Tutkittua tietoa metsäsuhteista

Metsäsuhdeklubin iltapäiväsessio Metsätieteen päivässä 26.10.2021

Metsätieteen päivä toteutetaan webinaarimuodossa. Iltapäiväsessiot lähetetään klo 13.15 – 16.00.

Metsäsuhteella kuvataan ihmisen vuorovaikutteista ja muuttuvaa, yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhteet ovat osa monimuotoista metsäkulttuuria. Metsäsuhdetutkimus on ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta, jolla tarkoitetaan mm. humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tässä työryhmässä tarkastellaan ihmisten ja yhteisöjen erilaisia metsäsuhteita sekä niiden historiallista, kulttuurista ja yhteiskunnallista vaikutusta metsiin ja metsien käyttöön. 

Biotaloutta ja nykyrunoutta – reitit, teokset ja ihmiset metsäsuhteiden jäsentäjinäPuheenjohtajat Jaana Laine, Reetta Karhunkorva ja Tuulikki Halla
13.15 – 13.30Kuka sitoo hiilemme? Tieteestä innoittunut runous metsäsuhteiden jäsentäjänäKaroliina Lummaa; Turun yliopisto
13.30 – 13.45Transforming socio-ecological mentalities? The case of the forest-based bioeconomy in FinlandJana Holz; Friedrich-Schiller-University Jena, Germany
13.45 – 14.00What can we learn from forest conflicts in Europe?Daniela Nousiainen, Blas Mola-Yudego; Itä-Suomen yliopisto
14.00 – 14.15Retkeilyn esteettistä anarkiaa: Vaara-Kainuun retkeilyreitit kulttuuriympäristönäKristian Tuomainen; Jyväskylän yliopisto
14.15 – 14.30Keskustelu
14.30 – 14.50Tauko
Koettu, kerrottu, mitattu ja eletty – neljä tutkimusnäkökulmaa metsäsuhteeseenPuheenjohtajat Sami Berghäll, Maija Halonen ja Jaana laine
14.50 – 15.05Ammatillisia metsäsuhteita tutkimassa – kokemukset ja niiden tulkintaTuulikki Halla; Itä-Suomen yliopisto
15.05 – 15.20Metsänomistajien metsäsuhteita – Metsänomistajuus kulttuurintutkimuksen näkökulmastaReetta Karhunkorva; Itä-Suomen yliopisto
15.20 – 15.35Metsäidentiteetti ja metsien erilaiset käyttömuodot – metsäsuhteen määrittelyäSari Pynnönen3, Katja Lähtinen3, Liina Häyrinen3, Sirpa Tani2, Sami Berghäll1; 1Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, 2Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto; 3Luonnonvarakeskus
15.35 – 15.50Kaskisavuista biotalouteen – metsäsuhteen kehitys 1700-luvulta tulevaisuuteenJan Kunnas; Jyväskylän yliopisto
15.50 – 16.00Keskustelu

Metsäsuhdeklubin ohjelma- ja Zoom-yhteyshenkilö:

Jaana Laine

jaana.laine ( ) helsinki.fi

Puh.  +358 29 412 4862