Biologian, teknologian ja talouden yhteensovittaminen puuntuotannossa

Metsänhoitoklubi

Käytännön metsänhoidossa törmätään jatkuvasti tilanteisiin, joissa biologisesti, teknologisesti ja taloudellisesti parhaat toimintatavat ovat pahasti ristiriidassa keskenään. Onko käytännön toimijoilla riittävä tietopohja ratkaisujen tekemiseen? Onko ristiriidat otettu huomioon tutkimus- ja kehitystyössä? Sessiossamme käsitellään näiden kysymysten tutkimusta ja käytännön kokemuksia.

13.45 – 14.45

  • Metsätuhojen muuttuvat riskit, Erkki Annila
  • Taloudellinen optimointimalli yhden tai usean puulajin tasa- ja eri-ikäisrakenteisille puustoille, Olli Tahvonen, Janne Rämö, Aino Assmuth ja Vesa-Pekka Parkatti; Helsingin yliopisto
  • Hoitamattako hyvää – metsänhoidon vaikutus puuntuotantoon skenaariotarkasteluna, Saija Huuskonen,  Anssi Ahtikoski, Soili Kojola, Mika Lehtonen, Hannu Salminen ja Jari Hynynen, Luonnonvarakeskus

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.30

  • Metsänvilelytöiden organisoinnin käytännön pullonkaulat, Juho Rantala, Metsä Group
  • Metsänhoidon ekologinen kädenjälki, Pekka Kauppi, Helsingin yliopisto
  • Puuntuottajan näkökulma, Matti Kärkkäinen
  • Loppukeskustelu