Kutsu kevätkokoukseen 4.6.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena 4.6.2020 klo 15 alkaen.

Etukäteisilmoittautuminen

Poikkeuslaki, joka sallii yhdistysten jäsenkokousten pitämisen etäkokouksena COVID-19 pandemian takia vaatii, että kokouksiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ilmoittaudu siis viimeistään 28.5.2020 käyttäen tätä linkkiä:

https://link.webropolsurveys.com/S/325FEAA681A27DC1

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna. Huomaathan, että kokous on tarkoitettu vain Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja (lisätietoa ilmoittaumislomakkeella).

Ohjelma

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
  4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
  5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen
  7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
  8. Seuran opinnäytetyöpalkintojen julkistaminen
  9. Seuran myöntämien apurahojen julkistaminen
  10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 30.4.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Vuosikertomus 2019
Tilinpäätösehdotus 2019