Tieteellisesti vakuuttavaa vai käytäntöön vaikuttavaa metsänhoidon tutkimusta?

Metsänhoitoklubi

Metsänhoito on mielenkiintoisessa tilanteessa: vaikka metsien metsänhoidollinen tila heikkenee edelleen, halutaan kasvu 1,5-kertaistaa. Löytyvätkö keinot kovasta tutkimuksesta vai pragmaattisesta kehitystyöstä? Metsänhoitoklubin iltapäiväsessiossa tutkijat ja metsätalouden toimijat tarkastelivat tieteen vaikuttavuutta käytännön toiminnassa.

Ohjelma

13.45–14.15   Vaikuttava tutkimus muuttaa käytännön toimintaa, metsänhoitopäällikkö Juho Rantala, MetsäGroup Oyj

14.15–14.45   Vaativat asiakkaat haastavat tutkimuksen, asiantuntijapalveluiden johtaja Taneli Kolström, Luonnonvarakeskus

14.45–15.15   Kahvitauko

15.15–15.35   Metsänjalostus kehittyi tutkimustiedon avulla, professori emeritus Veikko Koski

15.35–15.50   Metsäpuiden siemenlaboratorio 10 vuotta: perustutkimusta ja tiedonsiirtoa, erikoistutkija Markku Nygren, Luonnonvarakeskus

15.50–16.05   Istutetaanko kuusta jo liikaa? erikoistutkija Saija Huuskonen, Soili Kojola, Antti Ihalainen, Jari Hynynen, Luonnonvarakeskus

16.05–16.20   Taistelu tyvitervastautia vastaan – tutkimustieto laboratoriosta käytäntöön, vanhempi tutkija Tuula Piri, Luonnonvarakeskus

16.20–16.30   Loppukeskustelu

Sessioon liittyvät tietoiskut iltatilaisuudessa

Puutuhkan käyttömahdollisuudet: pilotoinnissa puutuhkan turvallinen käyttö kivennäismaametsissä, luonnonvara-asiantuntija Saara Lilja-Rothsten, Tapio Oy

Metsätiedepaja — konseptina Evidence Based Forestry, puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen, Tapio Oy