Riittävätkö tiedot metsien kestävän käytön määrittämiseen?

Taksaattoriklubi

Metsien kestävä käyttö jaetaan taloudelliseen, ekologiseen, sosiaaliseen ja joskus kulttuuriseen kestävyyteen. Metsävaratietojen avulla on perinteisesti arvioitu erityisesti taloudellisen kestävyyden toteutumista. Entä kestävyyden muut ulottuvuudet? Riittävätkö saatavilla olevat tiedot kestävyyden kokonaisvaltaiseen määrittämiseen? Onko uudesta teknologiasta apua tiedon hankinnassa vai tarvitaanko kokonaan uudentyyppistä tietoa? Pystytäänkö kestävyyden kaikki ulottuvuudet huomioimaan metsää kuvaavissa malleissa? Miten vaikkapa monimuotoisuuden säilyminen tai metsän virkistysarvot turvataan metsätalouden suunnittelussa?

Ohjelma

Mikäli puhuja on antanut luvan ladata esityksensä verkkoon, saat sen auki klikkaamalla pdf-linkkiä puhujan nimen jälkeen.

13.45 – 14.45

  • Metsien kestävä käyttö Suomessa – laskennan vai äänestyksen tulos, Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus
  • Alue-ekologisen tarkastelun näkökulmia, Tarja Wallenius, Metsähallitus

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.45

  • Metsäsuunnittelusta metsän suunnitteluun – puuntuotannon rinnakkaistavoitteiden turvaaminen, Sami Oksa, UPM Metsä
  • Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana,  Maarit Sallinen, Tornator oyj
  • Alueelliset metsäohjelmat ja kestävä metsäbiotalous, Jyrki Haataja, Metsäkeskus