Toimivat metsänhoitomenetelmät tulevaisuudessa

Metsänhoitoklubin iltapäiväkokous

© Suomen Metsätieteellinen Seura / Pekka Nygren CC BY-SA 4.0

Ilmaston muutos haastaa tämän päivän metsänhoitomenetelmiä. Mitä puulajeja ja alkuperiä tulisi käyttää nyt uudistettavissa ja perustettavissa metsissä? Millaiset mahdollisuudet meillä on lisätä puulajikirjoa eri keinoin metsän kasvatuksen eri vaiheissa? Aiheuttavatko puulajien esiintyvyyden muutokset (esim. vaahtera) enemmän ongelmia vai mahdollisuuksia metsätaloudelle? Entä vieraslajit? Miten metsänhoidon strategiat muuttuvat ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden tavoitteiden edessä?

Mitkä ovat täsmämetsätalouden mahdollisuudet em. ongelmien ratkomisessa? Saadaanko kohoavat tuhoriskit hallintaan pienpiirteisemmällä metsien käsittelyllä? Millä keinoin vahvistamme metsiemme hiilensidontaa ja hiilivarastoja yhtäaikaisesti ottaen huomioon muut metsäperustaiset tarpeet?

Miten voimme vahvistaa metsien sopeutuvuutta ilmastonmuutokseen ja riskeihin? Miten jo nyt lisätä nykyisten metsiköiden vastustuskykyä ja miten vahvistaa metsien mukautumiskykyä pidemmällä ajanjaksolla?

Ohjelma 13.15 – 16.00

13.15-13.40Uudistavan metsätalouden konsepti muuttuvassa ilmastossaTimo Lehesvirta; Metsä Group  
13.40-14.05Jäytääkö juurikääpä? Hakkuukonetiedosta riskien tunnistamiseen ja kustannustehokkaaseen metsänuudistamiseenMikko Peltoniemi; Luonnonvarakeskus  
14.05-14.30Erilaisten metsänkäsittelyvaihtoehtojen vaikutusten mallinnus Motti– ja SUSI- malleilla – yhteistarkastelussa hiilensidonta, monimuotoisuus ja ravinnekuormatAura Salmivaara, Leena Stenberg, Soili Haikarainen, Petteri Vanninen, Jari Hynynen, Heikki Tuomenvirta, Liisa Ukonmaanaho; Luonnonvarakeskus
14.30-15.00Kahvitauko 
15.00-15.20Modelling disturbances under even- and uneven-aged forest managementKatharina Albrich, Juha Honkaniemi; Luonnonvarakeskus
15.20-15.40Yksityisten metsänomistajien kokemuksia vieraampien puulajien viljelystäRaito Paananen, Minna Luoto; Suomen metsäkeskus
15.40-16.00Avoin metsävara- ja luontotieto tukemaan metsänuudistamisen suunnitteluaKarri Uotila, Jari Miina, Aura Salmivaara, Saija Huuskonen; Luonnonvarakeskus

Puheenjohtajat

Pasi Puttonen (ennen kahvitaukoa)

pasi . puttonen {at} helsinki . fi

puh: +358 40 574 6058

Timo Saksa (kahvitauon jälkeen)

ext . timo . saksa {at} luke . fi

puh: +358 40 565 3571

Tekniikkavastaava

Tiina Laine

tiina . laine {at} metsagroup . com

puh: +358 40 675 1458