Kommentoi metsähydrologia ja -ojitus -sanastoa

Suomen metsäkeskus vetää laajaa sanastotyötä, jossa koostetaan metsäalan keskeinen ammattisanasto. Hankkeen tuloksena on nyt valmistunut Metsähydrologia ja metsäojitus -sanasto, jota voi kommentoida oikeusministeriön Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Toivomme Seuran jäsenten osallistuvan tämän tärkeän sanaston kommentointiin.

Metsähydrologia ja metsäojitus -sanasto sisältää termimääritykset 181 veteen ja ojitukseen liittyvälle keskeiselle käsitteelle. Suomen kielen rinnalla termimääritykset julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Tämän lisäksi sanastossa ovat mukana myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset termivastineet.

– Kutsumme metsäalan ammattilaisia kommentoimaan sanastoehdotusta Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Sanaston kommentointi on mahdollista yleisesti koko sanaston tasolla, yksittäisen käsitekokonaisuuden tai yhden käsitteen termitietojen tasolla, sanoo projektipäällikkö Kai Blauberg Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäalan sanasto helpottaa yhteistyötä ja viestintää

Ammattisanastosta on hyötyä metsäalan viestinnässä ja myös alan tietojärjestelmien sekä tietopalveluiden kehittämistyössä.

– Metsäsanastosta löytyvät ruotsin-, englannin- sekä venäjänkieliset termivastineet. Tämä voi auttaa monikielisen viestinnän parissa työskenteleviä metsäammattilaisia sekä kielenkääntäjiä, kertoo terminologi Irina Kudasheva Suomen metsäkeskuksesta.

Metsähydrologia ja metsäojitus -sanaston koostaminen alkoi keväällä 2022. Sanaston laatimiseen osallistui asiantuntijoita Metsäkeskuksesta ja Luonnonvarakeskuksesta sekä yksityinen metsäalan ammattilainen. Sanastotyötä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Metsäalan sanastotyö -hanke järjestää keskiviikkona 11.1.2023 klo 9.00–10.30 info- ja keskustelutilaisuuden sanastoehdotuksen sisällöstä. Tilaisuudessa aluksi esitellään lyhyesti Metsäalan sanastotyö -hanketta sekä Metsähydrologia ja ‑ojitus – sanastoehdotusta. Loppuosa on varattu osallistujien omien kommenttien sekä kysymysten käsittelyyn. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Metsäkeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta.

Metsähydrologia ja metsäojitus -sanastoluonnosta voi kommentoida 27.1.2023 asti.

Lisätietoa Metsäalan sanastotyö -hankkeesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla ja hankkeen vetäjiltä:.

Kai Blauberg

projektipäällikkö, Metsäalan sanastotyö –hanke

Suomen metsäkeskus

p. 050 570 8406

kai.blauberg [ät] metsakeskus.fi

Irina Kudasheva

terminologi

Suomen metsäkeskus

p. 050 453 1436

irina.kudasheva [at] metsakeskus.fi