Metsänhoitoklubin vuosikokous ja vuosikokouswebinaari 18.2.2021

Kokous ja webinaari järjestettiin etäyhteydellä.

Metsänhoitoklubin vuosikokous pidettiin klo 9.00 – 9.45

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

7. Nimetään ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouswebinaari klo 10.00 – 12.30

Luontaisen uudistamisen laatu ja sen parantaminen

Metsän luontaisen uudistamisen laatu on tarkastusten perusteella metsänviljelyä heikompi. Seminaarissa tarkasteltiin metsien luontaisen uudistamisen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja keinoja saavuttaa hyvä taimikko.

Avaus: Nuutti Kiljunen, Suomen Metsäkeskus, Metsänhoitoklubin puheenjohtaja

Luontaisen uudistamisen onnistuminen Metsäkeskuksen tekemien tarkastelujen perusteella, Ari Nikkola, Suomen metsäkeskus (esitys)

Hyvä siemenpuu, Markku Nygren (esitys)

Maanmuokkaus ja kohdevalinta, Timo Saksa, Luonnonvarakeskus (esitys)

Metsäpuiden siemensatoennusteiden laadinta: nykykäytäntö ja kehitysnäkymät, Pekka Helenius, Luonnonvarakeskus (esitys)

Pienaukkojen taimettuminen Pohjois-Suomessa, Pasi Rautio, Luonnonvarakeskus (esitys)