Näköaloja metsäsektorin tulevaisuuteen

Metsäekonomistiklubi

Metsäsektori elää muutoksessa. Teknologinen kehitys ja vaihtuvat kulutustottumukset muuttavat perinteisten metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Syntyy uusia tuotteita ja palveluita. Kotimaisen ja kansainvälisen metsäpolitiikan painotukset muuttuvat ajan mittaan. Globaalit ilmiöt heijastuvat Suomeen. Sessiomme koostuu neljästä kutsuesitelmästä, jotka luotaavat metsäsektorin tulevaisuutta eri näkökulmista.

13.45 – 14.45

  • Power and Politics of tropical deforestation: a political economy perspective, Maria Brockhaus, Helsingin yliopisto
  • Asiakasarvon ja palveluiden keskeinen merkitys metsäsektorilla, Marja Toivonen, Helsingin yliopisto

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.30

  • Diversification of the forest-based sector: Role of new products, Elias Hurmekoski, European Forest Institute
  • Suomen metsäsektorin lyhyen ja pitkän aikavälin skenaariot, Jani Laturi, Luonnonvarakeskus