Jäsentiedote – 2/2022 – Information letter

Avaa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona

Download printable Information letter as PDF file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Esityskutsu Metsätieteiden päivään 2022 ”Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen” on auki
 • Call for presentations to the Forest Sciences’ Day “Measurement and valuation of biological diversity” is open
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran Viron retkeilylle 1.-3.9.2022 on vielä muutama paikka vapaana
 • A few places are still available in the excursion to Estonia from 1 through 3 September 2022
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Tuomas Yrttimaalle ja Esko Karviselle
 • Finnish Society of Forest Science awarded the thesis prizes for doctoral dissertation of Dr Tuomas Yrttimaa and for M.Sc. thesis of Esko Karvinen
 • Uusia jäseniä
 • New members

__________

Esityskutsu Metsätieteiden päivään 2022 ”Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen” on auki.

#metsätiede2022

Metsätieteiden päivä järjestetään nyt 30. kerran Helsingin yliopiston Viikin kampuksella 26.10.2022. Päivä järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen Metsätieteellisen Seuran 75-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1984 ja vuodesta 1995 alkaen tilaisuus oli vuosittainen nimellä Metsätieteen päivä. Nyt 30. kerralla palautamme monikollisen nimen Metsätieteiden päivä korostaaksemme metsäntutkimuksen monitieteistä luonnetta.

Vuoden 2022 teema on ”Monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen”. Metsien monimuotoisuus muodostaa niiden toimintaa tukevan, yhteenliittyneen elämän verkon. Tämä verkko mahdollistaa metsäekosysteemien toiminnan, toipumisen häiriöistä, sopeutumisen muuttuvaan ympäristöön ja kestävän puuntuotannon. Metsätieteiden päivässä pohdimme ovatko kaikki elämän verkon solmut yhtä tärkeitä. Kysymme kuinka ”repaleisena” verkko vielä kannattelee metsän elämää. Arvioimme voiko ihminen luonnonhoidon keinoin paikata elämän verkkoa. Tarkastelemme miten näitä ilmiöitä voidaan mitata. Ennen kaikkea esitämme kysymyksen mikä on monimuotoisuuden arvo luonnolle, taloudelle ja yhteiskunnalle. Aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous, jossa monimuotoisuustutkimuksen parhaat asiantuntijat pohtivat mm. näitä kysymyksiä.

Aamupäivän yhteiskokouksessa emme nosta esille kaikkia kysymyksiä, emmekä saa kaikkeen vastausta. Siksi iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa monimuotoisuutta, sen mittaamista ja arvottamista käsitellään metsätieteiden eri osa-alojen näkökulmasta. Onko sinulla uusia tutkimustuloksia aiheesta tai tutkimuksen soveltamisesta käytännön metsätalouteen? Tarjoa esitystäsi siihen iltapäiväkokoukseen, johon se mielestäsi lähinnä kuuluu. Alempaa löytyvät linkit jokaisen rinnakkaiskokouksen tarkempaan kuvaukseen.

Sekä aamupäivän yhteiskokous että kaikki iltapäivän rinnakkaiskokoukset järjestetään hybridimallilla, joka mahdollistaa etäosallistumisen kaikille ilmoittautuneille.

Linkki Metsätieteiden päivän ohjelmaan.

Iltapäivän rinnakkaiskokousten aiheet

Monimuotoisuutta luonnonhoidolla: miten arvioida, arvottaa ja hyödyntää luonnonhoidon tuloksia?Metsäbiologian kerho
Taloustieteen näkökulmia metsien monimuotoisuuteenMetsäekonomistiklubi
Monimuotoisuus metsänhoidossaMetsänhoitoklubi
Monimuotoiset metsät ja metsäsuhteetMetsäsuhdeklubi
Monimuotoisuuden mittaus ja huomiointi metsien käytössäTaksaattoriklubi
Metsäoperaatioiden ympäristötehokkuusTeknologiklubi

__________

Call for presentations to the Forest Sciences’ Day “Measurement and valuation of biological diversity” is open.

