Jäsentiedote – 1/2020 – Information Letter

Lataa tulostettava jäsentiedosto PDF-tiedostona.
Download printable Information Letter as a PDF file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

 • Kutsu Seuran kevätkokoukseen 7.5.2020
 • Invitation to the Spring meeting on 7 May 2020
 • Syyskokouksen 11.12.2019 päätöksiä / Decisions of the Autumn meeting 11 December 2019
 • Uusi verkkosivusto / New website
 • Apurahapäätökset 2020 / Grant decisions 2020
 • Koronaviruspandemian vaikutus toimintaamme / Effect of the COVID-19 pandemic on our activities
 • Uusi jäsen

Kutsu Suomen Metsätieteellisen Seuran kevätkokoukseen 7.5.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous on siirretty pidettäväksi torstaina 7.5.2020 Tieteiden talon salissa 309 klo 15 alkaen.

Ohjelma

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 8. Seuran opinnäytetyöpalkinnot
 9. Seuran myöntämät apurahat
 10. Kevätkokousesitelmä (vahvistetaan myöhemmin)
 11. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 17.3.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:
Vuosikertomus 2019
Tilinpäätös 2019


Invitation to the Spring meeting of the Finnish Society of Forest Scioence on 7 May 2020

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science has been postponed to Thursday 7 May 2020 at 15:00. The venue will be room 309 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki).

Programme

 1. Opening of the meeting
 2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
 3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
 4. Acceptance of the programme.
 5. Review of the 2019 closing of the books, annual report, and auditors’ report
 6. Confirmation of the 2019 closing of the books
 7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liables
 8. Presentation of the prizes for doctoral and Master’s theses
 9. Presentation of the grants of the Finnish Society of Forest Science
 10. Spring meeting lecture (to be confirmed)
 11. Closure of the meeting

Helsinki, 17 March 2020

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:
Annual report 2019 (in Finnish with English summary)
Closing of books 2019 (in Finnish)


Syyskokouksen 11.12.2019 päätöksiä / Decisions of the Autumn meeting 11 December 2019

Seuran hallitukseen tuli pieniä muutoksia syyskokouksessa 11.12.2019. Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin prof. Miina Rautiainen Aalto-yliopistosta ja varapuheenjohtajaksi johtava tutkija Tuija Aronen Luonnonvarakeskuksesta, molemmat toiselle yksivuotiskaudelle. Uutena hallitukseen valittiin Antti Kilpeläinen Itä-Suomen yliopistosta. Hallituksessa jatkavat Arto Karinimiemi, Matleena Kniivilä (Luke), Anna Repo (Luke) ja Sakari Tuominen (Luke). Syyskokous hyväksyi myös vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuonna 2020 Seura korostaa toiminnassaan erityisesti avoimen tieteen teemoja. Seuran jäsenmaksu varsinaisilta jäseniltä on edelleen 50 € ja kannattajajäseniltä 800 €.

Professor Miina Rautiainen was elected as the Chair of the Society in the Autumn meeting on 11 December 2019. Principal Scientist Tuija Aronen from the Natural Resources Institute Finland (Luke) was elected as the Vice-Chair. Antti Kilpeläinen (University of Eastern Finland) was elected as a new Board member. Arto Kariniemi, Matleena Kniivilä (Luke), Anna Repo (Luke), and Sakari Tuominen (Luke) continue as Board members. Plan of activities and budget for 2020 were accepted in the meeting. The special theme of the activities of the Society will be open science. The membership fee remains flat at 50 € for ordinary members and at 800 € for supporting members.

