Uutta metsäekonomista tutkimusta

Metsäekonomistiklubi

Metsäekonomistien sessiossa aihe on vapaa. Siinä esitellään metsiin liittyvän taloustutkimuksen eri osa-alueiden viimeisimpiä tutkimustuloksia.

Ohjelma

13:45–14:45

Metsät ja hiilivirtoja ohjaava ilmastopolitiikka, Jussi Lintunen, Jani Laturi, Luonnonvarakeskus; Johanna Pohjola, Suomen ympäristökeskus; Aapo Rautiainen, Jussi Uusivuori, Luonnonvarakeskus

Raakapuun ostokartelli Suomessa: VECM-menetelmään perustuvat vahinkoarviot kuitupuumarkkinoilla, Leena Kalliovirta, Riitta Hänninen, Luonnonvarakeskus

14:45–15:15   Kahvitauko

15:15–16:30

Hiljaisia signaaleja äänekkäästä kohinasta: metsänomistajalähtöiset arvolupaukset metsänvuokrauksen kehittämiseksi omaisuudenhoitopalveluna, Mikko Kurttila, Teppo Hujala, Hanna Kumela, Harri Hänninen, Luonnonvarakeskus

Metsänvuokrauksen arvoverkostoanalyysi, Anu Laakkonen, Itä-Suomen yliopisto

Virtuaalitodellisuuden sovellukset metsä- ja luonnonvarasektorilla: Osmo Mattila, Jani Holopainen, Petri Parvinen, Helsingin yliopisto

Sessioon liittyvät tietoiskut iltatilaisuudessa

Pienten puutuotealan yritysten yhteistyön tila ja kehittämistarpeet, Thomas Rimmler, Luonnonvarakeskus

Metsäpolitiikkafoorumi tuo analysoidun tutkimustiedon nopeasti ja tehokkaasti päätöksentekijöiden käyttöön ja selvittää tutkimustarpeet, Jouko Lehtoviita, metsäbiotalouden asiantuntija

Muuttuvat instituutiot ja kuluttajalähtöinen metsätuotteiden ja -palveluiden kehitys, Jani Holopainen, Helsingin yliopisto