Metsien tuotoksen lisääminen

Taksaattoriklubi

Metsänarviointi- ja suunnittelumenetelmien avulla on perinteisesti laadittu puuston kehittymistä koskevia ennusteita ja sen tuotantoa parantavia ohjeita. Puun käytön ennakoidaan ja halutaan lisääntyvän lähivuosina merkittävästi. Onko metsien kasvu nostettavissa 150 miljoonaan kuutiometriin? Riittävätkö saatavilla olevat metsävaratiedot ja metsää kuvaavat mallit metsien käyttömahdollisuuksien arviointiin, ottaen huomioon eri puutuotteet ja metsien erilaiset kasvatusvaihtoehdot? Onko uudesta teknologiasta apua tiedon hankinnassa? Taksaattorit pohtivat näitä metsätaloutemme peruskysymyksiä iltapäiväsessiossaan.

Ohjelma

13.45–14.45

Kestävät hakkuut ja metsien kasvu, Juha Lappi, Luonnonvarakeskus

Hakkuun ja hakkuutavan vaikutus puuntuotokseen ja muihin metsän ekosysteemipalveluihin, Timo Pukkala, Itä-Suomen yliopisto

14.45–15.15 Kahvitauko

15.15–16.30  

Metsien luonnontuotteita kuvaaville malleille on tarve, Jari Miina, Luonnonvarakeskus

Ympäristönmuutoksen aiheuttama Suomen metsien kasvun muutos 1971 – 2010: VMI-aineistoihin perustuva tarkastelu, Helena M. Henttonen, Pekka Nöjd, Harri Mäkinen, Luonnonvarakeskus

Taksaattoriklubin 3. Innovaatiopalkinnon ja huomionosoitusten luovuttaminen

Sessioon liittyvät tietoiskut iltatilaisuudessa

Käytäntö tarvitsee tutkimukselta apua, Jouko Laasasenaho

Metsien albedon ja tuotoksen yhteys, Aarne Hovi, Miina Rautiainen, Aalto-yliopisto