Metsäteknologian ratkaisuja haastavaan suopuunkorjuuseen

Metsäteknologiklubi

Suometsien puunkorjuu on kokenut monta vaihetta, joissa metsäteknologinen tutkimus on aina ollut vahvasti mukana. Metsätalouden nykyisen positiivisen kauden myötä suopuunkorjuukin asettuu uuteen asemaan: soiden puuvaranto on huomattava ja raakapuun tarve kasvaa. Metsäteknologia ja metsäteknologinen tutkimus yhdessä alan teollisten toimijoiden kanssa ovat ratkaisemassa suopuunkorjuun tulevaisuutta. Metsäteknologian iltapäiväsessiossa esitellään suopuunkorjuun tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä tuloksia.

13.45 – 14.45

  • Suometsien puunkorjuun ratkaisu koostuu useista osista; Matti Sirén, Luonnonvarakeskus (esitys pdf-tiedostona)
  • Vaihtoehtoisia alustarakenteita turvemaiden puunkorjuuseen; Asko Poikela & Heikki Ovaskainen, Metsäteho oy (esitys pdf-tiedostona)

14.45 – 15.15    Kahvitauko

15.15 – 16.30

  • Turvemaan pintakerroksen lujuuden mittalaite piikkisiipikaira; Jari Ala-Ilomäki, Luonnonvarakeskus (esitys pdf-tiedostona)
  • Tuorehakkeen poltto helpottaisi turvemaiden puunkorjuuta; Risto Lauhanen1, Juho Lahti1, Kari Laasasenaho1, Raimo Timonen1, Jouko Laasasenaho2 & Alpo Kitinoja3; 1Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2Helsingin yliopisto, 3Vaasan yliopisto (esitys pdf-tiedostona)