Kutsu syyskokoukseen 10.12.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään etäkokouksena torstaina 10.12.2020 klo 16.00 alkaen. Etäkokous lähetetään Suomen Metsätieteellisen Seuran toimistosta, Viikinkaari 6, Helsinki. Etäyhteyttä varten kokoukseen on ilmoittauduttuva viimeistään 3.12.2020:

https://link.webropolsurveys.com/S/8EFF05D4009E87B7

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna. Huomaathan, että kokous on tarkoitettu vain Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja (lisätietoa ilmoittaumislomakkeella).

Käsiteltävät asiat

1.  Kokouksen avaus

2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.  Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma (Liite 1), tulo- ja menoarvio (Liite 2) sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021.

6.  Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2021 sekä kahden hallituksen jäsenen erovuoroisten Arto Kariniemen ja Anna Revon tilalle kaudelle 2021 – 2023. Seuran sääntöjen 6 § mukaan molemmat voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:

  • puheenjohtaja 2021: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
  • varapuheenjohtaja 2021: yliopistotutkija Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
  • hallituksen jäsenet 2021 – 2023: MMT, VTM Arto Kariniemi ja tutkija Anna Repo, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2021. Ehdotukset ovat:

  • tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
  • Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
  • toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
  • varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

8.  Seuran sääntömuutosesityksen (Liite 3) ensimmäinen käsittely. Seuran hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia Seuran sääntöihin:

  • Mahdollisuus jäsenkokousten etäosallistumiseen kirjataan sääntöihin.
  • Seura ei enää kutsu kunniajäseniä.
  • Pieniä muotoseikkojen korjauksia.

Seuran nykyiset säännöt löytyvät osoitteesta:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Suomen-Metsatieteellinen-Seura-ry-saannot-160330.pdf

9.  Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren@metsatiede.org) 26.11.2020 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myös tämän jälkeen, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 16.11.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintasuunnitelmaluonnos 2021:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Toimintasuunnitelmaluonnos-2021.pdf

Talousarvioluonnos 2021:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Talousarvioluonnos-2021.pdf

Sääntöluonnos:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Saantoluonnos-2021.pdf