Information letter – 3/2021 – jäsentiedote

Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download printable information letter as a pdf file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

 • Syyskokouksen 9.12.2021 päätöksiä
 • Decisions of the Autumn Meeting 9 December 2021
 • Seuran julkaisusivuston uusiminen
 • Updates in the publication platform of our Society
 • Silva Fennian uudet artikkelimaksuluokat
 • New article processing charge classes of Silva Fennica
 • Retkeily Viroon 2022 / Excursion to Estonia in 2022
 • Uusia jäseniä / New members

__________

Syyskokouksen 9.12.2021 päätöksiä

Seuran syyskokous pidettiin 9.12.2021 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella läsnäolotilaisuutena koronaturvallisin järjestelyin. Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu Seuran toimintasuunnitelmasta 2022. Parin vuoden pandemiasta toipumisen jälkeen Seura lisää läsnäolotilaisuuksia, opettelee hybriditapahtumien järjestämisen ja seuraa juuri ennen pandemiaa toteutetun jäsenkyselyn tuloksia.

Kokouksessa tehtiin seuraavat henkilövalinnat:

 • puheenjohtaja 2022: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
 • varapuheenjohtaja 2022: yliopistonlehtori Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
 • hallituksen jäsenet 2022 – 2024: vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi, Pellervon taloustutkimus PTT ja erikoistutkija Sakari Tuominen, Luonnonvarakeskus (toinen kausi)

Seuran tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC). Koska kyseessä on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valittu. Toiminnantarkastajaksi valittiin tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus ja varatoiminnantarkastajaksi tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus.

Kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan: varsinaiset jäsenet 50 € vuodessa ja kannattajajäsenet 800 € vuodessa.

Toimintasuunitelma 2022:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2021/12/Toimintasuunnitelma_2022.pdf

_________

Decisions of the Autumn Meeting 9 December 2021

The Autumn Meeting of our Society was organised on 9 December 2021 in the Viikki Campus of the University of Helsinki. The meeting was a face-to-face event with COVID-19 safe measures. We had a lively discussion on the plan of activities 2022. After the two pandemic-marked years, the Society will organise face-to-face meetings, learn the hybrid meeting techniques and we will better observe the results of the members’ query, organised just a few weeks before to beginning of the pandemic.

The following elections were done in the meeting:

 • Chair 2022: Dr Tuija Aronen, Natural Resources Institute Finland
 • Vice Chair 2022: Dr Marjo Palviainen, University of Helsinki
 • board member 2022 – 2024: Dr Jani Laturi, Pellervo Economic Research PTT and Dr Sakari Tuominen, Natural Resources Institute Finland (second term)

Auditing community PricewaterhouseCoopers was elected as the Auditor of Accounts of the Society. Because the auditor is an auditing community, vice auditor was not elected. Mr Jussi Leppänen, Natural Resources Institute Finland, was elected as the Auditor of Activities and Dr Jussi Lintunen, Natural Resources Institute Finland, as the Vice-Auditor of Activities.

The annual membership fee will be retained at 50 € for ordinary members and at 800 € for supporting members.

Plan of activities 2022:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2021/12/Toimintasuunnitelma_2022.pdf

__________

Seuran julkaisualustan uusiminen

Tulevan vuoden alkupuolella julkaisemme uuden julkaisualustamme. Näkyvin muutos on käsikirjoitusten vastaanotto- ja vertaisarviointijärjestelmän vaihtuminen yhdeksän vuotta käytössä olleesta avoimen koodin OJS:stä (Open Journal Systems) monista tiedelehdistä tuttuun Editorial Manager ‑järjestelmään. Pääsyynä muutokseen on kirjoittajien ja etenkin tarkastajien tyytymättömyys OJS:n toimintaan. Sen epäselvät virheilmoitukset ovat johtaneet syötetyn tiedon häviämiseen ja välillä on ilmennyt selittämättömiä virheitä, jotka eivät jätä merkintää järjestelmän seurantalokiin. Lisäksi systeemi on ohjelmoitu niin, että osa pienistäkin muutoksista vaatii tietokannan muokkaamista. Sen voi tehdä vain järjestelmänvalvoja (IT-assistenttimme) ja muutos saattaa hävitä järjestelmäpäivityksessä.

Varsinainen julkaisusivustomme, jonka kautta luet Silva Fennicaa, Metsätieteen aikakauskirjaa tai Dissertationes Forestalesia, on toiminut moitteettomasti. Se on kuitenkin osittain linkitetty OJS:ään – tärkeimpänä linkkinä artikkelin metatietojen luku suoraan OJS:stä julkaisusivustolle. Se on siis ohjelmoitava uudelleen. Koska vuonna 2012 luotu ja 2016 muokattu sivusto on jo osin vanhaa ohjelmointitekniikkaa, päätimme uusia koodin kokonaisuudessaan. Jatkossa artikkelien julkaisusivusto on kokonaan itsenäinen käsikirjoitusjärjestelmästä. Julkaisusivuston muutokset näkyvät käyttäjälle vähäisinä, mutta pyrimme muutoksilla entistä parempaan luotettavuuteen, tietoturvaan ja hakukonelöydettävyyteen.

