Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitukset 2022 jaettiin Metsätieteiden päivässä

Suomen Metsätieteellisen Seuran myöntämät huomionosoitukset ovat: pronssinen Cajander-ansiomitali ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi, hopeinen Cajander-ansiomitali erittäin ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi ja Suomen Metsätieteellisen Seuran mitali henkilölle, yhteisölle tai laitokselle ansiokkaasta työstä Seuran tarkoitusperien ja toiminnan hyväksi. Vuonna 2022 Seuran huomionosoitukset jaettiin Metsätieteiden päivän iltatilaisuudessa 26.10.2022.

Pronssinen Cajander-mitali ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi myönnettiin Markus Holopaiselle ja Raisa Mäkipäälle.

Markus Holopainen toimii geoinformatiikan professorina Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella metsävarojen käytön oppiaineessa. Holopaisen tutkimusryhmä on osa laserkeilauksen tutkimuksen huippuyksikköä CoE-LaSR ja on tuottanut huikean määrän tutkimustietoa sekä kasvattanut pätevän tutkijajoukon. Holopaisella on keskeinen rooli metsien inventointimenetelmien, metsävaratiedon hallinnan sekä metsää koskevien paikkatietojen kehittämisessä ja niiden opetuksessa.

Raisa Mäkipää toimii tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksen Biotalous ja ympäristö -yksikössä. Hänen tutkimusalueensa on hyvin ajankohtainen, liittyen hiilenkiertoon, metsien hiilinieluun ja ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja laajemmin luonnonvarojen kestävään käyttöön. Hänellä on laaja tieteellinen tuotanto ja hän on myös aktiivinen tutkimustiedon viestimisessä ja tuomisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomen Metsätieteellisen Seuran mitali myönnettiin Matleena Kniivilälle ja Katri Himaselle.

Katri Himanen toimii Luonnonvarakeskuksessa Metsänjalostus-ryhmän erikoistutkijana, asiantuntemusalueenaan erityisesti metsäpuiden siementuotanto ja -huolto. Hänet tunnetaan aktiivisuudestaan Metsänhoitoklubissa sekä metsäalan keskusteluun ja tutkimustiedon välittämiseen osallistujana, mm. lukuisten mediaesiintymisten, blogien ja some-aktiivisuuden kautta. 

Matleena Kniivilä on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija ja Politiikkaohjaus-fokusalueen tutkimuspäällikkö, jonka työ painottuu metsäsektorin suhdanne-ennusteisiin ja metsien käytön sosioekonomiseen kestävyyteen.  Hän on toiminut aktiivisesti Seuran hallituksessa vuosina 2016-21 ja hänet tunnetaan myös lukuisista metsäalan asiantuntijalausunnoista ja mediaesiintymistä.

Seuran huomionosoitusten saajat ryhmäkuvassa. Vasemmalta pronssisen Cajander -ansiomitalin saaneet professori Markus Holopainen ja tutkimusprofessori Raisa Mäkipää sekä Suomen Metsätieteellisen Seuran mitalin saaneet tutkimuspäällikkö Matleena Kniivilä ja erikoistutkija Katri Himanen. (© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0)