Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja metsien käyttö

Metsäekonomistiklubin iltapäiväsessio Metsätieteen päivässä 26.10.2021

Metsätieteen päivä toteutetaan webinaarimuodossa. Iltapäiväsessiot lähetetään klo 13.15 – 16.00.

Metsien käyttöä ohjaavat taloudelliset ja normatiiviset välttämättömyydet, kannustimet ja rajoitteet. Vaikuttavina tekijöinä ovat mm. kulutustarpeet, muut tavoitteet, markkinamekanismit sekä yksityisten toimijoiden ja julkisen vallan toimenpiteet. Myös informaatio vaikuttaa metsänomistajien käyttäytymiseen. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen avulla voidaan analysoida edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksia ja merkitystä metsien käytölle.

Millaisia tuloksia yhteiskuntatieteellinen tutkimuksella on saatu metsien käyttöön vaikuttavista tekijöistä ja miten tutkimuksella on pystytty vaikuttamaan näihin tekijöihin yksityisissä ja poliittisissa prosesseissa? Jääkö edelleen merkittäviä tekijöitä tutkimuksen ulkopuolelle?  Metsätieteen Päivän 2021 metsäekonomistiklubin iltapäiväsessioon toivotaan metsien käyttöön liittyviä esityksiä eri yhteiskuntatieteiden osa-alueilta kuten taloustieteistä, oikeustieteistä ja politiikkatieteistä.

Tarjoa esitystä tähän sessioon lähettämällä esityksesi yksisivuinen tiivistelmä sessioyhteyshenkilölle viimeistään 22.8.2021. Noudata tämän mallitiivistelmän ohjeita.

Metsäekonomistiklubin yhteyshenkilö:

Jussi Leppänen

jussi.leppanen {ät} luke.fi

Puh. +358 29 532 5444