__________

Updates in the publication platform of our Society

We will publish our new publishing platform early next year. The most visible improvement will be the change of the manuscript submission and peer-review system from the open source OJS (Open Journal Systems) to Editorial Manager, which you probably have used with some other scientific journals. Main reasons for abandoning OJS after nine years of use is growing discontent among authors and reviewers on the functioning of the system. Unclear error messages have caused loss of content in the middle of upload and some errors have occurred without any mark in the system log. Some simple modification may require changes in the underlying data base. Only our system administrator may modify the data base and modifications may be lost in a following system upgrade.

Our publishing site, which you use for reading Silva Fennica, Metsätieteen aikakauskirja and Dissertationes Forestales, has worked well. However, it is partially linked with OJS. The most notable link is reading of article meta data from OJS to the publication page. Thus, it must be reprogrammed. The site was coded in 2012 and a major upgrade was done in 2016. Thus, we decided to recode completely the site. The new site will be totally independent from the manuscript processing system. Most changes in the publication pages will be invisible to the users. The new publication site will be even more secure and reliable than the current version and it will be better optimised for search engines.

__________

Silva Fennian uudet artikkelimaksuluokat

Silva Fennica siirtyy käyttämään artikkelimaksuporrastusta kirjoittajien kotimaan tulotason mukaan. Käytämme artikkelimaksun määrittelyssä aina Maailmanpankin luokitusta käsikirjoituksen vastaanottopäivänä. Maksun määrittelee ensimmäisen ja vastuukirjoittajan organisaation kotimaa. Uudet maksuluokat ovat:

 • Korkean tulotason maat: 900 €
 • Ylemmän keskituloluokan maat: 600 €
 • Alemman keskituloluokan ja alhaisen tulotason maat: ilmainen

Uudistuksen tavoitteena on houkutella enemmän käsikirjoituksia ylemmän keskituloluokan tärkeistä metsätalousmaista, joista Brasilia yksin tuottaa 10 % maailman metsätieteellisistä julkaisuista. Korkean tulotason maiden uusi maksu (100 € korotus nykyiseen) koskee 1.2.2022 ja sen jälkeen vastaanotettuja käsikirjoituksia. Ylemmän keskituloluokan maiden uusi maksuluokka (200 € alennus nykyiseen) koskee kaikkia vuonna 2022 julkaistavia artikkeleita, jotka on otettu vastaan 1.7.2021 tai sen jälkeen.

Seuran jäsenten oikeus yhteen ilmaiseen artikkeliin vuosittain ensimmäisenä kirjoittajana pysyy voimassa.

__________

New article processing charge classes of Silva Fennica

Silva Fennica will introduce new article processing charge (APC) classes. The APC will be determined according to first and corresponding author’s organisations’ home country. The World Bank classification on the day of submission will be applied. The new APC classes are:

 • High income countries: 900 €
 • Upper-middle income countries: 600 €
 • Lower-middle income and low income countries: free

The aim of the new APC classes is to attract more submissions from important upper-middle income forestry countries. For example, Brazil alone produces 10 % of World’s forestry publications. The new APC for high income countries (100 € up from current level) will be effective for manuscripts submitted on or after 1 February 2022. The new APC for upper-middle income countries (200 € down from current level) will be applied for manuscripts published in 2022 and received on or after 1 July 2021.

The right of the members of our Society to publish a free article per year as the first author will remain.

__________

Retkeily Viroon 2022 / Excursion to Estonia in 2022

Seuran syyskokous päätti hallituksen esityksestä, että teemme vuonna 2022 metsätalous- ja tutkimusaiheisen retkeilyn Viroon. Retkeily järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 30 ja osallistujamäärän ylärajana on bussillinen matkalaisia. Pääyhteistyökumppanimme on Viron maatalousyliopiston metsätalouden laitos. Ohjelmaan on suunniteltu myös vierailu Tarton yliopistossa ja Viron metsähallituksessa, maastokohteita unohtamatta. Suunniteltu ajankohta on kolmen päivän retkeily elokuussa. Retkeilyn tarkempi suunnittelu aloitetaan ensi vuoden alussa ja tiedotamme järjestelyjen edistymisestä ennen kaikkea jäsentiedottein, mutta valitut palat tulevat myös Twitter-tilillemme @MetsatSeura.

The Autumn Meeting decided, on proposal of the Board of our Society, that we will organise a forest and science excursion to Estonia in 2022. The minimum number of participants will be 30 and the upper limit will be a busful of excursionists. Our main collaborator is the Forestry Department at the Estonian University of Life Sciences. We are planning also visits to the University of Tartu and Estonian State Forest Management Centre, and several field sites. Initially, we are planning a three-day excursion in August. The detailed excursion planning will begin early next year. We will inform you with information letters and the best pieces will appear on our Twitter account @MetsatSeura.

_________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Back Tomas Erssonin, Mikko-Pekka Hanskin, Jani Laturin, Taina Lundellin, Olavi Lylyn, Robert Prinzin, Olli-Pekka Ruuskasen, Meri Siljaman, Sini Silvanin ja Kari Väätäisen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome the new members of the Society, Back Tomas Ersson, Mikko-Pekka Hanski, Jani Laturi, Taina Lundell, Olavi Lyly, Robert Prinz, Olli-Pekka Ruuskanen, Meri Siljama, Sini Silvan and Kari Väätäinen to participate actively in our activities.

__________

Rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

pekka {.} nygren [ät] metsatiede {.} org