Uutta metsäekonomista tutkimusta

Metsäekonomistiklubi

Ohjelma

13.45 – 14.45

Economics of rotation and thinning revisited: optimality of clear cuts versus continuous cover forestry, Olli Tahvonen, University of Helsinki

Metsän optimaalinen rotaatioaika kasvavalla hiilen hinnoittelulla, Tommi Ekholm,Teknologian tutkimuskeskus VTT

Puuntuotoksen ja hiilensidonnan ekologis-taloudellinen optimointi sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen suomalaisissa mäntymetsiköissä, Sampo Pihlainen, Olli Tahvonen & Annikki Mäkelä, Helsingin yliopisto

14.45 – 15.15 Kahvitauko ja postereihin tutustuminen

15.15 – 16.45

Palvelut metsäalalla – tunnistamaton mahdollisuus biotaloudelle? Päivi Pelli, Itä-Suomen yliopisto

Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen, Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius & Paula Horne, Pellervon taloustutkimus (PTT)

On bioenergy and the optimal regulation of terrestrial carbon storage, Aapo Rautiainen, Jussi Lintunen & Jussi Uusivuori, Metsäntutkimuslaitos

Winter pastures and supplementary feeding in managing a reindeer-lichen system, Antti-Juhani Pekkarinen1, Jouko Kumpula2 & Olli Tahvonen11University of Helsinki & 2Finnish Game and Fisheries Research Institute

Yritysmäinen  metsätalous  =  tehokas  metsätalous, Lauri Vaara

Metsäekonomistien posterit

Valuation of gains and losses in ecosystem services: choice experiment application to private agricultural investments in Mozambique, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne, Maja Bleyer & Matleena Kniivilä; Pellervo Economic Research

On the Economics of Forest Carbon: Renewable and Carbon Neutral But Not Emissions Free, Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori; Metsäntutkimuslaitos

Sustainable development – international framework – overview and analysis in the context of forests and forest products, Annika Hyytiä; Helsingin yliopisto