Metsien häiriöt – tuhoja vai luontaisia prosesseja?

Metsäbiologian kerho

Viime vuosina metsien erilaiset häiriöt ovat nousseet näyttävästi otsikoihin. On puhuttu laajoista paloista, hyönteisepidemioista, myrskytuhoista sekä metsiä uhkaavista tulokas- ja vieraslajeista. Sään äärevöitymisen myötä mallit ennustavat näiden lisääntyvän entisestään. Julkisessa keskustelussa häiriöt näyttäytyvät useimmiten tuhoina ja jonkinlaisina poikkeamina metsien normaalista kehityksestä. Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessiossa tarkastellaan häiriöitä metsäekosysteemin näkökulmasta – ovatko häiriöt metsäekosysteemin ja sen toiminnan kannalta tuhoja vai olennainen osa ekosysteemin toimintaa?

Ohjelma

13.00 – 13.25Ilmastonmuutos ja metsien hyönteistuhot; Seppo Neuvonen, Turun yliopisto (Nauhoitus); Seppo Neuvosen artikkeli Metsätieteen aikakauskirjassa
13.25 – 13.50Etelänversosurma (Sphaeropsis sapinea) – uusi uhka männyille Suomessa? Eeva Terhonen, Universität Göttingen, Saksa (Nauhoitus)
13.50 – 14.15Kirjanpainajan (Ips typographus L.) aiheuttamien tuhojen riski erilaisissa metsän olosuhteissa: Vuorovaikutussuhteet ja luontaisten vihollisten vaikutus metsän terveyteen; Mikko Pelto-Arvo, Helsingin yliopisto (Nauhoitus)
14.15 – 14.30Tauko
14.30 – 14.55Kartoitusten ja viestinnän rooli kasvinterveyden ylläpitämisessä metsissä; Liisa Vihervuori ja Aino-Maija Alanko, Ruokavirasto (Nauhoitus)
14.55 – 15.20Luonnontilaisten metsien häiriöitä Itä-Lapissa; Niko Kulha, Suomen ympäristökeskus (Nauhoitus)
15.20 – 15.45Metsäpalot osana havumetsien luontaista pitkänajan häiriödynamiikkaa; Niina Kuosmanen, Helsingin yliopisto (Nauhoitus)

Lisätietoja:

Niko Kulha

niko.kulha {ät} helsinki.fi

Puh. +358 29 525 1011

Tekninen tuki 20.10.2020

Tuomas Aakala

tuomas.aakala [at} helsinki.fi

Puh. +358 50 306 2605