#metsätiede2022

Forest Sciences’ Day will be organised for the 30th time in the Viikki Campus of the University of Helsinki on 26 October 2022. The Day was organised for the first time in 1984 in connection to the 75th anniversary of the Finnish Society of Forest Science. Since 1995, the Day was organised annually under the name Forest Science Day. We will recover the original name in plural, Forest Sciences’ Day, now on the occasion of the 30th event for emphasising the multidisciplinary nature of forest sciences.

The topic of the year 2022 will be “Measurement and valuation of biological diversity”. Diversity of forests forms the interconnected fabric of life that supports their functions. The fabric of life enables the functioning of forest ecosystems, resilience to disturbances, adaptation to environmental changes and sustainable timber production. In the Forest Sciences’ Day we will review if all nodes in the fabric of life are equally important. We will ask how much the fabric of life may be disturbed before it cannot support the life of a forest. We will evaluate if people can repair the fabric of life by means of nature management. We will have a look on the methods for measuring these phenomena. Above all, we will ask what is the value of the forest diversity for the nature, economy and society. During the morning, we will have a plenary session, in which the best experts of diversity science will answer to these and other questions.

We cannot make all important questions in the plenary, much less answer all of them. Thus, the science clubs of the Finnish Society of Forest will organise six parallel sessions in the afternoon. In these sessions, the forest diversity, its measurement and valuation will be discussed from the viewpoints of several subdisciplines of forest sciences. Do you have new research results on forest diversity or experiences on application of diversity science to forest management? Offer a talk to the parallel session that is the closest to your topic. Talks in English are warmly welcome. If you cannot read the instructions in Finnish, do not hesitate to contact the club’s contact person. They will be happy to help you.

Both the morning plenary session and afternoon parallel session will be organised in hybrid mode, which will enable remote participation all delegates that want it.

Check the full programme of the Forest Sciences’ Day.

Programme of the afternoon parallel sessions

TitleOrganising clubContact
Creating diversity with nature management: How to evaluate, valuate and use the results of nature management?Forest Biology ClubHannes Pasanen
hannes.pasanen {} tapio.fi
+358 50 576 7010
Economic viewpoints on forest diversityForest Economist ClubSampo Pihlainen
sampo.pihlainen {} syke.fi
+358 29 525 2225
Biological diversity in silvicultureSilviculture ClubPasi Puttonen
pasi.puttonen {} helsinki.fi
+358 40 574 6058
Diverse forests and human-forest relationshipsHuman-Forest Relations Research ClubKirsi Laurén
kirsi.lauren {} uef.fi
+358 50 331 5870
Measuring and considering biological diversity in the use of forestsForest Mensuration ClubMari Myllymäki
mari.myllymaki {} luke.fi
+358 29 532 6827
Environmental effectiveness of forest operationsTechnology ClubJukka Malinen
jukka.malinen {} metsateho.fi
+358 44 5636013

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran Viron retkeilylle 1.-3.9.2022 on vielä muutama paikka vapaana

Järjestämme syyskuun alussa kolmipäiväisen metsäretkeilyn Viroon. Ilmoittautuminen päättyi 10.5.2022, mutta muutama paikka jäi vapaaksi ja siksi ilmoittautumislomake on vielä auki reilun viikon. Vielä on siis mahdollista ilmoittautua kiinnostavalle tutustumismatkalle Viron metsiin. Tarjoamme näitä viimeisiä paikkoja ensisijaisesti Seuran jäsenille, mutta voit aivan hyvin kertoa mahdollisuudesta myös kaverille.

