Taksaattoriklubin julkaisuja

Pekka Kilkki –julkaisu: https://ojs.silvafennica.fi/index.php/kilkki2018/index

Teos sisältää Suomen Metsätieteellisen Seuran Taksaattoriklubin 21.9.2018 järjestämän Pekka Kilkki -seminaarin tieteelliset esitelmät. Liitteissä on tilaisuudessa kerrottuja muisteluksia Pekka Kilkistä (1939-1990), Pekka Kilkin omia kirjoituksia ja valokuvia.


Yrjö Ilvessalo: ”Erään metsämiehen muistelmia”, Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 6.

Yrjö Ilvessalon muistelmateos  on julkaistu v. 2014 Helsingin yliopiston metsätieteiden laitossarjassa ja sitä voi ostaa painettuna hintaan 20 euroa (tiedustelut suoraan ko. laitokselta).


Haapanen, R. ja Hujala, T. (toim.) 2009. Taksaattorien taipaleelta. Sata ja yksi vuotta suomalaista metsänarviointia. Taksaattoriklubi, 384 s.

Metsänarvostelijoita, metsäkonduktöörejä ja suuria herroja. Mittaajia, suunnittelijoita ja konsultteja. Tutkijoita, opettajia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Kaikkia näitä ja paljon muuta on mahtunut suomalaisten metsänarvioijien pieneen ammattikuntaan sen yli satavuotisen historian aikana. Millaisia tehtäviä nämä metsänarvioijat eli taksaattorit ovat taipaleellaan kohdanneet ja ratkaisseet? Minkälaisin eväin kestävän metsätalouden tietotuki suuntaa kohti tulevaa? Tässä teoksessa yli 40 aikalaiskirjoittajaa tarkastelee metsänarvioinnin ydintä, sen moninaisia rajapintoja ja alan kehitysvaiheita.

Metsämiesten Säätiön rahoittamaa taksaattorihistoriikkia voi tiedustella klubin sihteeriltä.


Aarne Nyyssösen muistelmat

Taksaattoriklubi on julkaissut Aarne Nyyssösen muistelmien uuden painoksen sarjassa Helsingin yliopiston metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja. Muistelmajulkaisu on luettavissa PDF-versiona avoimessa DViikki-julkaisuarkistossa.

Haapanen, R., Hujala, T. & Poso, S. (toim.) 2008. Telluksen taksaattori: Ylijohtaja, Professori Aarne Nyyssönen. 2. uudistettu painos. Taksaattoriklubi. Metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja 42. 146 s. ISBN 978-952-10-4524-0 (nid.) ISBN 978-952-10-4525-7 (PDF)

Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja, metsänarvioimistieteen professori Aarne Nyyssösen muistelmat on eloisa elämäntarina kansainvälisen tutkijan, vaikutusvaltaisen asiantuntijan ja arvostetun metsähallintokehittäjän taipaleelta. Se vie lukijan mukanaan Erik Lönnrothin oppilaaksi, vaarallisiin viidakoihin sekä kansallisen hajasijoitushistorian taustoihin. Savolaisen lupsakka muistelu sisältää herkullisia kuvauksia ”vanhan polven” metsämiespersoonista, kuten Olli Heikinheimo, Yrjö Ilvessalo, Sulo Emil Multamäki ja Risto Sarvas. Esipuheen on kirjoittanut Nyyssösen työtoveri, professori emeritus Simo Poso. Käsillä olevaan painokseen on kerätty muistelijaa koskevia aikalaismuistelmia sekä valokuvia Aarne Nyyssösen uran eri vaiheista.


Aiempia julkaisuja

Holopainen, M. (toim.) 1999. Metsät paikkatietojärjestelmissä – eilen, nyt ja tulevaisuudessa. Taksaattoriklubi, Helsingin yliopiston metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja 21, 71 s. ISBN: 9789514590306.

Poso, S. (toim.). 1994. Metsätiedon keruu, hallinta ja käyttö. Taksaattoriklubi, Helsingin yliopiston metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja 6.