Jäsentiedote – 4/2022 – Information letter

Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download the printable information letter as a pdf file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Syyskokouksen 1.12.2022 päätöksiä
 • Decisions of the Autumn Meeting on 1 Dec. 2022
 • Avoimuuden edistäjä ‑palkinto Suomen Metsätieteelliselle Seuralle
 • Contributor to Open Science Prize for Finnish Society of Forest Science
 • Seuran apurahahaku 16.1.-17.2.2023
 • Applications for the grants of our Society from 16 Jan. through 17 Feb. 2023
 • Kommentoi metsähydrologia ja -ojitus ‑sanastoa lausunto.fi-palvelussa 
 • Uusia jäseniä
 • New members

__________

Syyskokouksen 1.12.2022 päätöksiä

Seuran syyskokous pidettiin hybridinä 1.12.2022 Tieteiden talossa ja Zoomissa. Tällä kertaa hybridi toimi ihan kohtuullisesti. Kokouksessa hyväksyttiin Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023. Talousarvio on raskaasti alijäämäinen, mutta kokouksessa katsottiin, ettei Seuran ole pitkäjänteisenä sijoittajana syytä lähteä sopeuttamaan toimintaansa yhden heikon sijoitusvuoden takia. Mikäli heikko rahoitustilanne jatkuu, edessä voi olla toiminnan sopeuttamista. Metsätieteiden päivän ajankohta koordinoidaan Suomen metsäyhdistyksen Metsäpäivien kanssa. Seuran julkaisutoimitus valmistelee datan avaamisen vaatimusta Seuran tiedelehdissä vuoden 2024 alusta alkaen. Tähän liittyen järjestetään myös hybridiseminaari tai webinaari tutkimusaineistojen ja ‑datan avaamisen FAIR-periaatteista (findable, accessible, interoperable, reproducible).

Kokouksessa tehtiin seuraavat henkilövalinnat:

 • puheenjohtaja 2023: apulaisprofessori Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
 • varapuheenjohtaja 2023: tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus
 • hallituksen jäsen 2023-2025: yliopistotutkija Antti Kilpeläinen, Itä-Suomen yliopisto jatkaa toisen kauden
 • muut hallituksen jäsenet jatkavat: erikoistutkija Heikki Ovaskainen, Metsäteho (2021-2023), tutkijatohtori Anna Repo (2021-2023), vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi, Pellervon taloustutkimus PTT (2022-2024) ja erikoistutkija Sakari Tuominen, Luonnonvarakeskus (2022-2024).
 • tilintarkastaja 2023: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
 • toiminnantarkastaja 2023: MMM Jussi Leppänen
 • varatoiminnantarkastaja 2023: VTT, FM Jussi Lintunen

Seuran jäsenmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2023: varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 50 € ja kannattajajäsenten 800 €. Jäsenmaksulomakkeet lähetetään tammikuussa. Lähettäjä on Seuran jäsenrekisterin pitäjä Membook. Tarkista myös roskapostikansiosi, mikäli laskua ei näy 10.1.2023 jälkeen postilaatikossasi.

Toimintasuunnitelma:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2022/12/Toimintasuunnitelma_2023_sk_hyv.pdf

__________

Decisions of the Autumn Meeting on 1 Dec. 2022

The Autumn Meeting of our Society was held in hybrid format in the House of Science and Letters and in Zoom on 1 December 2022. The delegates accepted the Plan of Activities and budget for 2023. The budget is heavily deficient but, according to the meeting decision, the Society does not need to adjust its activities because of a weak year in the financial market as the Society is a long-term investor. If the weak economic situation continues, adjustments may be needed in the future. Timing of the Forest Sciences’ Day will be coordinated with the Forest Days of the Finnish Forest Association. The Editorial Office of the Society will prepare the necessary actions before the journals of the Society will start to request open data and code as a condition for publishing at the beginning of 2024. Connected to this, the Society will organise a hybrid seminar or a webinar on the FAIR principles of opening data and research materials (findable, accessible, interoperable, reproducible).

The following elections were made in the meeting:

 • Chair 2023: Assistant Professor Marjo Palviainen, University of Helsinki
 • Vice-Chair 2023: Research Professor Liisa Tyrväinen, Natural Resources Institute Finland
 • Board Member 2023-2025: Dr Antti Kilpeläinen, University of Eastern Finland, was elected to a second term.
 • Continuing Board Members: Dr Heikki Ovaskainen, Metsäteho (2021-2023), Dr Anna Repo, Natural Resources Institute Finland (2021-2023), Dr Jani Laturi, Pellervo Economic Research PTT (2022-2024) and Dr Sakari Tuominen, Natural Resources Institute Finland (2022-2024).
 • Auditor of Accounts 2023: Audit Society PricewaterhouseCoopers (PwC)
 • Auditor of Activities 2023: Mr Jussi Leppänen
 • Vice-Auditor of Activities 2023: Dr Jussi Lintunen

The membership fees of the Society will remain flat in 2023: The fee for ordinary members will be kept at 50 € and the supporting member fee at 800 €.

