Information Letter – 1/2021 – Jäsentiedote

Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.
Download the printable Information Letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Kutsu Seuran kevätkokoukseen 6.4.2021
 • Invitation to the Spring meeting on 6 April 2021
 • Syyskokouksen 10.12.2020 päätöksiä / Decisions of the Autumn meeting 10 December 2020
 • Metsätieteen päivä on hyväksytty osaksi Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmistoa
 • Forest Science Day is accepted to the programme of the Year of Research-Based Knowledge
 • Metsäsuhdeklubi / Forest relations – a new club in our Society
 • Uusia jäseniä / New members

Kutsu kevätkokoukseen 6.4.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena tiistaina 6.4.2021 klo 15 alkaen. Etäkokous lähetetään Suomen Metsätieteellisen Seuran toimistosta, Viikinkaari 6, Helsinki. Etäyhteyttä varten kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 31.3.2021:

https://link.webropolsurveys.com/S/865E9162A0E7BD09

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna.

Ohjelma

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 8. Syyskokouksessa 10.12.2020 hyväksytyn Seuran sääntömuutosesityksen toinen käsittely.
 9. Seuran opinnäytetyöpalkintojen julkistaminen
 10. Seuran myöntämien apurahojen julkistaminen
 11. Kevätkokousesitelmä; Seuran opinnäytetyöpalkinnon saaja
 12. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 10.3.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Tarkempi ohjelma on kevätkokouksen omalla sivulla.

Liitteet ladataan kevätkokouksen sivulle viimeistään 23.4.2021:

 • Vuosikertomus 2021
 • Tilinpäätös 2021
 • Seuran uusi sääntöluonnos

Invitation to the Spring meeting on 6 April 2021

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Tuesday 6 April 2021 at 15:00 as a remote meeting. Finnish law requires that all participants to an on-line members’ meeting of a society must register at latest a week before the meeting. Thus, register at latest on 31 March 2021 using this link:

https://link.webropolsurveys.com/S/865E9162A0E7BD09

A Zoom link to the meeting will be sent to all registered participants as a calendar invitation.

Programme

 1. Opening of the meeting
 2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
 3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
 4. Acceptance of the programme.
 5. Review of the 2020 closing of the books, annual report, and auditors’ report
 6. Confirmation of the 2020 closing of the books
 7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liables
 8. Second processing of the changes to the statutes of the Finnish Society of Forest Science. The changes were accepted in the first processing in the Autumn meeting of the Society on 10 December 2021.
 9. Award of the prizes for doctoral and Master’s theses
 10. Award of the grants of the Finnish Society of Forest Science
 11. Spring meeting lecture by a winner of a prize on doctoral dissertation
 12. Closure of the meeting

Helsinki 10 March 2021

Board of the Finnish Society of Forest Science

The detailed programme is on the Spring meeting page.

Appendices will be uploaded to Spring meeting page at latest on 23 March 2021:

 • Annual report 2021 (in Finnish with English summary)
 • Closing of books 2021 (in Finnish)
 • Draft of statutes (in Finnish)

Syyskokouksen 10.12.2020 päätöksiä / Decisions of the Autumn meeting 10 December 2020

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin johtava tutkija Tuija Aronen Luonnonvarakeskuksesta ja varapuheenjohtajaksi yliopistotutkija Marjo Palviainen Helsingin yliopistosta, molemmat ensimmäiselle yksivuotiskaudelle. Muita muutoksia hallituksessa ei tapahtunut eli Seuran hallituksessa jatkavat Arto Karinimiemi, Antti Kilpeläinen (Itä-Suomen yliopisto), Matleena Kniivilä (Luke), Anna Repo (Luke) ja Sakari Tuominen (Luke). Syyskokous hyväksyi myös vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Seuran jäsenmaksu varsinaisilta jäseniltä on edelleen 50 € ja kannattajajäseniltä 800 €.

Principal Scientist Tuija Aronen from the Natural Resources Institute Finland (Luke) was elected as the Chair of the Society in the Autumn meeting on 10 December 2020. University Researcher Marjo Palviainen (University of Helsinki) was elected as the Vice-Chair. No other changes to the Board were proposed. Arto Kariniemi, Antti Kilpeläinen (University of Eastern Finland), Matleena Kniivilä (Luke), Anna Repo (Luke), and Sakari Tuominen (Luke) continue as Board members. Plan of activities and budget for 2021 were accepted in the meeting. The membership fee remains flat at 50 € for ordinary members and at 800 € for supporting members.

