Tutkittua tietoa käytännön metsäoperaatioista

Teknologiklubin iltapäiväsessio Metsätieteen päivässä 26.10.2021

Metsätieteen päivä toteutetaan webinaarimuodossa. Iltapäiväsessiot lähetetään klo 13.15 – 16.00.

Metsäteknologia tieteenalana tutkii metsään ja puunhankintaan liittyviä operaatioita. Tutkimuskohteena on ihmisen toiminta metsäympäristöön tai -talouteen liittyen ja katsantokantoina vaikutukset luontoon, tekniikkaan, talouteen sekä ihmiseen. Tutkimuksen kohteena ovat käytännön operaatiot, mutta tutkimuksella pyritään myös vaikuttamaan käytännön operaatioiden toteutukseen ja niiden vaikutuksiin.

Metsäoperaatiot ovat tutkimuskohteena haastava tutkimusalue. Tutkimusasetelman standardointi ja kokeiden toistettavuus on vaikeaa metsäympäristön sekä sään vaihtuessa. Tämä on luonut metsäteknologiseen tutkimukseen omia erityispiirteitä kalliiden tai jopa mahdottomien toistovaatimusten välttämiseksi.

Kutsumme tutkijoita ja asiantuntijoita esittämään tutkimustuloksiaan, havaintojaan ja ajatuksiaan siitä, kuinka metsäoperaatioita tutkitaan, millaisia tutkimuskohteita käytännön metsäoperaatiot tarjoavat ja kuinka tutkimustuloksilla voidaan vaikuttaa käytännön metsäoperaatioihin. Aihealue kattaa koko metsäteknologian kentän metsästä tehtaan portille, olennaista on operatiivinen toiminta metsään tai metsätalouteen liittyen. Aihealue on väljä, mutta toivomme esityksessä huomioitavan erityisesti käytännön operaatioiden ja tutkimuksen vuorovaikutuksen.

Jos olet kiinnostunut pitämään edellä esiteltyihin teemoihin liittyvän alustuksen Metsätieteen päivän Teknologiklubin iltapäiväseminaarissa 26.10.2021, lähetä esityksesi tiivistelmä alla näkyvälle klubin vastuuhenkilölle viimeistään 22.8.2021. Häneltä voi myös tarvittaessa kysyä lisätietoja. Laadi tiivistelmäsi tämän mallitiivistelmän mukaan.

Metsäteknologiklubin yhteyshenkilö

Jukka Malinen

jukka.malinen [at] metsateho.fi

Puh. +358 44 5636013