Kaukokartoitus ja mallinnus metsien terveydentilan ja uhkien arvioimisessa

Taksaattoriklubi

Kaukokartoitus ja mallinnus antavat työkalut metsätuhoille riskialttiiden metsien ja alueiden tunnistamiseen. Mallinnuksella voidaan arvioida metsien terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä tai tuhoriskiä jo ennen tuhoa, jos metsien terveydentilaa uhkaava ilmiö tunnetaan. Näin parhaassa tapauksessa voidaan pienentää tuhoriskiä ja taloudellista tappiota. Kaukokartoituksen keinoin voidaan myös pyrkiä saamaan kokonaiskuva tuhoista ja niiden etenemisestä. Taksaattorien sessiossa käsitellään jo olemassa olevia menetelmiä ja keinoja uhkien tunnistamiseen ja arvioimiseen, mutta voidaan myös keskustella tulevaisuuden visioista. Missä olemme eri uhkien monitoroinnissa ja mallinnuksessa? Puuttuuko meiltä jokin keino, vaikka se teknisesti olisi jo mahdollinen? Onko tulossa uusia kaukokartoitusmenetelmiä tai -innovaatioita, jotka mahdollistavat aivan uudenlaiset tarkastelut?

Lisäksi session aikana käymme lyhyesti lävitse koronan vuoksi perutun vuosikokouksen aiheita.

Ohjelma

13.00 – 13.15Avaussanat ja vuosikokouspuhe
13.15 – 13.35Lumituhoriskit kartalle – VMI:n tuhohavainnot apuna lumituhoille herkkien metsien mallinnuksessa ja kartoituksessa; Susanne Suvanto, Luonnonvarakeskus (Nauhoitus)
13.35 – 13.55The utility of fused airborne laser scanning and multispectral data for improved wind damage risk assessment over a managed forest landscape in Finland; Ranjith Gopalakrishnan, University of Eastern Finland (Recording)
13.55 – 14.15Monikanavaisen laserkeilauksen hyödyntäminen heikentyneiden puiden tunnistamisessa – lehtien vesipitoisuudesta rakenteellisiin yksityiskohtiin; Samuli Junttila, Itä-Suomen yliopisto (Nauhoitus) (Nauhoitus)
14.15 – 14.30Tauko
14.30 – 14.50Kirjanpainajatuhojen (Ips typographus L.) seuranta ja mallinnus – varautuminen moninkertaistuviin häiriöihin; Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Helsingin yliopisto (Nauhoitus)
14.50 – 15.10Kuusikoiden kunnon droonipohjainen kaukokartoitus; Roope Näsi, Maanmittauslaitos (Nauhoitus)
15.10 – 15.30Metsätuhojen mallinnus muuttuvassa maailmassa – oppia menneestä, katse tulevaan; Juha Honkaniemi, Luonnonvarakeskus (Nauhoitus)
15.30 – 15.45Keskustelu ja mahdollinen paluu vuosikokouksen aiheisiin (Nauhoitus)

Lisätietoja:

Mari Myllymäki

mari.myllymaki {ät} luke.fi

Puh. +358 29 532 6827

Tekninen tuki 20.10.2020:

Atte Saukkola

asjsaukkola [at] gmail.com

Puh. +358 44 547 3796