Lait ja asetukset haastavat puunhankinnan – hakkuutavat ja puutavarakuljetukset muutospaineessa

Metsäteknologiklubi

13.30 – 14.30

Session avaus, Esko Mikkonen

Poimintahakkuiden puunkorjuu, Matti Sirén

Kommenttipuheenvuoro, Aku Mäkelä, Koneyrittäjien liitto ry

14:30 – 15:00 Kahvitauko


15:00 – 16:30

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna, Tomi Kaakkurivaara

Puutavaran kaukokuljetus siirtoautolla, Petri Vitikainen, Timo Antero Leinonen & Kati Kontinen

Loppukeskustelu