Avoimuuden edistäjä ‑palkinto Suomen Metsätieteelliselle Seuralle

Suomen Metsätieteelliselle Seuralle myönnettiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivillä Jyväskylässä 10.11.2022 Avoimuuden edistäjä ‑palkinto metsäntutkimuksen avaamisesta tutkimusyhteisölle ja suurelle yleisölle julkaisusarjoissa ja tapahtumissa.

Silva Fennican päätoimittaja Matti Maltamo vastaanotti Suomen Metsätieteellisen Seuran saaman Avoimuuden edistäjä -palkinnon Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivillä Jyväskylässä 10.11.2022.

Suomen Metsätieteellinen Seura on edistänyt Jokamiehenoikeutta metsätieteeseen vuodesta 1994 alkaen, jolloin Silva Fennican artikkelitiivistelmien julkaiseminen avoimena Internetissä aloitettiin. Sittemmin avoimesta tiivistelmäjulkaisemisesta on tullut tiedelehtien valtavirtaa. Vuonna 1998 avoimuus laajennettiin koko artikkeleihin, jotka tulivat Silva Fennicassa vapaasti luettaviksi yhtenä ensimmäisistä kansainvälisistä tiedelehdistä. Suomenkielisessä Metsätieteen aikakauskirjassa toteutettiin samaa politikkaa. Vuonna 2005 Seura alkoi julkaista yhteistyössä Helsingin ja Joensuun yliopistojen kanssa väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesia, jossa julkaistaan suomalaisten metsätieteiden väitöskirjojen yhteenveto-osat avoimena verkossa.

Seuran varhainen avoimuuspolitiikka oli suurelta osin Seuran tiedelehtien pitkäaikaisen päätoimittajan Eeva Korpilahden ansiota. Hän ymmärsi avoimen julkaisemisen edut tutkimustiedon saatavuudelle ja leviämiselle vuosia ennen Budapestin avoimen julkaisemisen aloitetta, joka toi avoimuuden, aluksi käsitteenä Open Access, yleiseksi puheenaiheeksi tiedeyhteisössä ja julkaisutoiminnassa.

Suomen Metsätieteellinen Seuran tiedelehtien avoimuutta ja avoimuuskäytänteitä on kehitetty viime vuosina systemaattisesti. Seuran tiedelehdissä on aina vaadittu aineiston ja menetelmien tarkkaa kuvausta tutkimuksen laadun ja toistettavuuden varmistamiseksi. Niinpä Seuran tiedelehdille oli luonnollista sitoutua kansainvälisen Center for Open Sciencen tiedelehdille suuntaamiin Läpinäkyvyys- ja avoimuussuosituksiin (Transparency and Openness Guidelines). Seuran tiedelehdet täyttävät myös eurooppalaisten tutkimusrahoittajien PlanS-ohjelman vaatimukset avoimelle julkaisemiselle.

Seura on tarjonnut metsäntutkijoille avoimen tieteen koulutusta seminaarien ja webinaarien muodossa. Tällä saralla on odotettavissa mielenkiintoista ohjelmaa vuonna 2023. Avoimuuden edistäjä ‑palkinto kannustaa Suomen Metsätieteellistä Seuraa jatkamaan työtään, jotta Jokamiehenoikeus metsätieteeseen toteutuu mahdollisimman laajasti.

Lue uutinen Avoimen tieteen ja tutkimuksen sivustolla.