Jäsentiedote – 1/2024 – Information letter

Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Download the printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Seuran apurahat ovat haettavissa 22.1.-16.2.2024
 • Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 22 January through 16 February 2024
 • Syyskokouksen 30.11.2023 päätöksiä
 • Decisions of the Autumn Meeting on 30 November 2023
 • Datan ja analyyttisten menetelmien uudet avoimuusvaatimukset Seuran tiedelehdissä
 • New data and code openness guidelines in the journals of our Society
 • Seuran työpaja ”Uudet työkalut Monitavoitteisessa metsänhoidossa” Tieteiden yössä 25.1.2024
 • Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari 23.1.2024
 • Metsäsuhdeklubin vuosikokous 7.2.2024 / Annual meeting and virtual coffee of the Human-Forest Relationships Research Club
 • Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari 13.2.2024
 • Ennakkotieto: Metsätieteiden päivä järjestetään 23.10.2024 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella / Preliminary information: Forest Sciences’ Day on 23 October 2024 in Viikki Campus of the University of Helsinki
 • Uusia jäseniä / New members

__________

Seuran apurahat ovat haettavissa 22.1.-16.2.2024

Suomen Metsätieteellinen Seura toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi Seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Apurahojen haku alkaa 22.1.2024 ja päättyy 16.2.2024 klo 16.00. Hae apurahaa uudistetulla sähköisellä apurahahakujärjestelmällä. Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa:

https://metsatieteellinenseura.apurahat.net

Ennen hakemuksen laatimista pyydämme sinua lukemaan huolellisesti Seuran verkkosivulta löytyvät apurahaohjeet. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että tutkimusapurahan tutkimussuunnitelma on nyt kirjoitettava apurahalomakkeelle ohjeiden mukaan jäsenneltynä. Katso: https://metsatiede.org/apurahat/

Päätös apurahoista tehdään maaliskuun puolivälissä. Ilmoitamme myönnetyistä apurahoista hakijoille henkilökohtaisesti. Julkistamme apurahat Suomen Metsätieteellisen Seuran kevätkokouksessa 4.4.2024. Voit aloittaa apurahan käytön aikaisintaan 1.5.2024.

Ukrainalaisia metsäntutkijoita, jotka työskentelevät suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa tai ovat tohtoriopiskelijoita suomalaisessa yliopistossa rohkaistaan hakemaan apurahaa.

IUFRO-apurahoja haetaan suoraan Metsämiesten säätiöltä

Suomen Metsätieteellisen Seuran yhteistyö Metsämiesten Säätiön kanssa IUFRO-toimintaan myönnettävien apurahojen arvioinnissa on loppunut. Kaikkia apurahoja IUFRO-toimintaan haetaan suoraan Metsämiesten säätiön apurahahakuaikaan 1.12.2023 – 31.1.2024:

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle.html

Webinaarinauhoite apurahahausta

Järjestimme apurahan hakemisesta webinaarin 18.1.2023. Esittelimme lyhyesti tärkeimmät ohjeet apurahan hakijalle, jonka jälkeen osallistujat esittivät kysymyksiä. Webinaarin kieli oli englanti. Voit katsoa webinaarinauhoitteen tällä linkillä. Passcode: YhiYV7x=

__________

Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 22 January through 16 February 2024

Finnish Society of Forest Science promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the Society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences.

The application for the grants will open on 22 January and close on 16 February 2024 at 16:00. The applications will be submitted using the new electronic grant application system. Link to system will be activated at the opening of the application period: https://metsatieteellinenseura.apurahat.net/login.aspx?lcid=1033

We kindly request you to read carefully the grant instructions on the web site of the Finnish Society of Forest Science. Please, note that the research plan for a research grant application must be written in the application form following the format given in the instructions. Check the instructions: https://metsatiede.org/en/grants/

Decision on the grants will be made by mid-March. We will notify grantees personally. We will publish the grants in the Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science on 4 April 2024. You may start using your grant from 1 May 2024.

