Kutsu Suomen Metsätieteellisen Seuran syyskokoukseen 1.12.2022

Suomen Metsätieteellisen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 1.12.2022 klo 15.30 alkaen Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 505. Kokous on tarkoitettu Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja. Kokoukseen voi osallistua myös etänä ilmoittautumalla viimeistään 29.11.2022 tällä linkillä: https://link.webropolsurveys.com/S/21BBC3AB50F6F260

Käsiteltävät asiat

1.   Kokouksen avaus

2.   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.   Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2023.

6.   Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2023 sekä hallituksen jäsen erovuoroisen Antti Kilpeläisen tilalle kaudelle 2023 – 2025. Seuran sääntöjen 6 § mukaan Antti Kilpeläinen voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7.   Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2023. Ehdotukset:

  • tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
  • Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
  • toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus
  • varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

9.   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

  • Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren [ätt] metsatiede.org) 17.11.2022 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myös tämän jälkeen, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 15.11.2022

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintasuunnitelmaluonnos 2023:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2022/11/Syyskokous_221201_toimintasuunnitelmaluonnos_2023.pdf

Talousarvioluonnos 2023:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2022/11/Syyskokous_221201_talousarvio_2023.pdf