Mentoring lunch in Forest Science Day 26 November 2018

During the lunch break of the Forest Science Day on 26 November 2018, the Finnish Society of Forest Science organises a mentoring lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals working or willing to work in a R&D related post. The aim of the mentoring lunch is to transfer knowledge from experts in the R&D field to younger professionals and offer an opportunity for networking. The themes of mentoring lunch will vary according to the wishes of the participants and may include e.g., identification of career paths, networking skills, use of time, development of required skills, identification of own strengths, and pros and cons of the early career. The Finnish Society of Forest Science will offer the lunch.

The mentoring lunches will be organised in small groups each having one mentor. Thus, the number of participants is limited to 20 persons. The selected participants will receive a personal notice about a week before the Forest Science Day.

Metsätieteen päivän 26.11.2018 yhteydessä Metsätieteellinen seura järjestää mentorointilounaan tohtoriopiskelijoille, tutkijatohtoreille ja nuorille metsäammattilaisille. Mentorointilounaan tavoitteena on siirtää tietoa ja osaamista kokeneemmilta tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntijoilta nuoremmille ja tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen.  Mentorointilounaan teemoina ovat osallistujista riippuen esim. urapolkujen hahmottaminen, keinot verkoston luomiseen, ajankäyttö, osaamisen kehittäminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja uran alkuvaiheen huolen aiheet.  Metsätieteellinen seura tarjoaa lounaan osallistujille.

Mentorointilounaalla keskustellaan mentorin johdolla pienryhmissä. Näin ollen osallistujamäärä on rajattu 20 henkilöön.  Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikkoa ennen tapahtumaa.