Metsänhoito suometsissä

Metsänhoitoklubi

Huomattava osa puuvaroistamme ja tulevista uudistamiskohteista sijaitsee soilla ja turvemailla. Näillä aloilla tarvitaan toisinaan erilaisia metsänhoidon menetelmiä kuin kivennäismailla ja toimenpiteiden ympäristövaikutukset voivat olla voimakkaampia. Mitä tiedämme metsän uudistumisesta ja uudistamisesta suometsissä, ja millaisia vesistövaikutuksia ojituksilla on? Kuinka puuntuotantoa voidaan kehittää suometsissä?

13.45 – 14.05    Suometsätalous itsenäisessä Suomessa; Juhani Päivänen, Helsingin yliopisto
14.05 – 14.25    Maan liikakosteuden vaikutus männyn hienojuuriin; Tapani Repo1, Timo Domisch1, Jouni Kilpeläinen1, Marja Roitto1, Sirkka Sutinen1, Ai-fang Wang1,2, Sirpa Piirainen1, Leena Finér1, Samuli Launiainen1 & Tarja Lehto3; 1Luonnonvarakeskus, 2Hebein maatalousyliopisto, Baoding, Kiina; 3Itä-Suomen yliopisto
14.25 – 14.45    Pohjaveden tason vaikutus kasvuun ojitetuissa suometsissä: alustavia havaintoja taustalla olevista mekanismeista; Leena Stenberg1, Ari Laurén2 & Hannu Hökkä1; 1Luonnonvarakeskus, 2Itä-Suomen yliopisto (esitys pdf-tiedostona)

14.45 – 15.15    Kahvitauko

15.15 – 15.50    viiden minuutin hissipuheet

  • Toimiiko jatkuvapeitteinen metsänkasvatus turvemailla? Sakari Sarkkola, Meeri Pearson, Markku Saarinen, Mika Nieminen, Timo Penttilä, Hannu Hökkä, Raisa Mäkipää & Raija Laiho, Luonnonvarakeskus
  • Puustorakenteet ja uudistaminen suometsissä – jatkuvasti peitteellisen metsänkasvatuksen mahdollisuuksia; Markku Saarinen, Luonnonvarakeskus
  • Tuhkakatteen vaikutus turvemaahan istutettujen männyntaimien kasvuun; Karri Uotila, Juha Heiskanen & Hanna Ruhanen, Luonnonvarakeskus
  • Suonpohjat metsäksi – mahdollisuuksia ja haasteita; Lasse Aro & Jyrki Hytönen, Luonnonvarakeskus (esitys pdf-tiedostona)
  • Tehostetaan soiden käyttöä metsätalouden vesiensuojelussa; Kaisa Heikkinen, Suomen ympäristökeskus (esitys pdf-tiedostona)

15.50 – 16.10    Turvemaiden luontainen uudistaminen – tuloksia ja suuntaviivoja; Hannu Hökkä, Jyrki Hytönen & Markku Saarinen, Luonnonvarakeskus
16.10 – 16.30    Suopuustojen laatu ja käyttömahdollisuudet – haaste metsänkasvatukselle ja mahdollisuus kehitystyölle; Erkki Verkasalo (esitys pdf-tiedostona)