2018

APURAHAN SAAJAT / GRANTEES 2018

Tutkimusapurahat / Research grants

Friederike Gehrmann, 10 152 € A.K. Cajanderin rahastosta
The Effects of Microclimate on Subarctic-Alpine and Arctic Plants

Aku Korhonen, 5 000 € A.K. Cajanderin rahastosta
Kaupunkimetsät lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina

Che Liu, 4 700 € A.K. Cajanderin rahastosta
Main causes of growth decline of the old-growth Scots pine, Norway spruce and birches in Finland

Muhammad Mohsin, 10 152 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon tutkimusrahastosta
Assessment of the phytoremediation potential of aspens, hybrid aspens and willows for the remediation of heavy metals and hydrocarbons polluted soils in Finland

Kaisa Rissanen, 5 950 € Juhlarahastosta
Kuivuuden vaikutus männyn (Pinus sylvestris) pihkan dynamiikkaan ja rungon VOC emissioihin

Janne Räty, 10 152 € Helvi ja Viljo Holopaisen rahastosta
Puulajikohtaisten läpimittajakaumien ennustaminen epäparametristen menetelmien avulla moderneja kaukokartoitusaineistoja hyödyntäen

Antti Tenkanen, 10 152 € A.K. Cajanderin rahastosta
Rauduskoivun sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Mari Tolkkinen, 7 500 € A.K. Cajanderin rahastosta
Pienvesistöt ja metsäluonnon monimuotoisuus: luontoarvojen luokittelu ja luonnonhoidollinen metsätalous

Yhteensä / Total 63 758 €

Matka-apurahat tieteellisiin kokouksiin / Travel grants for scientific meetings

Juho Aalto, 1 900 € Helvi ja Viljo Holopaisen rahastosta
Biogenic Hydrocarbons and the Atmosphere, Gordon Research Seminar & Conference, Les Diablerets, Sveitsi, 8.-15.6.2018

Adnan, 2 100 € Werner Cajanuksen rahastosta
ForestSAT 2018 Conference, College Park, MD, USA, 1.-6.10.2018

Aino Assmuth, 1 140 € Werner Cajanuksen rahastosta
6th World congress of Environmental and Resource Economists, Göteborg, Ruotsi, 25.-29.6.2018

Elisa Halmeenmäki, 1 710 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon tutkimusrahastosta
Biogenic Hydrocarbons and the Atmosphere, Gordon Research Seminar & Conference, Les Diablerets, Sveitsi, 8.-15.6.2018

Alwin Hardenbol, 380 € A.K. Cajanderin rahastosta
5th European Congress of Conservation Biology, Jyväskylä, 11.-15.6.2018

Eetu Kotivuori, 1 980 € Werner Cajanuksen rahastosta
ForestSAT 2018 Conference, College Park, MD, USA, 1.-6.10.2018

Kira Ryhti, 770 € A.K. Cajanderin rahastosta
European Geosciences Union General Assembly, Wien, Itävalta, 8.-13.4.2018

Susanne Suvanto, 1 200 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon tutkimusrahastosta
European Geosciences Union General Assembly, Wien, Itävalta, 8.-13.4.2018

Yhteensä / Total 11 180 €

Muut Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat / Other grants of the Finnish Society of Forest Science

Hannu Fritze, 4 000 € Juhlarahastosta
Ecology of Soil Microorganisms -kokouksen järjestäminen, Helsinki, 17.-21.6.2018
 
Yhteensä / Total 4 000 €

IUFRO-apurahat / Grants for IUFRO activities

Suomen Metsätieteellinen Seura hallinnoi ja myöntää Metsämiesten säätiön apurahoja IUFRO:n (International Union of Forest Research Organizations) toimintaan osallistumista varten.

Finnish Society of Forest Science manages and awards grants for IUFRO’s (International Union of Forest Research Organizations) activities from funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö.

IUFRO-toimihenkilöt / IUFRO office holders

Heimo Karppinen, 3 500 €
IUFRO 3.08.00 Small-scale Forestry Conference 2018 “Transformations Towards a New Era in Small Scale Forestry” järjestäminen, Vaasa, 11.-13.6.2018

Jussi Leppänen, 600 €
IUFRO 4.05 Conference, “Sustainable forest management for the future – the role of managerial economics and accounting”, Zagreb, Kroatiassa, 8.-13.5.2018

Tutkijatohtorit ja tohtoriopiskelijat / Post docs and doctoral students

Tomi Kaakkurivaara, 1 950 €
6th International Forest Engineering Conference Rotorua, Uusi Seelanti, 16.-19.4.2018

Lilli Kaarakka, 1 370 €
North American Forest Soils Conference – International Symposium on Forest Soils, Quebec, Kanada, 10.-16.6.2018

Terhi Koskela, 780 €
IUFRO 3.08.00 Small-scale Forestry Conference 2018 “Transformations Towards a New Era in Small Scale Forestry”, Vaasa, 11.-13.6.2018

Katri Hamunen, 780 €
IUFRO 3.08.00 Small-scale Forestry Conference 2018 “Transformations Towards a New Era in Small Scale Forestry”, Vaasa, 11.-13.6.2018

Janni Kunttu, 620 €
6th International Forest Engineering Conference Rotorua, Uusi Seelanti, 16.-19.4.2018

Mukrimin Mukrimin, 1 070 €
IUFRO 7.02.01 Root and Stem Rots & LIFE+ ELMIAS Ash and Elm Conference, Uppsala & Visby, Ruotsi, 26.8.-1.9.2018

Tiina Törmänen, 1 870 €
North American Forest Soils Conference – International Symposium on Forest Soils, Quebec, Kanada, 10.-16.6.2018

Yhteensä / Total 12 630 €