Jäsentiedote – 1/2022 – Information letter

Avaa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Open the printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

  • Puheenjohtajan uuden vuoden tervehdys
  • New Year’s greetings from the chair of our Society
  • Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat ovat haettavissa 17.1. – 18.2.2022
  • Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 17 Jan. through 18 Feb. 2022
  • Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenten ja apurahan saajien oikeus ilmaiseen julkaisemiseen Silva Fennicassa
  • Right of the members and grantees of the Finnish Society of Forest Science for APC-free publication in Silva Fennica
  • Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari 25.1.2022 / Annual meeting and seminar of Forest Biology Club on 25 Jan 2022
  • Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari 15.2.2022 / Annual meeting and seminar of Silviculture Club on 15 Feb 2022
  • Taksaattoriklubin kevätkokous ja ‑seminaari 22.3.2022 / Spring meeting and seminar of Forest Mensuration Club on 22 March 2022
  • Kirjaa muistiin: Seuran kevätkokous 29.3.2022 / Mark your calendar: Spring meeting of our Society on 29 Mar 2022

__________

Puheenjohtajan uuden vuoden tervehdys

Hyvät Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenet

Elämme edelleen poikkeuksellisia aikoja, kun koronapandemia ei vain ota laantuakseen. Pandemia on luonnollisesti aiheuttanut paljon keskustelua, mutta myös metsät ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön: metsien rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa, uusiutuvien raaka-aineiden ja hyvinvoinnin lähteenä puhuttavat. Tässä keskustelussa tarvitaan entistä enemmän tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja myös eri tieteenalojen näkökulmien tarkastelua yhdessä.  Suomen Metsätieteellinen Seuran työllä on siis suuri merkitys – tukemassa niin metsätieteellistä tutkimusta kuin jokamiehen oikeutta metsätieteeseen – ja tämä toiminta jatkuu koronasta huolimatta.

Seuran apurahojen haku aukeaa taas 17.1.2022, ja samaan aikaa panostamme julkaisutoimintamme kehittämiseen ottamalla käyttöön Editorial Manager ‑järjestelmän käsikirjoitusten vastaanottamiseen ja vertaisarviointiin ja päivittämällä julkaisusivustomme. Tavoitteena on helpottaa toimituksen työtä ja tarjota entistä sujuvampi prosessi kirjoittajille ja vertaisarvioijille, jotta suomalaisen metsätieteellisen julkaisemisen taso pysyy korkeana, ja tulokset ovat kaikkien vapaasti saavutettavissa.

Seuran toiminta on myös koronasta huolimatta laajentunut uuden tieteenalaklubin myötä: 2021 perustettu Metsäsuhdeklubi tuo Seuraan lisää ihmistieteiden näkökulmaa metsiin. Yhdessä Seuran kaikki tieteenalakerhot – Metsäbiologian kerho, Metsäekonomistiklubi, Metsänhoitoklubi, Metsäsuhdeklubi, Taksaattoriklubi ja Teknologiaklubi edustavat monitieteistä metsäntutkimusta ja tarjoavat loistavan mahdollisuuden keskusteluun ajankohtaisista teemoista tutkimustiedon pohjalta – tämä näkyy mm. Metsätieteen päivän suosiona.

Metsätieteen päivät jo pari kertaa järjestetty pandemiasta johtuen webinaareina, ja ne ovat tavoittaneet ennätysyleisön. Toiveena on kuitenkin, että 2022 Metsätieteen päivässä voisimme taas tavata toisiamme myös kasvokkain. Juuri ennen pandemiaa tehdyssä jäsenkyselyssä toivottiin Seuran toimintaan myös retkeilyjä, joten – koronatilanteen sen salliessa – suunnitelmissa on järjestää metsäntutkimuksellinen retkeily Viroon kesän lopulla. Suunnitelmat tarkentuvat kevään kuluessa, eli kannattaa seurata jäsentiedotteita ja varata retki allakkaan hyvissä ajoin!

Jäsenissä on Seuran tulevaisuus, joten toivon myös, että muistatte vinkata nuorille kollegoille Seurasta ja sen toiminnasta – metsätieteelliseen yhteisöön mahtuu mukaan!

Hyvää Metsätieteellistä vuotta 2022 toivottaen

Tuija Aronen

Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja

__________

New Year’s greetings from the Chair of our Society

Dear Members of the Finnish Society of Forest Science,

We are still living in the middle of the COVID19 pandemic, without a sign of return to everyday life in the near future. There has naturally been a lot of talk on the pandemic, but also forests have been in the focus of public discussion: The role of forests in the mitigation of climate change and loss of biodiversity, and as a source of renewable raw materials and well-being is a hot topic. In this discussion, science-based information and concurrent examination of different viewpoints is needed more than ever. The work done by the Finnish Society of Forest Science i.e., supporting forest research as well as everyone’s right to forest science has thus a great significance, and this work goes on despite of the pandemic.

