Metsätalouden ohjauskeinojen vaikutukset metsien ekologiaan ja monimuotoisuuteen

Metsäbiologian kerho

13.30 – 14.00 Metsänhoidon monipuolistamisen mahdollisuudet käytännössä, Sauli Valkonen
14.00 – 14.30 Metsätalouden ohjauskeinojen vaikutukset monimuotoisuuden turvaamiseen, Juha Siitonen

14.30 – 15.00 Kahvitauko

15.00 – 15.30 Luonnonhoidon laatu ja sen vaikutukset monimuotoisuuteen, Jouni Rantala
15.30 – 16.00 Muuttuva laki metsien hyönteis- ja sienituhoista ja sen vaikutus metsien terveyteen, Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa
16.00 – 16.30 Yleiskeskustelu

Metsäbiologian posterit

Ecological gradients of forest vegetation in eastern Fennoscandia, Maija Salemaa, Hannu Ilvesniemi,  Tiina Tonteri, Päivi Merilä, Pasi Rautio,  Jari Oksanen, Natalia Lukina & Alexander Kryshen

Kulttuuriperintö on osa metsien monimuotoisuutta, Jouni Taivainen