Ukrainian forest scientist affiliated to a Finnish research organisation or pursuing doctoral studies in a Finnish university are encouraged to apply.

Apply for a IUFRO grant directly from Metsämiesten säätiö

The cooperation of the Finnish Society of Forest Science with the foundation Metsämiesten säätiö on grants for IUFRO activities has ended. All application for grants for IUFRO activities must be made directly to Metsämiesten säätiö. The foundation receives applications from 1 December 2023 through 31 January 2024 (instructions in Finnish):

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle.html

Webinar on grant applications

We organised a webinar on applying a grant from our Society on 18 January 2023. We gave first a short presentation on the most important instructions for applicants and thereafter the participants made questions. The webinar language was English. Use this link to watch the recording. Passcode: YhiYV7x=

__________

Syyskokouksen 30.11.2023 päätöksiä

Seuran syyskokous pidettiin 30.11.2023 Tieteiden talossa. Myös etäosallistuminen oli mahdollista. Kokouksessa hyväksyttiin Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024. Jäsenmaksut pysyvät ennallaan: 50 € vuosi varsinaisilta henkilöjäseniltä ja 800 € vuosi kannattajajäseniltä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen apulaisprofessori Marjo Palviainen (Helsingin yliopisto) ja varapuheenjohtajaksi uudelleen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen (Luonnonvarakeskus). Erovuoroinen hallituksen jäsen erikoistutkija Heikki Ovaskainen (Metsäteho oy) valittiin uudestaan kaudelle 2024 – 2026 ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin yliopistotutkija Virpi Virjamo (Itä-Suomen yliopisto) samalle toimikaudelle.

_________

Decisions of the Autumn Meeting on 30 November 2023

The Autumn Meeting of our Society was organised on 30 November 2023 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo). Remote participation was also possible. The meeting accepted the Plan of Activities and the budget 2024. The membership fee for ordinary members will remain at 50 € and supporting members’ fee will be 800 €. Assistant Professor Marjo Palviainen (University of Helsinki) was re-elected as the Chair of the Board and Research Professor Liisa Tyrväinen (Natural Resources Institute Finland) was re-elected as the Vice-Chair of the Board. Dr Heikki Ovaskainen (Metsäteho Ltd.) was re-elected as a Board Member for 2024 – 2026 and Dr Virpi Virjamo (University of Eastern Finland) was elected as a new Board Member for the same period.

__________

Datan ja analyyttisten menetelmien uudet avoimuusvaatimukset Seuran tiedelehdissä

Tutkimusdata ja laskentakoodit, joita käytetään sen analysoimiseen, ovat tärkeitä tutkimuksen tuotoksia. Vain avoin data tekee tutkimuksen todella toistettavaksi. Tiettyä tutkimusongelmaa varten kerätty data saattaa myöhemmin saada uutta arvoa esim. aikasarjan osana tai muutoksen vertailukohtana. Uudet analyyttiset menetelmät saattavat auttaa löytämään datasta ilmiöitä, jotka jäivät alun perin peittoon. Tietyn tutkimusalan data kerääntyminen tekee jopa globaalit meta-analyysit mahdollisiksi. Avoin data avaa myös uusia yhteistyömahdollisuuksia tutkijoille, tutkimusryhmille ja organisaatioille. Tämän takia datan avaaminen ja sen huolellinen kuvaaminen eli metadata edistävät tiedettä. Alkaen 1.2.2024 Seuran tiedelehdet Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja vaativat, että sarjaan vertaisarvioitavaksi lähetettävien käsikirjoitusten taustalla olevan tutkimusdatan ja analyysikoodien on oltava avoimia.

Data on avattava FAIR-periaatteen mukaan eli sen on oltava löydettävää (findable, F), saavutettavaa (accessible, A), yhteensopivaa (interoperable, I) ja toistettavaa (reproducible, R).

