Näkökulmia uuteen metsäekonomiseen tutkimukseen

Metsäekonomistiklubi

Metsäekonomistiklubin iltapäiväsessiossa luodaan uusia näkökulmia metsäekonomiseen tutkimukseen.

Ohjelma

13.45 – 14.15 Metsien maisema- ja virkistysarvot Ruka-Kuusamon matkailussa: kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ville Ovaskainen ja Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus

14.15 – 14.45 Puutuotealalle virtaa cleantech-yhteistyöstä, Henrik Heräjärvi, Luonnonvarakeskus

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 15.45 Tasaikäis- ja eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen markkinatasapaino, Jussi Lintunen ja Jani Laturi, Luonnonvarakeskus

15.45 – 16.15 Kuluttaja- ja yhteiskuntalähtöinen tutkimus sekä uuden sivun kääntäminen digitaalisten markkinapaikkojen tutkimukselle metsäsektorilla, Jani Holopainen ja Petri Parvinen, Helsingin yliopisto

16.15 – 16.45 Metsäalan ennakointi murroksessa – Näkökulmana puurakentaminen, Elias Hurmekoski, Euroopan metsäinstituutti ja Itä-Suomen yliopisto

Sessioon liittyvät posterit

Metsät Suomen tulevaisuuden kasvihuonekaasutaseessa, Maarit Kallio, Olli Salminen ja Risto Sievänen, Luonnonvarakeskus

Metsäpolitiikka ja kestävä kehitys metsiin ja puutuotteisiin perustuvilla markkinoilla ja niiden arvoketjussa, Annika Hyytiä, Helsingin yliopisto