Retkeilyn aikana tutustumme Viron metsäntutkimukseen ja metsätalouden käytäntöön, näemme huippututkimusta modernissa laboratoriossa, koemme vanhan ajan tunnelmaa virolaisessa kartanossa ja retkeilemme virolaisessa metsässä. Retkeily järjestetään yhteistyössä Viron maatalousyliopiston metsätieteiden osaston kanssa. Ohjelmaan sisältyy:

 • Viron metsähallitus ja ‑politiikka
 • metsätalouden suunnittelu Tornator Eesti OÜ:ssa
 • metsäntutkimus ja metsäopetus Viron maatalousyliopistossa
 • ekologian ja kaukokartoituksen tutkimus Tarton yliopistossa
 • yhteiskuntatieteellinen metsäntutkimus
 • Järvseljan tutkimusmetsä ja ilmakehän ja metsien vuorovaikutuksen tutkimus SMEAR-Eesti asemalla
 • Sagadin kartanohotelli ja metsämuseo
 • Lahemaan kansallispuisto

Lähdemme matkaan Helsingistä torstaina 1.9.2022 klo 7.30 laivalla Tallinnaan. Yövymme ensimmäisen yön Tartossa Hotelli Dorpatisssa ja toisen yön Sagadin kartanohotellissa. Palaamme Helsinkiin lauantaina 3.9.2022 klo 18.30.

Retkeilyn hinta on Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenille 200 / 175 € riippuen siitä yöpyykö Sagadissa kartanossa vai pehtoorintuvan hostellissa. Muille kuin Seuran jäsenille hinta on 270 / 245 €.

Lue tarkemmin retkeilyn järjestelyistä

Alustava ohjelma

Sagadin kartanohotellin puolella on vain pari paikkaa jäljellä. Huoneet varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu:

https://link.webropolsurveys.com/S/61881910160DF2E7

Ilmoittautuminen vahvistetaan viimeistään 10.6.2022 75 € ennakkomaksulla, jota ei palauteta. Matkan loppusumma maksetaan elokuussa ennen matkaa. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista peruutusten varalta.

__________

A few places are still available in the excursion to Estonia from 1 through 3 September 2022

Working language during the excursion will be English.

We will organise a three-day forest excursion to Estonia at the beginning of September. The official registration was closed on 10 May. However, we still have some vacancy in the excursion. Thus, the registration is still open for a bit more than a week. If you are interested, please, register soon. We offer this late registration especially for the members of our Society but feel free to inform an interested friend.

We will explore Estonian forest research and practical forestry, see top science in modern laboratories, feel old times in an Estonian manor and walk through an Estonian forest. The excursion will be organised in cooperation with the Department of Forestry at the Estonian University of Life Sciences. The programme includes:

 • Estonian forest service and forest policy
 • Forest management planning in Tornator Eesti Ltd.
 • Forest research and education in the Estonian University of Life Sciences
 • Research on ecology and remote sensing at the University of Tartu
 • Forests in social sciences
 • Research forest of Järvselja and research on atmosphere-forest interactions in SMEAR-Eesti station
 • Sagadi Manor Hotel and Forest Museum
 • Lahemaa National Park

We will depart from Helsinki on Thursday 1 Sep 2022 on board the 7:30 ship to Tallinn. We will lodge the first night in Hotel Dorpat in Tartu and the second in the Sagadi Manor Hotel. We will return to Helsinki on Saturday 3 Sept 2022 at 18:30.

The price of the excursion to the members of the Finnish Society of Forest Science will be 200 / 175 €, depending on the lodging in Sagadi in the Manor Hotel or in the Estate Manager’s Hostel, respectively. The price for non-members will be 270 / 245 €.

Read more on the excursion.

Check the preliminary programme.

Please, register using the link below as soon as possible. In Sagadi, the Manor Hotel has only a couple of vacant places but the Estate Manager’s Hostell has plenty of vacancy. The Manor Hotel lodging will be reserved on first registered, first served basis.

https://link.webropolsurveys.com/S/61881910160DF2E7

The registration will be confirmed by paying a non-refundable reservation fee of 75 € at latest on 10 June 2022. The rest of the price will be paid in August before travel. We recommend a travel insurance for cancelations.

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Tuomas Yrttimaalle ja Esko Karviselle

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Vuosittain palkitaan harkinnan mukainen määrän opinnäytetöitä tai tai palkinnot voidaan jättää jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria. Vuoden 2022 palkinnot julkistettiin Seuran kevätkokouksessa 29.3.2022.