Toimintasuunnitelma 2021 / Plan of activities (in Finnish)
___________________________________________________________________________

Metsätieteen päivä on hyväksytty osaksi Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmistoa

Metsätieteen päivä 26.10.2021 järjestetään webinaarina. Päivän järjestelytyöryhmä kokoontuu pian päättämään tämän vuoden teemasta. Metsätieteen päivä on hyväksytty osaksi Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa.

Tutkitulle tiedolle on tilaa – nyt, jos koskaan. Tutkitun tiedon teemavuonna 2021 kotimaiset toimijat tuovat yhdessä tutkittua tietoa meille kaikille. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Teemavuonna nostetaan esille tutkitun tiedon lähteitä, kuten tutkimustietoa, tilastoja, selvityksiä ja analyysejä sekä tiedon luonnetta, johon kuuluu tiedon päivittyminen uusien tutkimustuloksien myötä. Tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä. Teemavuoden kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa. Osana laajempaa teemavuotta Metsätieteen päivä vahvistaa Jokamiehen oikeutta tutkittuun metsätietoon.


Forest Science Day is accepted to the programme of the Year of Research-Based Knowledge

Forest Science Day will be on 26 October 2021 in the webinar format. The working group organising the event will soon decide the topic of this year. Forest Science Day is accepted to the programme of the Year of Research-Based Knowledge.

The Year of Research-Based Knowledge is a joint initiative organised by the Ministry of Education and Culture, the Academy of Finland and the Federation of Finnish Learned Societies. Its aim is to make research-based knowledge even more visible and accessible, and to intensify the collaboration between organisations working with research-based knowledge. The year gathers actions and events into a programme that gives a comprehensive view of research-based knowledge and its role, for example, in the wellbeing of individuals and in the functioning of society. The Year of Research-Based Knowledge will increase the visibility of different sources of knowledge, including statistics, reports and analyses, as well as highlight the fundamental nature of knowledge, where knowledge is updated as new research results emerge. The year is aimed at everyone living in Finland as well as at decision-makers and business and industry. A specific aim is to provide children and young people with creativity, inspiration and hope for the future.

Our participation in the Year of Research-Based Knowledge will enhance the Everyone’s Right to Research-Based Knowledge on Forests.


Metsäsuhdeklubi / Forest relations – a new club in our Society

Seuran yhteyteen on perustettu uusi tieteenalakerho, Metsäsuhdeklubi. Sen kohteena on ihmistieteellinen metsiin liittyvä tutkimus. Tieteenalakerhona Metsäsuhdeklubi täydentää Seuran toimintaa humanistisen, käyttäytymistieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmilla. Tämä vahvistaa ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta ja toivomme sen tiivistävän tutkimusyhteistyötä sekä tieteenalojen sisällä että välillä. Metsäsuhdeklubi on Seuran kuudes tieteenalakerho. Klubi on jo suunnittelemassa ohjelmaa Metsätieteen päivään 26.10.2021.

Metsäsuhdeklubin rinnalla toimiva Metsäsuhdeverkosto on puolestaan avoin, matalan kynnyksen verkosto kaikille ihmistieteellisestä metsään liittyvästä tutkimuksesta kiinnostuneille tai sitä tekeville. Metsäsuhdeverkosto perustettiin Lustossa pidetyssä metsäsuhdetutkimuksen avausseminaarissa 10.-11.9.2020, johon osallistui 34 tutkijaa 26 tutkimushankkeesta ja seitsemästä yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta.

Klubin ensimmäinen puheenjohtaja on talous- ja sosiaalihistorian yliopistonlehtori Jaana Laine Helsingin yliopistosta.

A new science club has been established in our Society, Metsäsuhdeklubi, or a Club for human-forest relationship research. The new club complements our activities in humanities, behavioural psychology and social sciences. This will enhance research on the human-forest interactions. We also hope that the new club will strengthen research cooperation on these important topics. The Club for human-forest relationships is the sixth science club within our Society.

The club works in cooperation with Metsäsuhdeverkosto, which is an open network of scholars studying the human-forest interface and relations.

The first chair of the club is Senior Lecturer (Economic and Social History) Jaana Laine from the University of Helsinki.


Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Risto Hagqvistin, Maija Halosen ja Jarmo Saarikon tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome the new members of the Society, Risto Hagqvist, Maija Halonen and Jarmo Saarikko to participate actively in our activities.


Kevättalven terveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
pekka . nygren {ät} metsatiede . org