Jäsentiedote – 4/2020 – Information Letter

Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Download printable Information Letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

 • Kutsu syyskokoukseen 10.12.2020
 • Invitation to Autumn Meeting 10 December 2020
 • Muistutus: webinaari ”Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus” 10.12.2020 / Reminder: webinar “Open data in forest sciences – benefits, problems and future”
 • IUFRO-apurahojen jako siirtyy suoraan Metsämiesten säätiölle vuonna 2021
 • Foundation Metsämiesten säätiö will award IUFRO grants directly from 2021 onwards
 • Uusia jäseniä / New members

Normaalisti emme lähetä jäsentiedotteita näin tiuhaan tahtiin, mutta loppusyksyyn on kertynyt useita tärkeitä tiedotusasioita. Seuraavaa jäsentiedotetta voit odotella tammikuussa 2021.


Kutsu syyskokoukseen 10.12.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään etäkokouksena torstaina 10.12.2020 klo 16.00 alkaen. Etäkokous lähetetään Suomen Metsätieteellisen Seuran toimistosta, Viikinkaari 6, Helsinki. Etäyhteyttä varten kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 3.12.2020 tällä linkillä.

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna. Huomaathan, että kokous on tarkoitettu vain Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja.

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma (Liite 1), tulo- ja menoarvio (Liite 2) sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021.
 6. Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2021 sekä kahden hallituksen jäsenen erovuoroisten Arto Kariniemen ja Anna Revon tilalle kaudelle 2021 – 2023. Seuran sääntöjen 6 § mukaan molemmat voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:
  – puheenjohtaja 2021: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
  – varapuheenjohtaja 2021: yliopistotutkija Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
  – hallituksen jäsenet 2021 – 2023: MMT, VTM Arto Kariniemi ja tutkija Anna Repo, Luonnonvarakeskus
  Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.
 7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2021. Ehdotukset ovat:
  – tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
  – Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
  – toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
  – varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

 1. Seuran sääntömuutosesityksen (Liite 3) ensimmäinen käsittely. Seuran hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia Seuran sääntöihin:
  – Mahdollisuus jäsenkokousten etäosallistumiseen kirjataan sääntöihin.
  – Seura ei enää kutsu kunniajäseniä.
  – Pieniä muotoseikkojen korjauksia.
  Seuran nykyiset säännöt löytyvät tästä linkistä.
 2. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
  Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren {at} metsatiede.org) 26.11.2020 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myös tämän jälkeen, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.
 3. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 16.11.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus


Invitation to Autumn Meeting 10 December 2020

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Thursday 10 December 2020 at 16:00 as a remote meeting.

Finnish law requires that all participants to an on-line members’ meeting of a society must register at latest a week before the meeting. Thus, register at latest on 3 December 2020 using this link.

A Zoom link to the meeting will be sent to all registered participants as a calendar invitation.

Programme

 1. Opening of the meeting
 2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
 3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
 4. Acceptance of the programme.
 5. Confirmation of the Plan of activities 2021 (Appendix 1, in Finnish), Budget 2021 (Appendix 2, in Finnish), and the membership fee for 2020.
 6. Election of the chair and vice-chair of the Society for 2021 and board members for term 2021 – 2023. Current board members whose term is ending are Arto Kariniemi and Anna Repo. According to the 6th § of the statutes of the Society, both can be re-elected. The proposal of a work group searching for candidates is:
  – Chair 2021: Dr Tuija Aronen, Natural Resources Institute Finland
  – Vice Chair 2021: Dr Marjo Palviainen, University of Helsinki
  – Board member 2021 – 2023: Dr Arto Kariniemi and Dr Anna Repo, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

 1. Election of the auditor of the accounts and the activities of the Society for 2021. The proposal:
  – Auditor of Accounts: audit society PricewaterhouseCoopers
  – Because the auditor is an audit society, vice auditor is not elected.
  – Auditor of Activities: Dr Jussi Lintunen, ETLA
  – Vice-Auditor of Activities: Mr Jussi Leppänen, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