Our Society’s call for grant applications will open again on 17 January 2022, and at the same time we are improving our publishing services by renewing our manuscript submission and peer-review system to Editorial Manager. With this change we aim to ease editorial work, as well as to offer a more fluent process to both authors and reviewers, in order to maintain the high quality of Finnish forest science publishing and open access to research results to everyone.

Despite the pandemic, Society’s field has actually grown: Human-Forest Relationship Research Club was established in 2021.  It and all the other Clubs belonging to the Society i.e., Forest Biology Club, Forest Economist Club, Silviculture Club, Forest Mensuration Club, and Technology Club represent multidisciplinary forest research and provide an excellent platform for science-based discussion on topical themes. I think this is actually seen as the popularity of the annual Forest Science Day.

Due to the pandemic, Forest Science Day has been organized already twice as a webinar, with a record audience. I hope, however, that in 2022 we could meet face-to-face. Not only in Forest Science Day, but also in a scientific excursion. In the answers to the query made to Society’s members just before the pandemic was a wish that the Society could organize excursions or travels, and this is now in planning: An excursion to Estonia by the end of summer, if allowed by the pandemic situation. Planning of the excursion will proceed along the year, so keep following information letters!

As a final point I would like to remind that the future of the Society is its members.  So do not hesitate to tell about the Finnish Society of Forest Science to your younger colleagues and ask them to join us!

Wishing You a Prosperous Forest Science Year 2022

Tuija Aronen

Chair of the Finnish Society of Forest Science

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat ovat haettavissa 17.1. – 18.2.2022

Suomen Metsätieteellinen Seura toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi Seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Apurahojen haku alkaa 17.1.2022 ja päättyy 18.2.2022 klo 16.00. Hae apurahaa sähköisellä apurahahakujärjestelmällä (https://metsatieteellinenseura.apurahat.net). Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa.

Ennen hakemuksen laatimista pyydämme sinua lukemaan huolellisesti Seuran verkkosivulta löytyvät apurahaohjeet. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että tutkimusapurahan tutkimussuunnitelma on nyt kirjoitettava apurahalomakkeelle ohjeiden mukaan jäsenneltynä.

Päätös apurahoista tehdään maaliskuun puolivälissä. Ilmoitamme myönnetyistä apurahoista hakijoille henkilökohtaisesti. Julkistamme apurahat Suomen Metsätieteellisen Seuran kevätkokouksessa 29.3.2022. Voit aloittaa apurahan käytön aikaisintaan 1.5.2022.

Muistutus: IUFRO-apurahoja haetaan suoraan Metsämiesten säätiöltä

Suomen Metsätieteellisen Seuran yhteistyö Metsämiesten Säätiön kanssa IUFRO-toimintaan myönnettävien apurahojen arvioinnissa on loppunut. Suomen Metsätieteellinen Seura ei myönnä vuonna 2022 apurahoja IUFRO-toimintaan. Kaikkia apurahoja IUFRO-toimintaan haetaan suoraan Metsämiesten säätiön apurahahakuaikaan 1.12.2021 – 31.1.2022:

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/apurahat-vuodelle-2022.html

Webinaarinauhoite apurahahausta

Järjestimme apurahan hakemisesta kiinnostuneille interaktiivisen webinaarin torstaina 21.1.2021 klo 10 ‑ 11. Esittelimme lyhyesti tärkeimmät ohjeet apurahan hakijalla, jonka jälkeen osallistujat voivat esittää kysymyksiä. Webinaarin kieli on englanti. Voit katsoa webinaarin nauhoituksen tästä linkistä.

Webinaarin passcode on OX$cQu3=

__________

Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 17 Jan. through 18 Feb. 2022

Finnish Society of Forest Science promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the Society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences.

The application for the grants will open on 17 January and close on 18 February 2022 at 16:00. The applications must be submitted using the electronic grant application system. Link to system will be activated at the opening of the application period: https://metsatieteellinenseura.apurahat.net/login.aspx?lcid=1033

We kindly request you to read carefully the grant instructions on the web site of the Finnish Society of Forest Science. Please, note that the research plan for a research grant application must be written in the application form following the format given in the instructions.

Decision on the grants will be made by mid-March. We will notify grantees personally. We will publish the grants in the Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science on 29 March 2022. You may start using your grant from 1 May 2022.

