Taksaattoriklubin tapahtumat

2023

Vuosi 2023 alkoi klubin vuosikokouksella ja kevätseminaarilla 28.3.2023. Tilaisuus pidettiin Teams-webinaarina. 12.4. Järjestettiin työelämätapahtuma metsätieteiden opiskelijoille Viikin kampuksella. Seuraavaksi vuorossa Metsätieteiden päivät 2023…

2022

Vuonna 2022 pidettiin vuosikokous sekä osallistuttiin Metsätieteiden päiville.

2020 – 2021

Koronavuodet 2020 – 2021 vietettiin pääosin webinaarien säestäminä. Taksaattoriklubilla oli omat iltapäiväsessionsa sekä vuoden 2020 että 2021 Metsätieteen päivillä. Lisäksi järjestimme opiskelijoille työelämätapahtuman. Retkeily ja muu aktiivisempi toiminta saa odottaa aikaa koronan jälkeen.


2019 

Takskursio Liettuaan 12.-15.9.2019

http://www.metsatieteellinenseura.fi/files/taksklubi/IMG_8422.JPG

Matkakertomus syksyiseltä reissulta löytyy tämän linkin takaa.

—–

Suomen Metsätieteellisen seuran Metsäbiologian kerho, Taksaattoriklubi ja Metsäteollisuus ry järjestivät yhdessä: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – uutta tietoa metsätalouden kehittämiseen –seminaarin Tieteiden Talolla 15.4.2019. Tilaisuuden tallenne löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=WHbaZTqlUZI

Taksaattoriklubin vuosikokous ja kevätseminaari: ”Korkokanta metsätalouden suunnittelussa” järjestettiin 9.4.2019 Metsätalolla. Vuosikokouksen pöytäkirja ja kevätseminaarin ohjelma esityksineen ovat luettavissa tilaisuuden omalta sivulta. Tilaisuuteen osallistui reilut 40 henkilöä. Kiitokset esiintyjille!

2018

Taksaattoriklubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestettiin 11.4.2018 Tieteiden talon salissa 312. Vuosikokouksen asialista ja kevätseminaarin ohjelma esityksineen ovat luettavissa tilaisuuden omalta sivulta.

2017

Taksaattoriklubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestettiin 10.3.2017 Tieteiden talon salissa 309. Vuosikokouksen asialista ja kevätseminaarin ohjelma ovat luettavissa tilaisuuden omalta sivulta. Päivän tapahtumiin osallistui yhteensä 24 asiasta kiinnostunutta.

2016

Taksaattoriklubi järjesti syksyllä kaksi seminaaria:

Seminaari ”Metsätieto ja sähköiset palvelut”, Paikkatietomarkkinoilla Helsingin messukeskuksessa, 8.11.2016.

Iltapäiväsessio ”Metsien tuotoksen lisääminen” Metsätieteen päivän yhteydessä 19.10.2016. Seminaarissa luovutettiin Taksaattoriklubin 3. Innovaatiopalkinto Veikko Hiltusen ja Pauli Walleniuksen työryhmälle osallistavan suunnittelun ja päätöstukijärjestelmien kehittämisestä Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa – lisätietoa asiasta.

Klubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestettiin 2. maaliskuuta Tieteiden talon salissa 309. Päivän tilaisuuksiin osallistui yhteensä 27 taksaattoria. Kevätseminaarissa esiteltiin tällä kertaa Suomen rahoittaman kehitysyhteistyön tuloksia – ja lopulta muutakin aiheeseen liittyvää – taksaattorinäkökulmasta. Seminaarin puhujat ja otsikot olivat:

 • Maria Jose Sanz Sanchez, Scientific Director, Basque Centre for Climate Change (BC3), Bilbao, Spain – Implications of the COP21 on countries reporting needs and responsibilities. What is the future of NFMS and MRV?
 • Anssi Pekkarinen, FAO – FAO-Finland Forestry Programme “Sustainable management of Forests in a Changing Climate”
 • Helena Haakana, Luke – Improving forest monitoring capacity in Kenya
 • Janne Heiskanen, UH/Geography – Carbon measurements for building biocarbon and rural development in West Africa
 • Lauri Mehtätalo, UEF – Modeling height-diameter curves for prediction
 • Tuomo Kauranne, Arbonaut – Comment: cooperation of research organisations and private companies in forest monitoring projects

2015

Klubi osallistui 17.11. Helsingissä Tieteiden talolla pidetyn Metsätieteen päivän järjestelyihin. Päivän yleisotsikko oli ”Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana” ja Taksaattoriklubin järjestämän iltapäiväsession otsikko ”Riittävätkö tiedot metsien kestävän käytön määrittämiseen?”. Sessiomme lopulla salissa oli yhteensä 37 asiasta kiinnostunutta. Taksaattoriklubin session osalta suoraan tästä linkistä.

