Metsäbiologian kerhon webinaari ja vuosikokous 25.1.2022 klo 16.30 – 20.00

Metsäbiologian kerho järjestää webinaarin ja vuosikokouksen tiistaina 25. tammikuuta 2022. Zoomissa järjestettävä tilaisuus koostuu esitelmäosuudesta ja varsinaisesta vuosikokouksesta. Tilaisuus alkaa klo 16.30 esitelmillä, joita seuraa vuosikokous klo 19.00 alkaen.

Tapahtumaan tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 24.1.2022 lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: niko.kulha(ät)luke.fi. Tapahtuman kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Vuosikokousta edeltävän seminaarin yleisteema on:
Metsäsertifiointistandardien uudistukset ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsätaloudessa

Seminaariesitykset ja tapahtuman aikataulu:

16.30 – 17.00: Lauri Saaristo, Tapio Oy: Vaikutusten arvio PEFC-metsäsertifioinnin 2020 kriteeristöluonnoksen säästöpuu- ja suojavyöhykekriteereistä

17.00 – 17.30: Panu Halme, Jyväskylän yliopisto: Huomioita sertifikaattien luontoarvoja turvaavista kirjauksista ja niiden muutoksista

17.30 – 18.00: Matti Koivula, Luonnonvarakeskus: Puuston peitteisyyden säilyttävien hakkuumenetelmien monimuotoisuusvaikutukset

18.00 – 18.30: Timo Kuuluvainen, Helsingin yliopisto: Luontaiseen häiriödynamiikkaan pohjautuva metsien käsittely

18.30 – 18.45: Timo Lehesvirta, Sitra: Kohti seuraavan sukupolven metsästandardeja

18.45 – 19.00: Tauko

19.00 – 20.00: Metsäbiologian kerhon vuosikokous

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!