Grantees / Apurahan saajat 2021

Tutkimusapurahat / Research grants

Adnan, 11 832 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon rahastosta
Predicting tree diameter distributions in direct airborne laser scanning detected forest structural type

Man Hu, 17 748 € A.K. Cajanderin rahastosta
Assessing the applicability of the process-based forest growth model PREBAS for multilayered forest

Laura Matkala, 8 240 € A.K. Cajanderin rahastosta
Pienaukkohakkuiden vaikutus pohjoisten metsien mikroilmastoihin, kasvillisuuteen ja orgaanisen aineen hajontaan

Virpi Stenman, 11 832 € Helvi ja Vilho Holopaisen rahastosta
Julkisin varoin tuotetun metsävaratiedon epävarmuustekijät

Paula Thitz, 23 664 € Juhlarahastosta
Lämpenevän ilmaston vaikutukset havupuiden kondensoituneiden tanniinien koostumukseen ja bioaktiivisuuteen

Yhteensä / Total 73 316 €

Matka-apurahat / Travel grants

Wei He, 170 € A.K. Cajanderin rahastosta
16th International Peatland Congress, online, 3.-6.5.2021

Lukas Kohl, 2 500 € Juhlarahastosta
American Geophysical Union Fall Meeting, New Orleans, LA, USA, 12.-17.12.2021

Timo Pitkänen, 1 225 € Werner Cajanuksen rahastosta
SilviLaser, Wien, Austria, 29.9.-1.10.2021

Yhteensä / Total 3 895 €

Muut apurahat / Other grants

Jaana Laine, 1 000 € Juhlarahastosta
Metsästä yhteiskuntaan – Metsäntutkimuslaitos 1917 – 2012 -historiateoksen digitointi vapaasti saatavaksi e-kirjaksi

Yhteensä / Total 1 000 €