Plan of Activities (in Finnish):

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2022/12/Toimintasuunnitelma_2023_sk_hyv.pdf

__________

Avoimuuden edistäjä ‑palkinto Suomen Metsätieteelliselle Seuralle

Suomen Metsätieteelliselle Seuralle myönnettiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivillä Jyväskylässä 10.11.2022 Avoimuuden edistäjä ‑palkinto metsäntutkimuksen avaamisesta tutkimusyhteisölle ja suurelle yleisölle julkaisusarjoissa ja tapahtumissa. Suomen Metsätieteellinen Seura on edistänyt Jokamiehenoikeutta metsätieteeseen vuodesta 1994 alkaen, jolloin Silva Fennican artikkelitiivistelmien julkaiseminen avoimena Internetissä aloitettiin. Sittemmin avoimesta tiivistelmäjulkaisemisesta on tullut tiedelehtien valtavirtaa. Vuonna 1998 avoimuus laajennettiin koko artikkeleihin, jotka tulivat Silva Fennicassa vapaasti luettaviksi yhtenä ensimmäisistä kansainvälisistä tiedelehdistä. Suomenkielisessä Metsätieteen aikakauskirjassa toteutettiin samaa politikkaa. Vuonna 2005 Seura alkoi julkaista yhteistyössä Helsingin ja Joensuun yliopistojen kanssa väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesia, jossa julkaistaan suomalaisten metsätieteiden väitöskirjojen yhteenveto-osat avoimena verkossa.

Seuran varhainen avoimuuspolitiikka oli suurelta osin Seuran tiedelehtien pitkäaikaisen päätoimittajan Eeva Korpilahden ansiota. Hän ymmärsi avoimen julkaisemisen edut tutkimustiedon saatavuudelle ja leviämiselle vuosia ennen Budapestin avoimen julkaisemisen aloitetta, joka toi avoimuuden, aluksi käsitteenä Open Access, yleiseksi puheenaiheeksi tiedeyhteisössä ja julkaisutoiminnassa.

Lue lisää Seuran verkkosivulta:

https://metsatiede.org/uncategorized/avoimuuden-edistaja-%e2%80%91palkinto-suomen-metsatieteelliselle-seuralle/

Seuran toiminnanjohtajan haastattelu Avoimen tieteen sivustolla:

https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimuuden-edistaja-suomen-metsatieteellinen-seura

__________

Contributor to Open Science Prize for Finnish Society of Forest Science

Contributor of Open Science Prize was awarded to Finnish Society of Forest Science in the Finnish Open Science Winter Conference in November 2022 for opening forest research for scientists and public at large in open access journals and science events. Finnish Society of Forest Science has promoted the Everyone’s Right to Forest Science since 1994 when open access publishing of Silva Fennica’s abstracts was initiated in the Internet. Later, openness of abstracts has become main stream in scientific journals. In 1998, the openness was extended to whole text articles of Silva Fennica as one of the first international scientific journals. The Finnish language Metsätieteen aikakauskirja has followed the same policy. The Society has published the monograph series Dissertationes Forestales in cooperation with the University of Helsinki and the University of Eastern Finland since 2005. The series publishes Finnish doctoral theses open in the Internet.

The early openness policy of the Society was developed by our visionary long-time Editor-in-Chief, Dr Eeva Korpilahti. She understood the value of openness for access to and distribution of research-based knowledge years before the Budapest Manifest that brought openness, initially as open access, to the general discussion in the research and publishing communities.

Interview of the Executive Manager of our Society in the Finnish Open Science web site (in Finnish):

https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimuuden-edistaja-suomen-metsatieteellinen-seura

__________

Seuran apurahahaku 16.1.-17.2.2023

Suomen Metsätieteellinen Seura toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi Seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Apurahojen haku alkaa 16.1.2023 ja päättyy 17.2.2023 klo 16.00. Hae apurahaa sähköisesti: (https://metsatieteellinenseura.apurahat.net. Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa.


Ennen hakemuksen laatimista pyydämme sinua lukemaan huolellisesti Seuran verkkosivulta löytyvät apurahaohjeet: https://metsatiede.org/apurahat/. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että tutkimusapurahan tutkimussuunnitelma on kirjoitettava apurahalomakkeelle ohjeiden mukaan jäsenneltynä.

Päätös apurahoista tehdään maaliskuun puolivälissä. Ilmoitamme myönnetyistä apurahoista hakijoille henkilökohtaisesti. Julkistamme apurahat Suomen Metsätieteellisen Seuran kevätkokouksessa 4.4.2023. Voit aloittaa apurahan käytön aikaisintaan 1.5.2023.

Ukrainalaisia metsäntutkijoita, jotka työskentelevät suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa tai ovat tohtoriopiskelijoita suomalaisessa yliopistossa rohkaistaan hakemaan apurahaa.