Lehtiin lähetettävien vertaisarvioitavien käsikirjoitusten tutkimusdatan sekä tutkimusdatan metatietojen ja sen analysoimiseen käytettyjen koodien on oltava avoimia ja talletettuna luotettavaan data-arkistoon. Myös kaikkien käsikirjoituksen kuvien takana olevan datan on oltava avointa. Raakadatan avaamista emme vaadi, mutta raakadatan metatietojen on oltava avoimia ja talletettuna luotettavaan arkistoon. Myös koodi(e)n, jonka avulla raakadata on käsitelty artikkelin pohjana olevan tutkimusdatan muotoon, on oltava avoin. Kirjoittajien, joilla on mielestään perusteltu syy jättää data avaamatta, on sovittava poikkeuksesta etukäteen lehden päätoimittajan tai toimitussihteerin kanssa poikkeuksesta. Metatiedon on oltava avoin, vaikka data jota se kuvailee, olisikin avaamatta.

Lue lisää Silva Fennican kirjoittajaohjeista, jotka pätevät myös Metsätieteen aikakauskirjassa.

__________

New data and code openness guidelines in the journals of our Society

Research data and computer codes used for analysing them are important products of scientific research. Open data make the full evaluation of research results possible. Only open data make a study really reproducible. Value of the data collected for solving a particular research problem may gain new value over time e.g., as a part of a time series, as a comparison point for analysing changes or as a part of the cultural heritage. New analytical methods may reveal phenomena that the original data analysis missed. Accumulation of data on a particular field like genomics makes global reanalyses possible. Open data offer also new cooperation possibilities for scientists, research groups and organisations. All this calls for data openness and reliable description, or metadata, of it. Based on these considerations, journals of our Society, Silva Fennica and Metsätieteen aikakauskirja, request that data and analytical codes, on which manuscripts submitted to these journals are based, must be opened. This request concerns manuscripts that will be submitted to peer-review on or after 1 February 2024.

Data will be requested to be opened following the FAIR principles, which guide the data to be opened so that they are Findable, Accessible, Interoperable and Reusable.

Metadata of your research data set must be unconditionally open even when the data set itself is not. Computer code(s) used for analyses documented in the manuscript must also be open. The journals do not request opening of your raw data, yet we encourage opening them. However, metadata of the raw data must be open, as well as the access to code that you used for processing your research data from the raw data. If you feel that you have justified reasons for not opening your research data, you must agree on the exception before submission with the Editor-in-Chief or the Managing Editor.

Read more in the Author instructions of Silva Fennica.

__________

Seuran työpaja ”Uudet työkalut Monitavoitteisessa metsänhoidossa” Tieteiden yössä 25.1.2024

Tieteiden yö on tieteen oma kaupunkitapahtuma Helsingissä. Vuosittain tammikuussa järjestettävää tapahtumaa vietetään seuraavan kerran torstaina 25.1.2024. Seura osallistuu tapahtumaan järjestämällä työpajan monitavoitteisen metsänhoidon työkaluista Tieteiden talon salissa 208 klo 17.00 – 18.30.

Metsien hoitoon ja käyttöön liittyy useita tavoitteita: metsien pitäisi tuottaa samanaikaisesti riittävästi puuta metsäteollisuuden tarpeisiin sekä tuloja metsänomistajille, mutta myös toimia hiilinieluna ja hillitä ilmastonmuutosta. Lisäksi metsien hoidossa pitäisi huomioida ympäristönäkökohdat, esimerkiksi minimoida vesistökuormitus. Miten metsien hoidon ja käytön ristiriitaisia tavoitteita voidaan sovittaa yhteen? 

Työpajassa pääset itse kokeilemaan asiantuntijoiden opastuksella uusia työkaluja, joita voidaan käyttää päätöksenteon tukena ja keskustella monitavoitteisesta metsänhoidosta. Työpaja tarjoaa mahdollisuuden oivaltaa, miten metsien hoitoa ja käyttöä voi suunnitella eri tavoitteet huomioiden ja millaisia kompromisseja se saattaa edellyttää.