 1. First processing of the changes to the statutes of the Finnish Society of Forest Science (Appendix 3, in Finnish). The proposed changes:
  – Remote participation in members’ meeting will become permanent.
  – The Society will no longer invite honorary members.
  – Some linguistic and stylistic revisions.
  Current statutes of the Society are available in Finnish through this link.
 2. Other possible items.
  If a member wants to propose a topic that requires a decision of a members’ meeting of the Society, should sent an e-mail to the Executive Manager of the Society (pekka.nygren {ät} metsatiede.org) detailing the topic at latest on 26 November 2020. Discussion topics may also be made after that, at latest on site at the time of the acceptance of the meeting programme.
 3. Closure of the meeting

Helsinki, 16 November 2020

Board of the Finnish Society of Forest Science


Muistutus: Webinaari ”Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus” 10.12.2020
Reminder: Webinar “Open data in forest sciences – benefits, problems and future” (in Finnish)

Muistathan, että syyskokouspäivänä 10.12.2020 järjestämme webinaarin avoimesta datasta metsäntutkimuksessa. Sille on oma ilmoittautumislomake, jolla voit myös välittää kysymyksiä tilaisuuden puhujille. Osallistumislinkki lähetetään vain etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoittaudu viimeistään 7.12.2020 tästä linkistä.

Ohjelma

13.00 – 13.05 Webinaarin avaus, MMT Arto Kariniemi, Suomen Metsätieteellinen Seura
13.05 – 13.30 Kokemuksia datan avaamisesta, yliopistotutkija Pasi Kolari, Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto
13.30 – 13.55 Avoin data metsän kaukokartoituksen tutkimuksessa, yliopistotutkija Lauri Korhonen, Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto
13.55 – 14.20 Tutkijan palvelut ratkaisevat kukoistaako vai kuihtuuko datan avoimuus, Customer Solution Manager Heidi Laine, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
14.20 – 14.35 Tauko
14.35 – 14.50 Suomen metsäkeskuksen aineistojen käyttö tutkimuksessa, metsätietoasiantuntija Juha Inkilä, Suomen metsäkeskus
14.50 – 15.05 Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjojen avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset, päätoimittaja Matti Maltamo, Suomen Metsätieteellinen Seura
15.05 – 15.45 Yleiskeskustelu, puheenjohtajana päätoimittaja Teppo Hujala, Suomen Metsätieteellinen Seura


IUFRO-apurahojen jako siirtyy suoraan Metsämiesten säätiölle vuonna 2021

Suomen Metsätieteellinen Seura on jakanut Metsämiesten säätiön myöntämät apurahat IUFRO-toimintaan oman apurahahakunsa yhteydessä. Apurahakäytäntöjensä yhdenmukaistamisen yhteydessä Metsämiesten säätiö alkaa jakaa IUFRO-apurahat itse ja tämä yhteistyö Seuran kanssa loppuu. Vuodesta 2021 alkaen IUFRO-apurahahakemukset tulee tehdä suoraan Metsämiesten säätiön apurahahaun yhteydessä aina 31 tammikuuta mennessä. Seuraava Metsämiesten säätiön apurahahaku on auki 1.12.2020  31.1.2021. Lue tarkemmin suoraan Metsämiesten säätiön hakuohjeista.

Suomen Metsätieteellinen Seura kiittää Metsämiesten säätiötä luottamuksesta IUFRO-apurahapäätösten tekemisessä ja säätiön tuesta suomalaiselle metsätieteelle. Odotamme että hyvä yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessa monilla muilla tavoin.


Foundation Metsämiesten säätiö will award IUFRO grants directly from 2021 onwards

Finnish Society of Forest Science has awarded the grants for IUFRO activities of the foundation Metsämiesten säätiö on behalf of the foundation. Metsämiesten säätiö is streamlining its grant practices. Consequently, the foundation will award directly the IUFRO grants starting from the grants for 2021. The deadline of the application round of Metsämiesten säätiö is always 31 January. The next round for grant applications will be open from 1 December 2020 through 31 January 2021. Read more on the website of Metsämiesten säätiö (in Finnish).

Finnish Society of Forest Science thanks Metsämiesten säätiö for confidence on IUFRO grant awards and the support of the foundation for Finnish forest science. We expect that our good cooperation will continue in the future in many other forms.


Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Heikki Ovaskaisen ja Eeva Terhosen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome our new members Heikki Ovaskainen and Eeva Terhonen to participate actively in the activities of our Society.


Hyvää loppuvuotta,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
puh. 044 558 1199
pekka.nygren [ät] metsatiede.org