Toimintasuunnitelma 2020 / Plan of activities (in Finnish)


Uusi verkkosivusto / New website

Seuran uusi verkkosivusto on avattu osoitteessa https://metsatiede.org. Vanha osoite ohjaa myös oikealle sivulle, mutta suosittelemme kirjanmerkin päivittämistä. Uusi sivusto on toteutettu WordPressillä. Se skaalautuu erilaisille lukulaitteille. Ulkoasussa pyrimme selkeyteen ylirunsaan kuvituksen asemesta. Kuvitusta kuitenkin lisätään sitä mukaa kun sivustolle lisätään uusia aiheita. Käytämme myös edelleen valikoita niiden käytännöllisyyden takia. Uusi sivusto on lähes valmis, mutta muutama sivu on vielä työn alla. Kaikkea vanhan sivuston aineistoa ei siirretä uudelle sivustolle.

New website of our Society has been opened at https://metsatiede.org. The old URL also directs to the new website yet recommend you to update your bookmark. The new site is made with WordPress. It is scalable to various reading devices. We have emphasised clarity in the appearance. We will add more photos to the site when new items are added. We also use menus because of their practical features. The new website is almost ready but a few pages are still under development. We will not transfer all materials from the old site to the new website.


Apurahapäätökset 2020 / Grant decisions 2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus päätti kokouksessaan 11.3.2020 myöntää seitsemän tutkimusapurahaa, yhteensä 46 386 €, yhdeksän matka-apurahaa, yhteensä 7 825 €, yhden apurahan muuhun kansainväliseen toimintaan, 1 575 € sekä Metsämiesten säätiön Seuran hallinnoimiksi myöntämistä varoista kymmenen apurahaa IUFRO-toimintaan, yhteensä 14 230 €. IUFRO-apurahamyönnöissä on huomioitu, että IUFRO:n toimihenkilöt voivat hakea apurahaa myös varsinaisen hakuajan ulkopuolella. Apurahan saajia on informoitu henkilökohtaisesti.

Myönnetyt apurahat

The Board of the Finnish Society of Forest Science decided in the 11 March 2020 meeting to award seven research grants, total of 46 386 €, nine travel grants, total of 7 825 €, and one grant for other international activities, 1 575 €. The Board also awarded ten grants for IUFRO activities, total of 14 230 €, from the funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö. The decision on IUFRO grants reserves funds for IUFRO office holders who may apply for a IUFRO grant also outside the regular grant application period. The grantees have been informed.

Grants awarded


Koronaviruspandemian vaikutus toimintaamme / Effect of the COVID-19 pandemic on our activities

Koronavirusepidemia on jo vaikuttanut toimintaamme: Seuran kevätkokous on jouduttu siirtämään toukokuun alkuun ja Taksaattoriklubin vuosikokous ja seminaari on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Pandemian tilanne ei ole vielä selvä ja se voi aiheuttaa uusia muutoksia toimintaamme. Siksi kehotammekin kaikkia jäseniämme seuraamaan ajankohtaista tietoa Seuran ja klubien tapahtumista uuden verkkosivuston tapahtumakalenterista: https://metsatiede.org/toiminta/tapahtumat/. Pandemia on jo aiheuttanut muutoksia apurahan saajiemme matkasuunnitelmiin. Lähetimme jo myöntöilmoituksen mukana lyhyet ohjeet matkavarauksista. Seuran hallitus päättää loppukeväästä erityisjärjestelyistä, mikäli apurahan saajamme kokous on siirretty tai peruttu.

COVID-19 pandemic has already affected our activities: The Spring meeting of our Society is postponed to 7 May and the annual meeting of the Forest Mensuration Club has been postponed to a date that will be informed later. The full extend of the pandemic is not clear at the moment and we may need to make other modifications to our activities. Please, follow the Calendar of Activities in our new website for most updated information: https://metsatiede.org/en/activities/calendar-of-activities/. The pandemic has affected also the travel plans of our grantees. We sent brief instructions on reservations with the award message to all travel grantees. The Board of our Society will decide later this spring on special arrangements if the meeting, to which our grantee plans to participate, will be postponed or cancelled.


Uusi jäsen

Toivotamme uuden jäsenemme Risto Laaksosen tervetulleeksi mukaan toimintaamme.


Kevätterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
puh. 044 558 1199
pekka.nygren {ät} metsatiede.org