Klubin 8.-11.4. järjestämälle Ranskan matkalle osallistui 12 taksaattoria. Katso ryhmäkuva matkalaisista yhdessä ranskalaisten isäntien kanssa ja lue lyhyt matkakertomus Metsämiesten säätiön sivuilta.

Klubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestettiin perjantaina 20.3. Helsingin yliopiston Aurora-rakennuksessa. Vuosikokouksessa mm. jaettiin Simo Poso-palkinto vuosien 2013-14 parhaasta metsänarvioimistieteen pro gradu-työstä Juha Inkilän työlle ”Kiinteistörajojen optimointi soluautomaatin avulla” sekä hallituksen myöntämiä kunniamerkkejä ansioituneille taksaattoreille.

Kevätseminaarin pääteema oli tänä vuonna valtakunnan metsien inventointi (VMI) ja siihen liittyvien tietotarpeiden muutos. Seminaarin puheenjohtajana toimi Prof. Annika Kangas ja esiintyjät edustivat Luonnonvarakeskusta sekä Suomen metsäkeskusta (SMK). Seminaariin osallistui yhteensä 36 aihepiiristä kiinnostunutta. Seminaarin ohjelma:

 • (Huomionosoitusten saajien puheenvuorot)
 • Kari T. Korhonen: Mitä tietotarpeita VMI palvelee?
 • Markus Haakana ja Aleksi Lehtonen: VMI-aineiston käyttö kasvihuonekaasujen inventaariossa
 • Juho Heikkilä: SMK:n ja VMI:n inventointien yhteistyömahdollisuuksia: SMK:n näkökulma
 • Kai Mäkisara: SMK:n ja VMI:n inventointien yhteistyömahdollisuuksia: VMI:n näkökulma
 • Puheenjohtajan päätössanat

2014

Taksaattoriklubi osallistui Helsingissä Tieteiden talolla 12.11. järjestettyyn Metsätieteen päivään iltapäiväsessiolla ”Metsien monet hyödyt – onko uudesta teknologiasta apua tiedonhankinnassa?”. Session esiintyjät ja aiheet olivat:

 • Titta Majasalmi, Helsingin yliopisto: Boreaalisen metsän sitoman säteilyn (fPAR) arvioiminen satelliittimittauksista
 • Jouni Taivainen, Metsähallitus: Laserkeilausaineiston hyödyntäminen Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinneissa
 • Timo Tokola, Itä-Suomen yliopisto: Optimizing Airborne Spectral Bands for Tree Species Classification
 • Sakari Tuominen, Metsäntutkimuslaitos: UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen aineiston käyttö puustotulkinnassa

Klubi järjesti seminaarin ”Laserkeilauksen huippuyksikkö ja moderni metsänarviointi” Paikkatietomarkkinoilla 4.11. Helsingin messukeskuksessa. Seminaarin esiintyjät ja aiheet olivat:

 • Juha Hyyppä, Geodeettinen laitos: Laserkeilauksen huippuyksikkö
 • Juha Kostamovaara, Oulun yliopisto: Lasermittalaitteiden kehittäminen ja niiden uudet mahdollisuudet
 • Harri Kaartinen, Geodeettinen laitos: Kansainväliset kaukokartoituksen testikentät tutkimuksen lähtökohtana
 • Antero Kukko, Geodeettinen laitos: Maastolaserkeilauksen laitekehitys ja metsänmittaus
 • Markus Holopainen, Helsingin yliopisto: Mitä laserkeilauksen huippuyksikkö merkitsee metsätieteille?
 • Mikko Vastaranta, Helsingin yliopisto: Uusien mittausmenetelmien hyödyntäminen metsänarvioinnissa
 • Ville Kankare, Helsingin yliopisto: Laserkeilaukseen perustuva täsmämetsätalous – Missä mennään?

Klubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestettiin 25.3. Tieteiden talolla Helsingissä. Päivän tilaisuuksiin osallistui yhteensä 32 aihepiiristä kiinnostunutta taksaattoria. Kevätseminaarin pääteemana oli metsäsuunnittelu ja esiintyjiksi oli pyydetty alalta lähivuosina väitelleitä tutkijoita. Kevätseminaarin esitykset löytyvät alta:

 • Antti Mäkinen, Simosol Oy: Epävarmuustekijät metsäsuunnittelujärjestelmissä
 • Kyle Eyvindson, Helsingin yliopisto: Use of Stochastic Compromise Programming to develop forest management alternatives for ecosystem services
 • Raili Hokajärvi, Oulun AMK: Miten kehittyy yksityismetsien metsäsuunnittelu?
 • Reija Haapanen: Valtakunnan metsien inventoinnit Suomen metsiä mittaamassa – Kirjoittamisen kirvoittamia ajatuksia

2013

Taksaattoriklubi järjesti perinteisen Metsätieteiden Päivän iltapäiväseminaarinsa tiistaina 29.10.2013 Tieteiden Talolla Helsingissä. Seminaarin esiintyjinä olivat Kimmo Huttunen (ISY), Teppo Hujala (Metla) sekä Tuula Packalèn (Metla). Lisäksi tilaisuudessa myönnettiin järjestyksessä toinen Taksaattoriklubin Innovaatiopalkinto. Palkinnon saajana oli tällä kertaa Trestima Oy ja perusteluna palkinnon myöntämiselle heidän kehittämänsä mobiili metsänmittaussovellus.

Klubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestettiin 13.3 Tieteiden Talolla Helsingissä. Seminaarin esiintyjiä olivat Sanna Härkönen (Metla), Jussi Peuhkurinen (Arbonaut), Jouni Siipilehto (Metla), Jouko Laasasenaho (HY), sekä Metlan uusi tilastollisten menetelmien professori Juha Heikkinen.

2012

Metsätieteen päivä 2012: ”Ilmastonmuutos ja metsät”, 31.10.2012, Tieteiden talo, Helsinki.

Taksaattorien seminaari paikkatietomarkkinoilla järjestettiin 6.11.2012 Messukseskusessa. Seminaarin kantavana teemana oli tuoreet verkkometsäsovellukset ja seminaarin aikana esiteltiin mm. Metsään.fi sovellus, U-Metsä -tutkimushanke, Puupörssi, Tapion ForestKIT -sovellus, Arbonautin ArboWebForest -sovellus, Simosolin Iptim -sovellus sekä Blom Kartan BlomUrbex –sovellus.

Kevätseminaari 22.3.2013 Pasilan visiossa. Esiintyjät olivat Prof. Pekka Kauppi (HY), Prof. Timo Pukkala (ISY), Prof. Annika Kangas (HY), sekä tutkija Nurul Islam (ISY).

2011

Vuosikokous ja kevätretki järjestettiin Tartossa 7.-8.4.2011. Ohjelmassa oli tutustumista Viron metsätalouteen ja metsien kaukokartoitukseen Tarton Maatalousyliopistossa ja Tarton Observatoriossa.

2010

Metsätieteen Päivä järjestettiin 4. marraskuuta 2010 Helsingissä. Sekä aamupäivän yhteisseminaari että iltapäivällä järjestetyt klubien seminaarit olivat yleisömenestys. Päivän ohjelma nähtävissä täällä.

Taksaattoriklubi järjesti perinteisen seminaarinsa paikkatietomarkkinoiden yhteydessä ti 2.11. klo 13.00-15.30. Seminaarin teemana oli ”Kaukokartoitusperustaiset hiilitaseanalyysit”:

 • Tuomas Häme, VTT: Biomassatulkinta tutkakuvista
 • Jarno Hämäläinen, Arbonaut: Biomassatulkinta Lidarilta
 • Erkki Tomppo, Metla: Sampling design for NAFORMA
 • Jussi Rasinmäki, Simosol Oy: Kaupunkimetsien hiilitaselaskelma – Lahti

Retkeily Rovaniemen seudulle – peruttu vähäisen kiinnostuksen vuoksi!

SMS:n ja sen tieteenalakerhojen yhteinen kevätseminaari ”Eri-ikäisrakenteiset metsät metsätaloudessa” 8.4.2010 kokosi Säätytalolle yli 100 kuulijaa.

