Tuli metsien luonnonhoidossa

Metsäbiologian kerho

Tuli on historiallisesti vaikuttanut voimakkaasti Suomen metsien rakenteeseen ja lajistoon. Nykyisin metsäpalojen esiintyminen ja vaikutus metsien ekologiaan on kuitenkin supistunut lähes olemattomaksi. Muutos on ollut voimakas ja näkyy metsissämme mm. paloihin ja niiden luomiin elinympäristöihin sopeutuneen lajiston ahdinkona. Samaan aikaan tulen ekologisesta merkityksestä on kertynyt jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Tämän esitelmäsession tarkoituksena on koota ja esitellä tietoa tulen käytön merkityksestä, mahdollisuuksista ja roolista osana metsien luonnonhoitoa.

Ohjelma

13:45–14:45

Kulotukset Suomessa 2000-luvulla – mitä ja miksi toivottiin ja mitä saatiin? Henrik Lindberg, Hämeen ammattikorkeakoulu

FIRE-kokeen taustat, toteutus ja merkitys, Jari Kouki, Itä-Suomen yliopisto

Säästöpuiden rakenne ja dynamiikka, Kaisa Junninen, Metsähallitus

Puilla elävät jäkälät, Aino Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto

14:45–15:15   Kahvitauko

15:15–16:30

Kovakuoriaiset ja latikat, Osmo Heikkala, Itä-Suomen yliopisto

Käävät, Mai Suominen, Itä-Suomen yliopisto

Uusi puusukupolvi, muu kasvillisuus ja kasvien pölyttäjät, Nicola Kokkonen, Jari Kouki, Itä‑Suomen yliopisto

Muodostuuko tuloksista kokonaiskuvaa tulen merkityksestä metsien luonnonhoidossa? Jari Kouki, Itä-Suomen yliopisto

Loppukeskustelu

Sessioon liittyvät tietoiskut iltatilaisuudessa

Metsien muurahaiskeot maaperäpunkkien monimuotoisuuden ylläpitäjinä ja indikaattoreina elinympäristömuutosten tutkimuksessa, Riikka Elo, Ritva Penttinen, Turun yliopisto; Jouni Sovari, Itä-Suomen yliopisto