Tutkimusdatan avaamisen FAIR periaatteet: nauhoitteet katsottavissa Seuran verkkosivustolla

Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämä hybridiseminaari

Aika: 22.8.2023, 13.00 – 16.00

Avoin tutkimusdata on tärkeä osa avointa tiedettä. Datan avoimuus tekee julkaistuista tutkimustuloksista todella toistettavia, arvokkaan datan uudelleenkäyttö alentaa tutkimuskuluja ja avointa dataa voidaan käyttää uudelleen aikasarja- ja meta-analyyseissä. Avoin data parantaa tutkimuksen laatua. Tämän takia monet tutkimusrahoittajat, mm. Euroopan Unioni, Suomen Akatemia ja tärkeimmät tutkimusta tukevat suomalaiset säätiöt, edellyttävät niiden rahoituksella tehdyn tutkimuksen datan avoimuutta. Yhä lisääntyvä määrä tiedelehtiä vaatii sen datan avaamista, johon niissä julkaistu tutkimus perustuu.

Suurin osa tutkimusrahoittajista ja tiedelehdistä vaatii datan avaamista FAIR-periaatteita noudattaen. FAIR-data on löydettävää (F), saavutettavaa (A), yhteensopivaa (I) ja uudelleen käytettävää (R). Mitä tämä merkitsee tutkimustyölle, alkaen suunnittelusta jatkuen aineiston keruun ja analyysin kautta julkaisemiseen? Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti elokuussa puolen päivän hybridiseminaarin datan avaamisen FAIR-periaatteista. Iltapäivän aikana opimme kuinka datasta tehdään löydettävää, miten varmistetaan, että se on tutkijoiden saavutettavissa, mitä yhteensopivuus vaatii ja miten määritellä mikä data on uudelleen käytettävää ja siten pitkäaikaissäilytyksen arvoista. Ennen kaikkea opimme FAIR-avaamisen käytännön vaiheista.

Seminaari on tarkoitettu kaikille metsä- ja ympäristötieteilijöille uravaiheesta riippumatta. Myös muiden alojen tutkijat, jotka haluavat oppia lisää tutkimusdata FAIR-avaamisesta, ovat tervetulleita katsomaan seminaarin nauhoitteet alla olevien linkkien kautta.

Seminaarin kieli oli englanti.

Ohjelma ja puhujat

13.00-13.10Seminaarin avaus: mitä on FAIR data?toimitussihteeri Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura
13.10-13.25Avoimen data edut avaajalleprofessori Timo Vesala, Helsingin yliopisto
13.25-13.55F – löydettäväinformaatikko Juuso Marttila, Jyväskylän yliopisto
13.55-14.25A – saavutettavaerikoistutkija Matti Katila, Luonnonvarakeskus
14.25-14.50C – kahvitauko
14.50-15.20I – yhteensopivaaineistojen hallinnan asiantuntija Hanna Koivula, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
15.20-15.50R – uudelleen käytettäväyliopistotutkija Pasi Kolari, Helsingin yliopisto
15.50-16.00Seminaarin päätösPekka Nygren

Ilmoittaudu viimeistään 16.8.2023 tällä lomakkeella.