Taksaattoriklubin 25-vuotisjuhlatapahtuma to-pe 25.-26.3.2010. Aloitimme tutustumalla Turun yliopiston maisemamaantieteen tutkimukseen, minkä jälkeen oli vuorossa professori Pekka Kilkin aikaansa edellä olleita tutkimusaiheita käsitellyt juhlaseminaari. Sen jälkeen nautimme buffet-illallisen Silja Europalla, yövyimme Maarianhaminassa ja tutustuimme Ahvenanmaan metsätalouden ja metsäsuunnittelun erityispiirteisiin. Paluumatkan ohjelmassa oli juhlavuosikokous palkitsemisineen, Taksaattoriklubin ensimmäisen Innovaatiopalkinnon jako sekä saajien keynote-puheenvuorot.

2009

Metsätieteen Päivänä ke 4.11. (teema ”Tiedon istuttaminen käytäntöön”) pääseminaarin taksaattoriosiossa käsiteltiin aihetta ”Miten päätösanalyysin menetelmät tulivat Metsähallitukseen?” Klubin iltapäiväseminaarin otsikko oli ”Taksaattoritutkimuksesta käytäntöön”, ja siellä esittelyssä olivat liiketoiminnan, konsultoinnin ja kehittävän tutkimuksen näkökulmat. Samana päivänä julkaistiin myös klubin historiaprojektissa valmisteltu kirja.

Syksyn Paikkatietomarkkinoille ti 3.11. (klo 13:00-15:30) klubi järjesti jälleen oman seminaarin, tällä kertaa teemalla ”Ilmakuvien tarve metsäsuunnittelussa”. Seminaarin alateemoina olivat leimikon suunnittelu laserdatasta ja kuvioton suunnittelu, kuviointi laserdatasta sekä puulajitulkinta laserdatasta.

Retkeily Rovaniemen seudulla 23.-24.9.2009 (”Metsäsuunnittelun rooli Pohjois-Suomen metsien käyttömuotojen yhteensovittamisessa”) PERUTTIIN.

Klubin vuosikokous ti 28.4. klo 8.30 RSKK:n koulutusluokassa Tikkurilassa (Vernissakatu 2 A, Vantaa).

Kevätseminaari Puiden ja metsien mittaaminen tulevaisuudessa heti vuosikokouksen jälkeen eli ti 28.4. klo 9–12 yllä mainitussa paikassa.

2008

Klubin iltapäiväseminaari Metsätieteen päivänä 5.11. on (aiemmasta poiketen) teemasta ”Ratkeaako puun riittävyys metsävaratiedoilla, metsäsuunnittelulla tai yhteistoiminnalla?”.

Klubin seminaari ”3D-mallinnus metsäsektorilla” Paikkatietomarkkinoilla on (aiemmasta poiketen) keskiviikkona 24.9. klo 12.30–14.30.

Opinto-ja verkostoitumismatka Slovakiaan 11.–14.9.2008; ohjelmassa mm. kansainvälinen seminaari ”The Role of forest inventory and management planning in sustainable forest management in Finland and in Slovakia” (seminaarin ohjelma) sekä tutustumista slovakialaiseen metsähallintoon ja metsäntutkimukseen, yöpymiskohteina Zvolen, Strbské Pleso ja Bratislava. Kokoontuminen to 11.9. Helsinki-Vantaalla, josta lento klo 8.00 Wieniin; paluulento laskeutuu su 14.9. klo 14.00.

Vuosikokous (ohjelma) ja innovaatioaiheinen seminaari keskiviikkona 23.4.2008 Tikkurilassa, Metsähallituksen pääkonttorin vieressä olevan Rikosseuraamusviraston Koulutuskeskuksen auditoriossa (Vernissakatu 2 A, Vantaa; yhteystiedot). Vuosikokous alkaa klo 8.15 ja seminaari klo 9. Tilaisuus päättyy klo 12.
Seminaarista annettu palaute

2007

”Ajan hallinta metsätietojärjestelmissä” -teemaseminaari Paikkatietomarkkinoilla ke 26.9.2007 klo 12.30–14.30 Helsingin Messukeskuksessa

Ajantasaisen metsävaratiedon keruuta ja hyödyntämistä käsittelevä retkeily Kuortaneella ma 10.9.2007 MSU-seminaarin yhteydessä

Taksaattoriklubi järjestää Metsäpäivien 2007 yhteydessä professori, ylijohtaja Aarne Nyyssösen monipuolista tiedemiesuraa kunnioittavan seminaarin, jonka aiheena on suomalainen metsäosaaminen kansainvälisillä työmarkkinoilla. Seminaari on maanantaina 19.3.2007 klo 12.00–14.40 Marina Congress Centerin Lehdistöhuoneessa Helsingin Katajanokalla.