The Night of Science is a block party for science and research. It is celebrated annually in Helsinki. The next event takes place on Thursday the 25 January 2024. Our Society participates in the event by organising a workshop on new tools for multipurpose forest management in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Room 208, from 17:00 through 18:30. The main language will be Finnish but English may be used as needed.

__________

Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari 23.1.2024

Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja sen yhteydessä järjestettävä vuosikokousseminaari pidetään tiistaina 23.1.2024 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Vuosikokousseminaarin aiheena on suometsien monimuotoisuus. Tilaisuus alkaa klo 16.30 seminaariesitelmillä, joita seuraa vuosikokous klo 19.00 alkaen.

Tarjoilujen varaamiseksi tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 18.1.2024 tällä lomakkeella. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin sähköpostitse.

Seminaariohjelma

16.30–16.50Puustoisten soiden kasvillisuudesta luonnontilaisilla, ojitetuilla ja ennallistetuilla soillaKari Minkkinen
(Helsingin yliopisto)
16.50–17.10Suometsät elävistä ja kuolleista puista riippuvaisen lajiston elinympäristönäJuha Siitonen
(Luonnonvarakeskus)
17.10–17.30Puustodynamiikka ennallistetuilla aidoilla puustoisilla soillaOtto Liutu
(Helsingin yliopisto)
17.30–17.50TAUKO
17.50–18.10EU:n biodiversiteettistrategia ja tavoitteet puustoisille soille – kustannusvaikuttavuuden ja järkevien kompromissien tunnistaminenSanttu Karaksela (Metsähallitus)
18.10–18.30Metsäiset kausikosteikot, niiden esiintyminen ja lajistoPetri Nummi
(Helsingin yliopisto)
18.30–19.00KESKUSTELU

Annual meeting and seminar of the Forest Biology Club will be organised on Tuesday 23 January 2024 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo). The event will be in Finnish. The seminar will be from 16:30 through 19:00 and the annual meeting from 19:00 through 20:00. Preregistration is required at latest on 18 January using the link given above the seminar programme.

__________

Metsäsuhdeklubin vuosikokous ja virtuaalikahvit 7.2.2024

Annual meeting and virtual coffee of the Human-Forest Relationships Research Club

Metsäsuhdeklubin seuraavat virtuaaliset tiedekahvit (englanniksi) ja vuosikokous järjestetään etänä 7.2.2024 klo 14.00 ‑ 18.00. Tilaisuus alkaa tiedekahveilla 14.00 ‑ 16.00. Ulla Taipale, Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR), Helsingin yliopisto, alustaa aiheesta: ”Periferia – A Permanent Art Exhibition in the Midst of the Boreal Forest. The Connection of the Arts to the Landscape and the Research of the University Forest Station.” Vuosikokouksessa klo 16.00 ‑ 18.00 käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Ohjelma löytyy Metsäsuhdeklubin sivustolta.

Tilaisuuteen on pyydettävä Zoom-linkki etukäteen sähköpostitse osoitteesta tuulikki.halla () uef.fi.

Next virtual coffee (in English) and the annual meeting of the Human-Forest Relationships Research Club will be organised remotely on 7 February 2024 from 14:00 through 18:00. The event will begin with the 2-hour virtual coffee. Ulla Taipale, Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR), University of Helsinki, will speak about “Periferia – A Permanent Art Exhibition in the Midst of the Boreal Forest. The Connection of the Arts to the Landscape and the Research of the University Forest Station.” The annual meeting will be mainly in Finnish.

Preregistration is required. E-mail to tuulikki.halla () uef.fi for asking the Zoom link.