Väitöskirjapalkinnon sai MMT Tuomas Yrttimaa Itä-Suomen yliopistosta työstään ”Characterizing tree communities in space and time using point clouds”. Palkintolautakunta kiitteli työn laajuutta, jota ei oltu saavutettu syvällisyyden kustannuksella. Työ avaa uusia mahdollisuuksia käyttää pistepilviaineistoja metsäntutkimuksessa ja metsätalouden suunnittelussa. Yhdestä osatyöstä on tehty Itä-Suomen yliopistossa keksintöilmoitus.

Tuomas Yrttimaan väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 314. (https://doi.org/10.14214/df.314) Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Tuomas Yrttimaa piti kevätkokouksessa esitelmän palkitusta työstään. Linkki esitelmän nauhoitteeseen löytyy Seuran opinnäytetyöpalkinnoista kertovalta sivulta.

Pro gradu ‑palkinnon sai MMM Esko Karvinen Helsingin yliopistosta työstään ”The effects of winter temperature and shared niche on population dynamics of autumnal moth and winter moth”. Palkintolautakunta kiinnitti erityisesti huomiota Esko Karvisen erinomaiseen pitkän aikasarjan analyysiin. Esko Karvisen pro gradu ‑työ on luettavissa Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103031598

__________

Finnish Society of Forest Science awarded the thesis prizes for doctoral dissertation of Dr Tuomas Yrttimaa and for M.Sc. thesis of Esko Karvinen

Finnish Society of Forest Science awards annually prizes for excellent doctoral and Master’s theses accepted during the preceding year. The number of awards is not fixed but depends on the quality of the theses proposed in each year. Typically, the Society awards 1-2 prizes for excellent doctoral dissertations and 1-3 prizes for excellent M.Sc. theses. The prizes of 2022 were published in the Spring meeting of the Society on 29 March 2022.

The Dissertation Prize was awarded to Dr Tuomas Yrttimaa from the University of Eastern Finland for his work “Characterizing tree communities in space and time using point clouds”. The Award Committee acknowledged the wide scope of the work that was not achieved at the expense of depth. The work presents new methods for applying point cloud data in both forest research and management. one of the methods has produced an invention announcement at the University of Eastern Finland.

The dissertation summary article of Dr Yrttimaa’s work was published as volume 314 in Dissertationes Forestales (https://doi.org/10.14214/df.314), which is a dissertation monograph series published by the Finnish Society of Forest Science, the University of Helsinki, and the University of Eastern Finland. It is open access with CC BY-NC-ND 4.0 licence.

Tuomas Yrttimaa gave a talk on his dissertation research in the Spring Meeting of the Finnish Society of Forest Science on 29 March 2022. The recording may be viewed from the news page of the awards.

The prize for an excellent Master’s thesis was awarded to M.Sc. Esko Karvinen from the University of Helsinki for his research “The effects of winter temperature and shared niche on population dynamics of autumnal moth and winter moth”. The Award Committee emphasised his professional use of long time series. The Master’s thesis of Esko Karvinen is available in the e-thesis service of the University of Helsinki:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103031598

__________

Uusia jäseniä

Toivotamme uudet jäsenemme Lukas Kohlin, Maiju Kosusen, Vesa Kycklingin, Anu Laakkosen, Mari Myllymäen, Tapio Rantalan, Päivi Väänäsen ja Tuomas Yrttimaan tervetulleiksi ottamaan aktiivisesti osaa Seuran toimintaan.

__________

New members

We welcome our new members Lukas Kohl, Maiju Kosunen, Vesa Kyckling, Anu Laakkonen, Mari Myllymäki, Tapio Rantala, Päivi Väänänen and Tuomas Yrttimaa to actively participate in the activities of our Society.

__________

Kevätterveisin,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

Viikinkaari 6, 00790 Helsinki

puh. 044 558 1199

pekka. nygren {] metsatiede. org