Metsien terveyden yhteiskunnalliset vaikutukset

Metsäekonomistiklubi

Metsätalouden pitkä aikajänne altistaa metsät erilaisille riskeille. Toteutuessaan tuhoriskit voivat olla huomattavia ja näkyviä lyhyellä aikavälillä, mutta osa tuhoista etenee hiljalleen pitkän aikavälin kuluessa. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa metsien terveyteen ja tuhoriskeihin. Metsänomistaja voi edistää metsiensä terveyttä, varautua riskeihin ja vähentää mahdollisia taloudellisia tappioitaan monenlaisin keinoin. Metsätieteen päivän 2020 metsäekonomistiklubin iltapäiväsessiossa käsitellään metsien terveyden yhteiskunnallisia vaikutuksia ja riskejä, metsänomistajan käyttäytymistä sekä metsien vakuuttamista.

Ohjelma

13.00 – 13.35Myrskytuulen voimakkuuden vaikutus metsätuhoihin Suomessa; Hannu Valta, Ilari Lehtonen, Terhi K. Laurila, Ari Venäläinen, Mikko Laapas, Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos (Nauhoitus)
13.35 – 14.15Metsän optimaalinen rotaatio, kun huomioidaan hiilen hinnoittelu ja metsätuhoriski; Tommi Ekholm, Ilmatieteen laitos (Nauhoitus)
14.15 – 14.30Tauko
14.30 – 15.10Ikärakenteisten metsien tuhoriskin puumarkkinatason vaikutusten mallintamisesta; Olli-Pekka Kuusela (1), Jussi Lintunen (2,3,4); (1) Department of Forest Engineering, Resources and Management, Oregon State University, (2) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, (3) Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto, (4) Luonnonvarakeskus (Nauhoitus)
15.10 – 15.45Mikä vaikuttaa nuoren metsäsuhteeseen? – Alustavia tuloksia kyselyaineistosta; Sari Pynnönen (1), Liina Häyrinen (2), Sami Berghäll (1), Sirpa Tani (3), Katja Lähtinen (2); (1) Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto, (2) Luonnonvarakeskus, (3) Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto, (Nauhoitus)

Lisätietoja:

Liina Häyrinen

liina.hayrinen {ät} luke.fi

Tekninen tuki 20.10.2020:

Leena Kalliovirta

leena.kalliovirta {ät] helsinki.fi

Puh. +358 50 554 4248