Metsäsuhdeklubilla takana kasvun vuosi – hallitus vie kohti uutta selkein suunnitelmin

Suomen Metsätieteellisen Seuran nuorin tieteenalakerho, Metsäsuhdeklubi, on vakiinnuttanut toimintaansa. Tapahtumiin osallistuneiden määrä kolminkertaistui edellisvuodesta. Kolmanteen toimintakauteen lähdetään hieman uudistuneella hallituskokoonpanolla. Metsäsuhdeklubi kutsuu kaikki ihmistieteellisestä metsiin liittyvästä tutkimuksesta kiinnostuneet mukaan toimintaan ja tapahtumiin.  

Toisen toimintakautensa aikana Metsäsuhdeklubi jatkoi tasaista suosiota saavuttaneita tapahtumia. Metsäsuhdeklubi toimii tiiviissä yhteistyössä matalan kynnyksen avoimessa Metsäsuhdetutkimusverkostossa, jossa on mukana lähes 100 henkilöä. Klubin ja verkoston tapahtumissa on vuoden 2022 aikana ollut yhteensä 325 osallistujaa.

Yhteistyössä saksalaisen Friedrich Schillerin yliopiston kanssa organisoitiin kansainvälisiä “Scientific Coffee Human-Forest Relationships” -tapaamisia. Seitsemään verkkosessioon osallistui yhteensä 162 henkilöä Suomesta ja muualta Euroopasta. Kotimaisilla, noin kerran kuussa kokoontuvilla tutkijakahveilla keskusteltiin laajasti metsäsuhteisiin liittyvistä teemoista.

Keväällä järjestettiin pohjoisten metsien historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuteen keskittyvä seminaari Oulussa. Syksyllä klubi organisoi oman Tutkittua tietoa metsäsuhteista -esitelmäsession Metsätieteiden päivään.  Sessio herätti kiinnostusta ja tarjotuista esitelmistä voitiin mahduttaa mukaan vain puolet.

Yhteisjulkaisu, opetustuotantoa ja kansainvälistymistä 

Klubin ja verkoston tutkijat julkaisivat metsäsuhteita käsittelevän yhteisartikkelin Metsähistorian Seura ry:n ja Suomen Metsämuseo Luston vertaisarvioidussa metsät ja tulevaisuus -teemaisessa Vuosilusto-vuosikirjassa. Tutkijoita on osallistunut myös Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston tuottaman Suomen metsät: historia ja metsäsuhteet -opintojakson suunnitteluun ja toteutukseen.

Tutkijoiden kaksi sessioehdotusta on hyväksytty maailman metsäkongressiin IUFROon, joka järjestetään kesäkuussa 2024 Tukholmassa. Huhtikuussa 2022 tutkijat järjestivät oman session myös kansainvälisessä metsäpolitiikkatapaamissa (4th International Forest Policy Meeting).

Hallitukseen kaksi uutta jäsentä 

Hallituksessa erovuorossa olivat Kirsi Laurén ja Sami Berghäll. Uusiksi jäseniksi valittiin vuosikokouksessa FT, dosentti Karoliina Lummaa ja MMM, TaT Kristiina Koskinen. Puheenjohtajana jatkaa Jaana Laine ja varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen Maija Halonen.

Lummaa työskentelee Turun yliopistossa ja hänen tutkimusalaansa on erityisesti ekokriittinen kirjallisuudentutkimus ja humanistinen ympäristötutkimus.  Koskinen väitteli Lapin yliopistossa joulukuussa 2022 luontodokumenttien merkityksestä ihmisten luontokäsitysten muokkaajina.

Toimintakaudella 2023 kansainväliset tutkijakahvikahvit laajenevat suomalaisesta ja saksalaisesta metsäsuhdetutkimuksesta mm. Viroon. Keväällä kuullaan kaksi Viron ”metsäsotaan” keskittyvää alustusta.

Toukokuussa järjestetään yhteistyössä Friedrich Schillerin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisön kanssa metsien ja metsäsuhteiden monimuotoisuutta tarkasteleva työpaja. Syksyllä klubi osallistuu Metsätieteiden päivään.  

Metsäsuhdeklubiin voi liittyä lähettämällä sähköpostia klubin puheenjohtajalle. 

Lisätietoja:
Jaana Laine, puheenjohtaja, Metsäsuhdeklubi, jaana.laine ( ) lut.fi
Metsäsuhdeklubi, hallitus ja tapahtumatiedot verkossa
Twitter: @metsasuhdeklub