Reminder: Make your application for a IUFRO grant directly to Metsämiesten säätiö

The cooperation of the Finnish Society of Forest Science with the foundation Metsämiesten säätiö on grants for IUFRO activities has ended. All application for grants for IUFRO activities must be made directly to Metsämiesten säätiö. The Finnish Society of Forest Science will not award any grants for IUFRO activities in 2022. Metsämiesten säätiö receives applications from 1 December 2021 through 31 January 2022 (instructions in Finnish):

https://www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/apurahat-vuodelle-2022.html

Webinar recording on grant applications

We organised an interactive webinar to all interested in applying a grant from our Society on Thursday 21 January 2021. We first gave a short presentation on the most important instructions for applicants and thereafter the participants may make questions. The webinar language was English. Use this link to watch the webinar recording.

The recording passcode is OX$cQu3=

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenten ja apurahan saajien oikeus ilmaiseen julkaisemiseen Silva Fennicassa

Edellisessä jäsentiedotteessa kerroimme Silva Fennican uusista artikkelimaksuluokista kirjoittajan kotimaan tuloluokan mukaan. Koska osa Seuran jäsenmaksutuotoista käytetään Silva Fennican julkaisukuluihin, tarjoamme tietyin ehdoin jäsenillemme mahdollisuuden julkaista yhden ilmaisen artikkelin vuosittain. Jäsenen on oltava käsikirjoituksen ensimmäinen kirjoittaja. Laskemme käsikirjoitukset lähetysvuoden mukaan eli jos jäsen lähettää kalenterivuoden aikana kaksi käsikirjoitusta ja molemmat hyväksytään julkaistavaksi, jälkimmäisestä on maksettava normaali Suomen artikkelimaksu 900 €. Käsikirjoituksen lähetysvuoden jäsenmaksu (edellisen vuoden jäsenmaksu tammikuussa) on oltava maksettuna, kun lähetät käsikirjoituksen. Mikäli julkaiseminen siirtyy seuraavalle vuodelle, myös julkaisuvuoden jäsenmaksu on maksettava ennen artikkelin julkaisemista. Kaikki jäsenten tarjoamat käsikirjoitukset tarkastetaan Silva Fennican normaalissa vertaisarvioinnissa.

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimusapurahaan sisältyy mahdollisuus julkaista apurahatyöhön perustuva artikkeli ilmaiseksi Silva Fennicassa. Käsikirjoitus on lähetettävä julkaisuharkintaan enintään 12 kuukautta apurahakauden päättymisen jälkeen, sen on perustuttava pääosin apurahalla tehtyyn tutkimukseen ja apurahan saajan on oltava ensimmäinen kirjoittaja. Kaikki apurahan saajien käsikirjoitukset tarkastetaan Silva Fennican normaalissa vertaisarvioinnissa.

__________

Right of the members and grantees of the Finnish Society of Forest Science for APC-free publication in Silva Fennica

We informed about the new article processing charge (APC) classes of Silva Fennica in our previous Information letter. The classes are based on the World Bank classification of country income. Because a part of the membership fees on our Society are used for funding Silva Fennica, our members have the possibility to publish an APC-free article per year. The member must be the first author of the manuscript. We count the manuscripts per year of submission. Thus, if a member submits two manuscripts during the same calendar year and both are accepted, the latter is subject to the APC of Finland, 900 €. The membership fee of the year of submission (previous year in January) must be paid on the date of submission. If the article is published on the following year, the membership fee of the year of publication must be paid before publication. All manuscript submitted by our members will be submitted to the normal peer-review of Silva Fennica.

A research grant of the Finnish Society of Forest Science includes the possibility to publish an APC-free article in Silva Fennica. The manuscript must be submitted not later than 12 months after the end of the grant period, it must be based mostly on research supported by the grant and the grantee must be the first author. All manuscripts of the grantees will be submitted to the normal peer-review of Silva Fennica.

__________

Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari 25.1.2022 / Annual meeting and seminar of Forest Biology Club on 25 Jan 2022

Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari ”Metsäsertifiointistandardien uudistukset ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsätaloudessa” järjestetään 25.1.2022 klo 16.30 – 20.00 Aalto-yliopiston Töölön kampuksella (Runeberginkatu 14-16, Helsinki), salissa A311. Seminaari pidetään klo 16.30 – 19.00 ja vuosikokous klo 19.00 – 20.00. Seminaarin puhujat ovat: Panu Halme, Jyväskylän yliopisto, Matti Koivula, Luonnonvarakeskus, Timo Kuuluvainen, Helsingin yliopisto, Timo Lehesvirta, Sitra ja Lauri Saaristo, Tapio Oy.

Klubin perinteinen kevätaspektiretki on tarkoitus järjestää toukokuussa. Seuraa tiedotteita ja tapahtumakalenteria (https://metsatiede.org/toiminta/tapahtumat/).

Annual meeting of the Forest Biology Club and seminar “Renewing forest certification standards and biodiversity in forestry” will be organised on 25 Jan 2022 from 16:30 through 20:00 in the Töölö Campus of Aalto University, Room A311 (Runebergin katu 14-16, Helsinki). Seminar will be from 16:30 through 19:00 and the annual meeting will follow. The seminar will be in Finnish.

