Metsäekonomistiklubin hallitus

Puheenjohtaja

Sampo Pihlainen

Suomen ympäristökeskus (Syke), sähköposti: sampo.pihlainen@syke.fi

metsänhoidon ekologis-taloustieteellinen optimointi – metsien hiilinielut ja biodiversiteetti – kansainvälinen metsäpolitiikka

ecological-economic optimization of forest management – forest carbon sinks and biodiversity – international forest policy

Varapuheenjohtaja

Jussi Lintunen

Luonnonvarakeskus (Luke)

Sihteeri

Vesa-Pekka Parkatti

Helsingin yliopisto (HY), sähköposti: vesa-pekka.parkatti@helsinki.fi

taloudellis-ekologinen optimointi – jaksollinen metsänhoito – jatkuvapeitteinen metsänhoito

economic-ecological optimizationrotation forestrycontinuous cover forestry

Aino Assmuth

Luonnonvarakeskus (Luke)

metsänkäsittelyn optimointi – maankäytön muutokset – ekosysteemipalvelut

optimization of forest management – land use change – ecosystem services

Anu Laakkonen

Itä-Suomen yliopisto (ISY)

Petri Kortejärvi

OP (finanssiryhmä)

Leena Kalliovirta

Helsingin yliopisto (HY)