Avoimet esityskutsut

Vuoden 2021 Metsätieteen päivä järjestetään 26.10.2021 webinaarina. Tänä vuonna Metsätieteen päivä kuuluu Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmistoon.

Tutkittu tieto ja metsien käyttö

Tämän vuoden Metsätieteen päivässä tarkastellaan tutkitun tiedon roolia metsien käytön kehittämisessä ja käytännöissä. Aamupäivän yhteiskokouksessa tarkastellaan mikä on tieteellisen tiedon rooli metsätaloudessa, tutkimusta EU:n metsäpolitiikan takana, kuullaan ekologin arvio metsänhoidon suosituksista ja tarkastellaan Suomen metsänhoidon tulevaisuutta tutkimustiedon valossa. Aamupäivän lopuksi kaikki alustajat keskustelevat yhdessä alustusten teemoista ja vastaavat yleisön kysymyksiin ja kommentteihin.

Aamupäivän ohjelma

9.00-9.05Metsätieteen päivän avausMarjo Palviainen, Suomen Metsätieteellinen Seura
9.05-9.40Tieteellinen tieto: epävarmanakin ylivoimainen, mutta yksinään riittämätön perusta metsätaloudelleHeikki Hänninen, Zhejiang A&F University, Hangzhou, China
9.40-10.10Tutkimustieto EU:n politiikan tukenaLauri Hetemäki, Helsingin yliopisto
10.10-10.40Metsänhoidon suositukset metsäekologisen tiedon valossaTuomas Aakala, Itä-Suomen yliopisto
10.40-11.00Tauko
11.00-11.30Suomen metsänhoidon tulevaisuus tutkimustiedon valossaHeli Peltola, Itä-Suomen yliopisto
11.30-12.15YleiskeskusteluAamupäivän puhujat; puheenjohtaja Risto Päivinen, Tapio oy

Tarjoa esitystä iltapäivän rinnakkaissessioon

Iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot kuusi rinnakkaissessiota, joissa tarkastellaan tutkimustiedon soveltamista metsätalouden monimuotoisella kentällä. Onko sinulla uusia tutkimustuloksia tai kokemuksia tutkitun tiedon soveltamisesta metsien käytössä? Tule kertomaan uusista tutkimustuloksistasi tai siitä, miten hyödynnät tutkittua tietoa käytännön työssä yhteen iltapäivän rinnakkaissessioista. Alla olevat linkit johtavat kunkin rinnakkaissession tarkempaan esityskutsuun. Takaraja esityksen tarjoamiselle on 22.8.2021.

Metsäbiologian kerho: Tutkimustietoon perustuvat metsäluonnon hoidon ja suojelun ratkaisut

Metsäekonomistiklubi: Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja metsien käyttö

Metsänhoitokubi: Mikä riittää näytöksi metsänhoidossa?

Metsäsuhdeklubi: Tutkittua tietoa metsäsuhteista

Metsäteknologiklubi: Tutkittua tietoa käytännön metsäoperaatioista

Taksaattoriklubi: Uuden ja tarkemman laserkeilausdatan monipuolinen hyodyntaminen metsien tutkimuksessa

Järjestelytoimikunta:

Marjo Palviainen, Suomen Metsätieteellinen Seura (puheenjohtaja); marjo.palviainen { } helsinki.fi, +358 29 415 8122

Nuutti Kiljunen, Metsänhoitoklubi; nuutti.kiljunen { } metsakeskus.fi

Jaana Lainen, Metsäsuhdeklubi; jaana.laine { } helsinki.fi

Jussi Leppänen, Metsäekonomistiklubi; jussi.leppanen { } luke.fi

Jukka Malinen, Metsäteknologiklubi; jukka.malinen { } metsateho.fi

Mari Myllymäki; Taksaattoriklubi; mari.myllymaki { } luke.fi

Pekka Punttila, Metsäbiologian kerho; pekka.punttila { } ymparisto.fi

Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura (sihteeri); pekka.nygren { } metsatiede.org, +358 44 558 1199

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.