The traditional spring aspect hike of the Club will be in May. Follow the information letters and the Calendar of Activities (https://metsatiede.org/en/activities/calendar-of-activities/).

__________

Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari 15.2.2022 / Annual meeting and seminar of Silviculture Club on 15 Feb 2022

Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari ”Juuret ja metsänhoito” järjestetään 15.2.2022 Metla-talon Käpysalissa (Yliopistokatu 6, Joensuu) klo 12.00 – 16.00. Klubin jäsenille tarkoitettu vuosikokous pidetään klo 12.00 – 13.00 ja kaikille avoin seminaari seuraa klo 13.00 alkaen. Tilaisuus järjestetään hybridinä. Ilmoittautuminen viimeistään 6.2.2022 tällä lomakkeella: https://www.lyyti.in/Juuriseminaari_Metsanhoitoklubi.

Seminaarin ohjelma

13.00                Avaus

13.05                Heljä-Sisko Helmisaari (Helsingin Yliopisto): Pohjoisten metsien juuridynamiikka – ajassa ja paikassa

13.30                Jussi Heinonsalo (Helsingin Yliopisto): Kasvien hiilisyötteen vaikutus maaperässä

13.50                Tapani Repo (Luke): Katsaus juurten tutkimusmenetelmiin ja niiden kehittämiseen

14.10                Kahvitauko

14.40                Taina Pennanen (Luke): Mykorritsat ja metsänuudistaminen

15.00                Eeva Terhonen (Luke): Juurten endofyyttiset mikrobit taimien kestävyyden lisäämisessä

15.20–15.40 Leena Finér (Luke): Loppuyhteenveto muiden puhujien kanssa – Juuret ja metsänhoito

Klubi suunnittelee kevätretkeä Savonlinnan seudulle 17.-18.5.2022. Seuraa tiedotteita ja tapahtumakalenteria.

Annual meeting of the Silviculture Club and seminar “Roots and silviculture” will be organised on 15 Feb 2022 in Room Käpy of Metla Building (Yliopistokatu 6, Joensuu). The annual meeting for the members of the Club will be from 12:00 through 13:00 and the seminar that is open for public will follow from 13:00 through 15:40. The seminar will be in Finnish. The programme is above. The event will be organised in hybrid mode. All interested participants must register at latest on 6 Feb 2022 using this link:

https://www.lyyti.in/Juuriseminaari_Metsanhoitoklubi

The Club plans a spring excursion to Savonlinna region from 17 through 18 May 2022. Follow the information letters and our Calendar of Activities.

__________

Taksaattoriklubin kevätkokous ja ‑seminaari 22.3.2022 / Spring meeting and seminar of Forest Mensuration Club on 22 March 2022

Taksaattoriklubin kevätkokous ja ‑seminaari järjestetään 22.3.2022 klo 9.00 ‑ 11.30 Teams-webinaarina. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki tulevat Seuran tapahtumakalenteriin. Klubi suunnittelee myös kaikille avointa seminaaria, jossa julkistetaan Juha Lapin avoimen lähdekoodin JLP ohjelmisto ja sen käyttöön tehty R-paketti. Ajankohta on kevättalvi 2022. Tästäkin tulee lisätietoa tapahtumakalenteriin.

Spring meeting and webinar of Forest Mensuration Club will be on 22 March 2022 from 9:00 through 11:30. The event will be organised with Teams. The programme and the registration link will be published in our Calendar of Activities. The Club is planning also an open seminar, in which the open source JLP programmes developed by Juha Lappi and the R package for their implementation will be published. The time will be later this spring. More information will be available in the Calendar of Activities.

_______________________________________________________________________________________

Kirjaa muistiin: Seuran kevätkokous 29.3.2022 / Mark your calendar: Spring meeting of our Society on 29 Mar 2022

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään 29.3.2022 klo 15.00 alkaen hybriditilaisuutena. Fyysinen pitopaikka Helsingissä ja rekisteröitymislinkki etäosallistumista varten ilmoitetaan virallisessa kevätkokouskutsussa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa käsitellään ääntömääräiset kevätkokousasiat, jaetaan apurahat ja opinnäytetyöpalkinnot sekä kuullaan opinnäytetyöpalkinnon saajan pitämä kevätkokousesitelmä.

The statutory Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be on 29 March 2022 from 15:00 as a hybrid event. The physical location in Helsinki and the registration link for remote participation will be given in the official invitation to the Spring meeting, at latest two weeks before the event. The agenda will include statutory Spring meeting items e.g., acceptance of the annual report and closing of books 2021, award of grants and thesis prizes and the Spring meeting talk by a winner or winners of thesis prize.

__________

Sydäntalven terveisin,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

pekka . nygren {ät} metsatiede (.) org