Kuinka turvata metsien ekologiset arvot – menetelmät ja mittakaavat?

Metsäbiologian kerho

Ohjelma

13.45 – 14.45

METSO-ohjelma 2008–2025:  Vapaaehtoisen suojelun onnistumiset ja haasteet, Kimmo Syrjänen, Mirja Rantala, Saija Kuusela, Susanna Anttila & Terhi Koskela

Metsänomistajien näkemyksiä metsien monimuotoisuuden vapaaehtoisesta turvaamisesta metsäsuunnittelun avulla, Sari Pynnönen, Teppo Hujala & Riikka Paloniemi

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat – paljon melua tyhjästä? Maarit Jokinen, Sanna Mäkeläinen & Otso Ovaskainen

14.45 – 15.15 Kahvitauko ja postereihin tutustuminen

15.15 – 16.45

Säästä hehtaarin metsikkö! Ensiapuohjelma havulahopuuta ja tasaista kosteaa mikroilmastoa tarvitseville lajeille talousmetsissä, Anna-Liisa Ylisirniö

Pienialaisen täsmäpolton pitkäaikaisvaikutukset kääpälajiston monimuotoisuuteen, Reijo Penttilä, Kaisa Junninen, Pekka Punttila & Juha Siitonen

Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit: kovakuoriaislajiston seuranta, Jari Jokela, Juha Siitonen & Matti Koivula

Loppukeskustelu

Metsäbiologian posterit (3. kerroksen aula)

In search for the link between growth of Norway spruce and the diversity of symbiotic ectomycorrhizal fungi, Sannakajsa Velmala, Taina Pennanen & Tiina Rajala

Does restoration (rewetting) of peatlands with previous cattle pasture create hot spots for CH4 emission? J. Hahn, H. Juottonen, H. Fritze & E.-S. Tuittila

Diversity of wood-decaying fungi is driven by habitat availability in managed and natural Norway spruce forests – a modelling study, Mikko Peltoniemi, Reijo Penttilä & Raisa Mäkipää

Symbionttiset pintajuurisienet ja kuusentaimien kasvu, Taina Pennanen, Sannakajsa Velmala, Tiina Rajala, Irmeli Vuorinen & Lu-Min Vaario

Bioactive stilbenes in Norway spruce: variability and localization within phloem and bark, Tuula Jyske, Katsushi Kuroda, Dan Aoki, Andrey Pranovich, Bjarne Holmbom, Jussi-Petteri Suuronen, Harri Latva-Mäenpää, Pekka Saranpää & Kazuhiko Fukushima

Metsänreunaa avartamalla monimuotoisuutta viljelymaisemaan, Eeva-Liisa Korpela, Terho Hyvönen & Mikko Kuussaari