversity in National Forest Inventories of FinlandPrincipal Scientist Kari T. Korhonen, Natural Resources Institute Finland
11.40-12.00Common discussionPlenary speakers

We cannot make all important questions in the plenary, much less answer to all of them. Thus, the science clubs of the Finnish Society of Forest Science will organise six parallel sessions in the afternoon. The parallel sessions will provide the view points of ecology, silviculture, management planning, economics, logistics and social sciences and humanities to the value of the biological diversity of the forests. By the end of the afternoon, we will have an informal common gathering, in which we will award the honours of the Finnish Society of Forest Science to outstanding forest scientists and see a photo presentation on the excursion of our Society to Estonia at the beginning of September. The Day will end to our popular buffet, which will provide a forum for lively discussions on forest sciences – after two years of webinars.

Both the morning plenary session and afternoon parallel session will be organised in hybrid mode, which will enable remote participation to all delegates that want it.

Programme of the afternoon parallel sessions 13:15 – 16:00

 • Forest Biology Club: Creating diversity with nature management: How to evaluate, valuate and use the results of nature management?
 • Forest Economist Club: Economic viewpoints on forest diversity
 • Silviculture Club: Biological diversity in silviculture
 • Human-Forest Relations Research Club: Diverse forests and human-forest relationships
 • Forest Mensuration Club: Measuring and considering biological diversity in the use of forests
 • Technology Club: Environmental effectiveness of forest operations

Read full programme.

Forest Sciences’ Day is free for all thanks to the support of the foundation Metsämiesten säätiö.

__________

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa ‑keskustelutilaisuus 1.12.2022

Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Torstai 1.12.2022, klo 13.30-15.25

Suomalaisten metsäsuhteita ja niiden muutosta on tutkittu Metsämiesten Säätiön rahoittamassa Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeessa (2019 – 2022). Tutkimushankkeessa on edistetty metsäsuhteiden tunnistamista ja ymmärtämistä ja vahvistettu metsäsuhdetutkimusta.

Metsäsuhteet osana suomalaista metsäkulttuuria vaikuttavat metsiä koskevaan päätöksentekoon ja metsien erilaisiin käyttötapoihin sekä siten koko yhteiskuntaan. Tutkittu tieto lisää ymmärrystä metsäsuhteista ja niiden vaikutuksesta yksilöissä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Hankkeen väitöskirjatutkija YTM, metsätalousinsinööri Tuulikki Halla tarkastelee ammatillisia metsäsuhteita ja väitöskirjatutkija FM Reetta Karhunkorva metsänomistajien metsäsuhteita. Tutkimushankkeen johtaja dosentti Jaana Laine esittelee Suhteeni metsään -kirjoituskeruun tuloksia.

Tutkimushankkeessa kerättiin kattava, 87 haastattelua ja 309 kirjoitusta sisältävä tutkimusaineisto. Aineisto avaa laajan kirjon metsäammattilaisten, metsänomistajien ja laajemminkin suomalaisten metsäsuhteisiin sekä niissä vaikuttaviin tunteisiin, muistoihin ja kehollisiin kokemuksiin.

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -keskustelutilaisuudessa pohditaan ja keskustellaan tutkimusten perusteella suomalaisista metsäsuhteista. Tervetuloa mukaan!

Voit osallistua tilaisuuteen joko Tieteiden talolla tai etänä, Youtube-linkki

Ohjelma

13.30 Tilaisuuden avaus
Leena Paaskoski, kehittämisjohtaja, Suomen Metsämuseo Lusto

13.35 Tulevaisuus on toisenlainen – osaammeko katsoa metsää uusin silmin?

Eeva Hellström, johtava asiantuntija, ennakointi ja strategia, Sitra

14.00 Keskustelu
Keskustelua fasilitoi Leena Paaskoski, kehittämisjohtaja, Suomen Metsämuseo Lusto

14.15 Näkökulmia metsäsuhteisiin Suomessa
Reetta Karhunkorva, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto: Metsänomistajien metsäsuhteet

Tuulikki Halla, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto: Metsäammattilaisten metsäsuhteet

Jaana Laine, dosentti, Helsingin yliopisto: Suomalaisten metsäsuhteet – Suhteeni metsään kirjoituskeruu

15.00 Keskustelu

Keskustelua fasilitoi Pasi Puttonen, professori, Helsingin yliopisto

Kommenttipuheenvuoro Ilari Pirttilä, toimitusjohtaja, Metsämiesten Säätiö

15.25 Tilaisuuden päätössanat

Leena Paaskoski

Lue lisää ja ilmoittaudu 24.11.2022 mennessä.

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran syyskokous 1.12.2022

Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, Helsinki; Sali 505

Torstai 1.12.2022, klo 15.30-17.00

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään 1.12.2022 klo 15.30 alkaen Tieteiden talon salissa 505. Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa ‑keskustelutilaisuuden jälkeen on hyvä tulla syyskokouskahville ja osallistua Seuramme asioista päättämiseen. Asialistalla on vuoden 2023 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden hyväksyminen sekä Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen valinta erovuoroisen tilalle. Päätämme myös vuoden 2023 tilintarkastajasta ja toiminnantarkastajasta. Asialista tulee Seuran verkkosivulle marraskuun alkupuolella. Merkitse aika heti kalenteriisi.

__________

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science on 1 December 2022

House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki; Room 505

Thursday 1 December 2022, 15:30-17:00

Statutory Autumn Meeting of the Finnish Society of Forest Science will be on Thursday, 1 December 2022 starting 15:30 in the Room 505 of the House of Sciences and Letters. Before the meeting, you may participate in the seminar “Human-Forest Relations in the Changing Society” (in Finnish) in the Room 104 of the same venue. The Autumn Meeting agenda will include acceptance of the plan of activities, budget and membership fee for 2023, and election of the Chair, Vice-Chair and a Board member. We will also decide the auditor and reviewer of activities of our Society in 2023. The full agenda will be published on our web site early November 2022. Mark your calendar! The meeting will be Finnish-English bilingual.

__________

Uusia jäseniä

Toivotamme uudet jäsenemme Aapo Aholan, Jaanika Edesin, Sinikka Laakon, Henrik Lindbergin, Laura Nikinmaan, Birgitta Partasen, Soile Puhakan, Jouni Sorvarin, Johan Slätisin, Eevastiina Tuittilan, Aino-Elina Vehmaston ja Irma Wellingin tervetulleiksi ottamaan aktiivisesti osaa Seuran toimintaan.

__________

New members

We welcome our new members Aapo Ahola, Jaanika Edesi, Sinikka Laakko, Henrik Lindberg, Laura Nikinmaa, Birgitta Partanen, Soile Puhakka, Jouni Sorvari, Johan Slätis, Eevastiina Tuittila, Aino-Elina Vehmasto and Irma Welling to actively participate in the activities of our Society.

__________

Syysterveisin,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry