Taloustieteen näkökulmia metsien käytön sääntelyyn

Metsäekonomistiklubi

13:30 – 14:00 Kansainväliset vaikutteet metsälakiuudistuksessa – tarkastelukehikko ja alustavia tuloksia, Teemu Harrinkari, Pia Katila & Heimo Karppinen
14:00 – 14:30 Yksityismetsänomistajien suhtautuminen metsälakiin, Anna-Kaisa Rämö, Paula Horne, Matleena Kniivilä & Anna-Kaisa Kosenius

14:30 – 15:00 Kahvitauko

15:00 – 15:30 Miten biopolttoaineiden kestävyyslaki säätelee metsätaloutta, Pekka Ripatti
15:30 – 16:00 Metsäverotuksesta ja sen neutraalisuudesta, Jussi Uusivuori
16:00 – 16:30 Yleiskeskustelu

Sessioon liittyvät posterit

Forest Carbon Pricing and the Additionality Principle, Aapo Rautiainen & Olli Tahvonen

KILPO-projekti: analyysi globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksista metsäsektorin toimintaympäristöön ja kilpailuun, Anne Toppinen, Heimo Karppinen, Pia Katila, Heikki Pajuoja, Jaana Korhonen & Teemu Harrinkari