__________

Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari 13.2.2024

Metsänhoitoklubin vuosikokous ja -seminaari järjestetään 13.2. klo 12-16 Tieteiden talon salissa 505 Helsingissä. Seminaarin aihe on Miten metsänjalostuksella edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Vuosikokoukseen ja seminaariin voi osallistua paikalla tai etänä. Ilmoittautuminen avautuu ensi viikolla ja linkki tulee Metsänhoitoklubin sivulle. Vuosikokous pidetään klo 12.00 – 13.00 ja siinä käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Seminaarissa tarkastella lyhyiden esitysten ja keskustelun kautta miten metsänjalostuksella voidaan edistää metsien ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Seminaariohjelma klo 13.00 – 15.45

13.00-13.20      Metsänjalostuksen hyödyt käytäntöön – metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelma 2060. Sanna Paanukoski, MMM. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-719-8

13.20-13.40      Metsänjalostuksen menetelmät. Matti Haapanen, Luke. Esimerkkinä rauduskoivun uusien siemenviljelysten perustamisen

13.40-14.00      Somaattisen embryogeneesin (SE) kehittäminen kuusen kloonitaimien tuotantoon  ja metsänjalostuksen käyttöön.  Mikko Tikkinen, Luke. Etäesitys.

Tauko – kahvitarjoilu

14.20-14.45      Jalostetun metsänviljelyaineiston geneettinen monimuotoisuus. Tanja Pyhäjärvi, Helsingin yliopisto.

14.45-15.05      Puiden mukautuminen ja sopeutuminen – mitä kokeet ja mallinnus kertovat puiden vuosirytmin vasteista ilmastonmuutokseen. Heikki Hänninen, Hangzhoun yliopisto.

15.05-15.20      Jalostustieto: Ilmastohyötyjä metsänjalostuksella. Juha Ruuska, Tapio Oy.  Avoin tietoalusta https://www.luke.fi/fi/projektit/jalotie

15.20-15.45      Yleiskeskustelu ja seminaarin päättäminen

Annual meeting and seminar of the Silviculture Club will be organised on Tuesday 13 February 2024 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo). The event will be in Finnish. The seminar will be from 13:00 through 15:45 and the annual meeting from 12:00 through 13:00. Preregistration is required through a link that will open next week on the page of the Silviculture Club.

__________

Ennakkotieto: Metsätieteiden päivä järjestetään 23.10.2024 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella

Preliminary information: Forest Sciences’ Day on 23 October 2024 in Viikki Campus of the University of Helsinki

Tämän vuoden Metsätieteiden päivä järjestetään Helsingin yliopiston Viikin kampuksella keskiviikkona 23.10.2024. Merkitse koko päivä kalenteriisi. Tuttuun tapaan aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous ja iltapäivällä Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaiskokousta. Iltapäivän lopuksi kokoonnumme yhteen Seuran 115-vuotispäivien merkeissä ja nautimme buffetin antimista.

The Forest Sciences’ Day will be organised on Wednesday 23 October 2024 in the Viikki Campus of the University of Helsinki. Mark whole day in your calendar! In the morning, we will have a plenary session and in the afternoon, the science clubs of our Society will organise six parallel sessions. By the end of the afternoon, we all will gather to celebrate the 115th anniversary of our Society. The day ends with the traditional buffet.

__________

Uusia jäseniä

New members

Toivotamme uudet jäsenemme Andras Balazsin, Kati Kiisken, Atte Koskivaaran, Antti Leinosen, Mikko Niemen, Tanja Oksalan, Nora Schuurmanin, Virpi Stenmanin, Tiina Tonterin, Virpi Virjamon ja Pekka Virtasen tervetulleiksi ottamaan aktiivisesti osaa Seuran toimintaan.

We welcome our new members Andras Balazs, Kati Kiiski, Atte Koskivaara, Antti Leinonen, Mikko Niemi, Tanja Oksala, Nora Schuurman, Virpi Stenman, Tiina Tonteri, Virpi Virjamo and Pekka Virtanen to actively participate in the activities of our Society.

__________

Keskitalven terveisin,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

puh. 044 558 1199

pekka.nygren () metsatiede.org