Klubin vuosikokous pidetään samassa tilassa ennen seminaaria klo 11.30 alkaen. Kokous on maksuton.

2006

Taksaattoriklubi retkeilee Venäjällä/Petroskoissa 1.–3.11., lähtö Metsätieteen päivän iltana Joensuusta, paluu Joensuuhun 3.11. illalla.

Taksaattoriklubi järjestää seminaarin Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä 3.10. klo 13–15.

Vuosikokous ja seminaari 2006 30.3.

2005

Taksaattoriklubin Puolan-matka 21.4.–24.4.

Vuosikokous ja seminaari 2005 15.3.

2004

Vuosikokous ja seminaari 2004

2003

N. A. Osaran syntymästä 100 vuotta. Taksaattoriklubi järjestää merkkipäivän kunniaksi symposiumin 28.11. Helsingin yliopiston tiloissa Viikissä. Ohjelmassa alustuksia sekä paneeli.

Metsätalouden kannattavuus ja teollisuuden puustamaksukyky. Retkeily Metsätieteen päivän yhteydessä 21.10.

Vuosikokous ja seminaari 2003

2001

Iltapäiväsessio Metsätieteen päivien yhteydessä 17.10.2001:
Sosiaalinen kestävyys metsätalouden järjestelyssä:

 • Simo Hannelius, Metsäntutkimuslaitos: Metsänarvon määrityksen uusimmat tutkimukset
 • Kommenttipuheenvuorona Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Kokemuksia maanlunastuksesta
 • Miika Kajanus, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu: Sosiaaliset näkökohdat metsäsuunnittelussa
 • Antti Otsamo, Stora Enso Forest Consulting Ltd: Viljelymetsätalouden sosiaalinen kestävyys Indonesiassa

Kevätseminaari 28.3.2001

Metsien inventointi:

 • Heikki Luukkonen & Pekka Savolainen: Maan kattava ilmakuvatietokanta
 • Teppo Hujala: Kaukokartoituskuvien radiometriset korjaukset
 • Raisa Sell: Ilmakuvien segmentoinnin käyttökelpoisuus metsäsuunnittelussa
 • Mikko Lehikoinen: Metsikön puustotietojen automaattinen estimointi erittäin korkearesoluutioisilta kaukokartoituskuvilta
 • Antti Vertanen: Yleisten kartastotöiden suuntaviivat 2000–2010
 • Perttu Aunola: Oracle Spatial – GISnet:n kokemuksia laajojen kuvioitietokantojen toteutuksista
 • Kai Mäkisara: Menetelmiä metsävaratietojen ajantasaistukseen kaukokartoituksen avulla

Metsäsuunnittelu:

 • Annika Kangas: Kuviotietokannan päivitys ja käytettävien mallien hyvyys
 • Timo Melkas: Satelliittipaikannuksen hyödyntäminen hakkuukoneessa
 • Jouni Pykäläinen: Vuorovaikutteinen metsäsuunnittelu yksityismetsissä ja valtion mailla
 • Lauri Karvonen: Alue-ekologisen suunnittelun evaluointi

2000

Alustukset Metsätieteen päivillä 18.10.2000 teemasta ”Metsien puuntuotannon muutokset Euroopassa”:

 • Osmo Hänninen: Modifioitu suomalainen puu Euroopan puutuotemarkkinoilla
 • Simo Poso: Pysyvät koealat – merkittävä tietolähde metsien muutosten seurannassa
 • Kari Mielikäinen: Euroopan metsien kasvu ja kasvumuutokset

Vuosikokousalustukset 24.1.2000

 • Jussi Paavilainen: Novosatin esittely
 • Tuomas Häme: Muutosten havaitseminen kaukokuvilta
 • Juha Hyyppä: Lasertutka
 • Anssi Pekkarinen: Ikonos-kuvat