IUFRO-apurahoja haetaan suoraan Metsämiesten säätiöltä

Suomen Metsätieteellinen Seuran ei käsittele apurahoja IUFRO-toimintaan. Näitä apurahoja haetaan  Metsämiesten säätiöltä apurahahakuaikaan 1.12.2022 – 31.1.2023:

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle.html

Webinaari apurahahausta

Järjestämme apurahan hakemisesta kiinnostuneille vuorovaikutteisen webinaarin keskiviikkona 18.1.2023 klo 14‑15. Esittelimme lyhyesti tärkeimmät ohjeet apurahan hakijalla, jonka jälkeen osallistujat voivat esittää kysymyksiä. Webinaarin kieli on englanti. Voit liittyä webinaariin tällä linkillä:

https://us02web.zoom.us/j/81277252549?pwd=cDdzQWtqdDF2UnV3MGYwWld3a0s5QT09

Meeting ID: 812 7725 2549

Passcode: 780374

__________

Applications for the grants of our Society from 16 Jan. through 17 Feb. 2023

Finnish Society of Forest Science promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the Society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences.

The application for the grants will open on 16 January and close on 17 February 2023 at 16:00. Apply the grant using the electronic grant application system: https://metsatieteellinenseura.apurahat.net/login.aspx?lcid=1033. Link to system will be activated at the opening of the application period.

We kindly request you to read carefully the grant instructions on the web site of the Finnish Society of Forest Science: https://metsatiede.org/en/grants/. Please, note that the research plan for a research grant application must be written in the application form following the format given in the instructions.

Decision on the grants will be made by mid-March. We will notify grantees personally. We will publish the grants in the Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science on 4 April 2023. You may start using your grant from 1 May 2023.

Ukrainian forest scientist affiliated to a Finnish research organisation or pursuing doctoral studies in a Finnish university are encouraged to apply.

Make your application for a IUFRO grant directly to Metsämiesten säätiö

Finnish Society of Forest Science does not process grants for IUFRO activities. All applications for grants for IUFRO activities must be made directly to the foundation Metsämiesten säätiö. The foundation receives applications from 1 December 2022 through 31 January 2023 (instructions in Finnish):

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle.html

Webinar on grant applications

We will organise an interactive webinar to all interested in applying a grant from our Society on Wednesday, 18 January 2023 14:00-15:00. We will give first a short presentation on the most important instructions for applicants and thereafter the participants may make questions. The webinar language will be English. Use this link to join:

https://us02web.zoom.us/j/81277252549?pwd=cDdzQWtqdDF2UnV3MGYwWld3a0s5QT09

Meeting ID: 812 7725 2549

Passcode: 780374

__________

Kommentoi metsähydrologia ja -ojitus ‑sanastoa lausunto.fi-palvelussa

Ammattisanastosta on hyötyä metsäalan viestinnässä ja myös alan tietojärjestelmien sekä tietopalveluiden kehittämistyössä. Suomen metsäkeskus vetää laajaa sanastotyötä, jossa koostetaan metsäalan keskeinen ammattisanasto. Hankkeen tuloksena on nyt valmistunut Metsähydrologia ja metsäojitus -sanasto, jota voi kommentoida oikeusministeriön Lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Metsähydrologia ja metsäojitus -sanasto sisältää termimääritykset 181 veteen ja ojitukseen liittyvälle keskeiselle käsitteelle. Suomen kielen rinnalla termimääritykset julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Tämän lisäksi sanastossa ovat mukana myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset termivastineet.

Metsäkeskus kutsuu metsäalan ammattilaisia kommentoimaan sanastoehdotusta Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Sanaston kommentointi on mahdollista yleisesti koko sanaston tasolla, yksittäisen käsitekokonaisuuden tai yhden käsitteen termitietojen tasolla. Metsähydrologia ja metsäojitus -sanastoluonnosta voi kommentoida 27.1.2023 asti. Suomen Metsätieteellinen Seura kehottaa jäseniään osallistumaan tämän tärkeän työn kommentointiin. Lue lisää Seuran verkkosivustolla julkaistusta Metsäkeskuksen tiedotteesta:

https://metsatiede.org/uncategorized/kommentoi-metsahydrologia-ja-ojitus-sanastoa/

Metsäalan sanastotyö -hanke järjestää keskiviikkona 11.1.2023 klo 9.00–10.30 info- ja keskustelutilaisuuden sanastoehdotuksen sisällöstä. Tilaisuudessa aluksi esitellään lyhyesti Metsäalan sanastotyö -hanketta sekä Metsähydrologia ja ‑ojitus – sanastoehdotusta. Loppuosa on varattu osallistujien omien kommenttien sekä kysymysten käsittelyyn. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Metsäkeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta:

https://www.lyyti.fi/reg/Metsaalan_sanastotyo_hankkeen_info_ja_keskustelutilaisuus_metsahydrologia_ja_ojitus_8477

___________

Uusia jäseniä

Toivotamme uudet jäsenemme Ilkka Korpelan, Rauno Nummisen, Aura Salmivaaran, Matti Vihervuoren ja Heli Vuorilammen tervetulleiksi ottamaan aktiivisesti osaa Seuran toimintaan.

__________

New members

We welcome our new members Ilkka Korpela, Rauno Numminen, Aura Salmivaara, Matti Vihervuori and Heli Vuorilampi to actively participate in the activities of our Society.

__________

Joulurauhan toivotuksin,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

pekka . nygren [ät] metsatiede . org