Metsät muuttuvassa ilmastossa – vaikutukset ekosysteemiin ja metsänhoitoon

Metsäbiologian kerho

Ympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat todennäköisesti lähivuosikymmeninä voimakkaasti metsäpuiden elintoimintoihin, ja koko metsäekosysteemin rakenteeseen ja dynamiikkaan.  Puiden kasvu saattaa keskimäärin kiihtyä, mutta samalla erilaisten riskien on ennustettu lisääntyvän. Sessio pyrkii pohtimaan, minkälaisia nämä odotettavissa olevat muutokset ovat ja minkälaisia haasteita ne asettavat metsien käytölle ja hoidolle sekä monimuotoisuuden turvaamiselle tulevaisuudessa.

13.45 – 14.45

  • Forest disturbances under climate change – Global perspective, Mikko Peltoniemi
  • Influence of storm and bark beetle disturbance on carbon dynamics in boreal Norway spruce stands, Maiju Kosunen, Mike Starr, Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Minna Blomqvist, Jaana Turunen, Tuula Kantola

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.30

  • Ilmastonmuutoksen ja metsänkäsittelyn vaikutus metsän kasvuun ja hiilen kiertoon – mallien ennusteita ja epävarmuuksia, Annikki Mäkelä
  • Kasvilajien valovaatimukset ja reagointi hakkuisiin, Tiina Tonteri, Maija Salemaa, Pasi Rautio, Ville Hallikainen, Leila Korpela, Päivi Merilä