Metsätalouden sääntelyn vaikutus taksaattorin toimintakenttään

Taksaattoriklubi

13.30 – 14.30

Metsävaratiedot ja metsäsuunnittelu oikeudellisesta näkökulmasta, Kimmo Huttunen

Vapailla markkinoilla toimiva metsänhoitoyhdistys ja valinnanvapautta korostavat päätöstukipalvelut – kysynnän ja tarjonnan kohtaamishaaste, Teppo Hujala, Mikko Kurttila & Anna-Rosa Asikainen

14.30 – 15.00 Kahvitauko

15.00 – 16.30

Metsälakiuudistus aktivoi metsien hoitoon ja käyttöön – totta vai tarua?, Tuula Packalen

Taksaattoriklubin vuoden 2013 innovaatiopalkinnon saaja: Trestima oy

Palkintolautakunnan lausunto Trestima oy:n älypyhelimelle kehittämästä metsänmittaussovelluksesta:

”Kyseessä on kehittyneiden tulkinta-menetelmien ja laskenta-algoritmien tuotteistaminen palveluksi laitteeseen, joka on kaikkien ulottuvilla. Se mahdollistaa robustin, mittaajan virheestä lähes riippumattoman, perinteisten puustotunnusten mittauksen. Erinomainen palvelu esim. yksityiselle metsänomistajalle. Vaikka metsänarvioinnin ammattilaisemme osaavat kyllä arvioida pohjapinta-alan riittävän luotettavasti ilman kyseistä palveluakin, pidämme konseptia erinomaisena! Se tarjoaa jokaiselle metsänomistajalle mahdollisuuden saada tuntumaa metsäänsä, sen puuston määrään, arvoon ja hakkuumahdollisuuksiin, riippumatta omasta ammatillisesta metsäosaamistasostaan. Pitää vain osata ottaa edustavia kuvia metsästään. Hyvin markkinoituna palvelu motivoi ja aktivoi nimenomaan ns. passiivisia metsänomistajia tutustumaan metsänsä mahdollisuuksiin ja sitä kautta luo uusia toimeksiantoja, parantaa metsien käyttöastetta, tuo markkinoille puuta, maaseudulle toimeliaisuutta, ja valtiolle verotuloja. Konsepti perustuu metsänarvioimisen perusteiden ja nykyteknologian yhdistämiseen erittäin korkeatasoisen digitaalisen kuvankäsittelyn ja analysoinnin avulla aikaansaatuun palveluun, joka mahdollistaa kohteiden kuvaamisen riittävällä tarkkuudella mm. sähköisen puukaupan edistämiseksi koko maassa. Konsepti on mahdollisesti käyttökelpoinen idea kansainväliseksi vientituotteeksi.”