Kaukokartoitus ja mallinnus metsien terveydentilan ja uhkien arvioimisessa

Taksaattoriklubi

Kaukokartoitus ja mallinnus antavat työkalut metsätuhoille riskialttiiden metsien ja alueiden tunnistamiseen. Mallinnuksella voidaan arvioida metsien terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä tai tuhoriskiä jo ennen tuhoa, jos metsien terveydentilaa uhkaava ilmiö tunnetaan. Näin parhaassa tapauksessa voidaan pienentää tuhoriskiä ja taloudellista tappiota. Kaukokartoituksen keinoin voidaan myös pyrkiä saamaan kokonaiskuva tuhoista ja niiden etenemisestä. Taksaattorien sessiossa käsitellään jo olemassa olevia menetelmiä ja keinoja uhkien tunnistamiseen ja arvioimiseen, mutta voidaan myös keskustella tulevaisuuden visioista. Missä olemme eri uhkien monitoroinnissa ja mallinnuksessa? Puuttuuko meiltä jokin keino, vaikka se teknisesti olisi jo mahdollinen? Onko tulossa uusia kaukokartoitusmenetelmiä tai -innovaatioita, jotka mahdollistavat aivan uudenlaiset tarkastelut?

Lisäksi session aikana käymme lyhyesti lävitse koronan vuoksi perutun vuosikokouksen aiheita.

Ohjelma

13.00 – 13.15Avaussanat ja vuosikokouspuhe
13.15 – 13.35Lumituhoriskit kartalle – VMI:n tuhohavainnot apuna lumituhoille herkkien metsien mallinnuksessa ja kartoituksessa; Susanne Suvanto, Luonnonvarakeskus
13.35 – 13.55The utility of fused airborne laser scanning and multispectral data for improved wind damage risk assessment over a managed forest landscape in Finland; Ranjith Gopalakrishnan, University of Eastern Finland
13.55 – 14.15Monikanavaisen laserkeilauksen hyödyntäminen heikentyneiden puiden tunnistamisessa – lehtien vesipitoisuudesta rakenteellisiin yksityiskohtiin; Samuli Junttila, Itä-Suomen yliopisto
14.15 – 14.30Tauko
14.30 – 14.50Kirjanpainajatuhojen (Ips typographus L.) seuranta ja mallinnus – varautuminen moninkertaistuviin häiriöihin; Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Helsingin yliopisto
14.50 – 15.10Kuusikoiden kunnon droonipohjainen kaukokartoitus; Roope Näsi, Maanmittauslaitos
15.10 – 15.30Metsätuhojen mallinnus muuttuvassa maailmassa – oppia menneestä, katse tulevaan; Juha Honkaniemi, Luonnonvarakeskus
15.30 – 15.45Keskustelu ja mahdollinen paluu vuosikokouksen aiheisiin

Ilmoittautuminen tähän sessioon aukeaa viikolla 39. Zoom-linkki sessioon osallistumista varten lähetetään vain etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoittautumisohjeet päivitetään tälle sivulle ilmoittautumisen avauduttua.

Lisätietoja:

Mari Myllymäki

mari.myllymaki {ät} luke.fi

Puh. +358 29 532 6827